Силабуси дисциплін - магістри 2020

Перелік компонент магістерської ОПП (2020) 
(щоб переглянути силабус чи перейти на електронну 
версію курсу, клацніть на відповідну піктограмку)

 


Компоненти
 освітньої програми

Силабус
(Syllabus)

е-курс
(Moodle)

Обов’язкові компоненти ОП

Аграрне право, діловодство і консультативний супровід

 

 

Ґрунтові інформаційні системи 

 

Інтегровані системи захисту рослин

 

Прогнозування і програмування врожаїв

 

Якість ґрунтів та їх оцінка

 

Дипломування (із захистом кваліфікаційної роботи на ЕК)

 

Виробничо-наукова практика

 

Науково-дослідна практика

 

Вибіркові компоненти ОП

Аграрні ринки

 

Агроконсалтинг

 

Біотехнології в агровиробництві

 

Діагностика, класифікація і номенклатура ґрунтів

 

Моделі деградаційних явищ у грунті

 

Моделювання технологічних процесів і систем

 

Науковий супровід в агрономії

 

Підприємництво в аграрних формуваннях

 

Помологія та ампелографія

 

Система управління ґрунтовими ресурсами агроландшафтів

 

Стале управління ґрунтами і відновлення деградованих ґрунтів

 

Технологія агровиробництва