Спеціальність 201 "Агрономія"

Перший рівень (бакалаврський, 4 роки навчання)

 

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

 

Пропозиції та обговорення змін до ОП: 


 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

на ОПП 2022 року

  • Гунчак М.В. - к.с.-г.н., директор Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів»
  • Лесик О.Б. - к.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи Буковинської державної
  • Бота І.В. - директор філії "Перспектив" ПрАТ "Зернопродукт МХП"
  • Маньковський М. - завідувач лабораторії екологізації землеробства Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР НААН сільськогосподарської дослідної станції ІСГКР НААН
  • Петльований Р.Ф. - директор ТОВ "Ситний двір-2004"

на ОПП 2020 року

  • Бота І.В. - регіональний директор філії "Перспектив" ПрАТ "Зернопродукт МХП"
  • Маньковський М. - завідувач лабораторії екологізації землеробства Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР НААН

 

 

Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси:

 

 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів

Зразок заяви >>>
Правила вибору дисциплін >>>

 

 Навчальні плани:

Анкетування:

Анкета для студентів 2-6 курсів:  "Освітні проблеми університетського життя"

Анкета для студентів

Анкета для випускників

  • Переглянути результати опитування випускників

Анкета для роботодавців

  • Переглянути результати опитування роботодавців

 

 

Нормативні документи ЗВО

Наказ №269 від 28.09.2022 р "Про перейменування кафедри"

Наказ №108 від 28.03.2022 р. "Про реорганізацію кафедр навчально-наукових інститутів та факультетів університету.

Наказ "Про затвердження змін до освітніх програм"  №60 від 10.02.2022

Наказ на виконання рішення вченої ради університету від 30.11.2020 р (протокол №11)

Моніторинг у системі забезпечення якості вищої освіти 


Стандарти 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія"

 

Другий рівень (магістерський, 1.5 роки навчання)

  

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

ОПП «Агрономія» - 2021 р.
Проект ОПП - 2021 р.
ОПП "Агрономія" - 2020 р. 

 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси:

Навчальні плани:

 

Анкетування студентів:

Переглянути результати >>>