Силабуси дисциплін - магістри 2021

Перелік компонент магістерської ОПП (2021) 
(щоб переглянути силабус чи перейти на електронну 
версію курсу, клацніть на відповідну піктограмку)

 Компоненти
освітньої програми

Силабус
(Syllabus)

е-курс
(Moodle)

Обов’язкові компоненти ОП

Агроконсалтинг та бізнес моделі в АПК

 

 

Ґрунтові інформаційні системи і точне землеробство

 

Інтегровані системи захисту рослин

 

Науковий супровід та сучасні підходи до моделювання в агрономії

 

Прогнозування і програмування врожаїв

 

Якість ґрунтів та їх оцінка

 

Дипломування (із захистом кваліфікаційної роботи на ЕК)

 

Виробничо-наукова практика

 

Науково-дослідна практика

 

Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота

 

Вибіркові компоненти ОП

Аграрні ринки і ризики виробництва продовольства

 

Біотехнології в агровиробництві

 

Вирощування культур для енергетичних потреб

 

Діагностика, класифікація і номенклатура ґрунтів

 

Енергетичні культури для виробництва біопалива

 

Інноваційні технології агровиробництва

 

Інноваційні технології в кормовиробництві

 

Методика викладання в вищій школі

 

Моделі деградаційних явищ у ґрунті

 

Насіннєзнавство польових культур

 

Педагогіка і психологія вищої школи

 

Підприємництво в аграрних формуваннях

 

Помологія та ампелографія

 

Регенеративне землеробство та ресурсозберігаючі агротехнології

 

Система управління ґрунтовими ресурсами агроландшафтів

 

Стале управління ґрунтами і відновлення деградованих ґрунтів

 

Технології виробництва насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських культур

 

Технології вирощування кормових культур на насіння

 

Технології вирощування покривних культур та сидератів

 

Тренінг спілкування

 

Фітосанітарний моніторинг

 

Формування команд та корпоративної культури в організації