Наукова робота

Наукова роботаНауково-дослідна робота

На кафедрі ведуться дослідження з методологічних основ моніторингу та формування стратегії еколого-безпечного землекористування Карпатського регіону та прилеглих територій; еколого-економічних аспектів оцінювання інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення, взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами раціонального землекористування, шляхів удосконалення інформаційно-методичного забезпечення оціночної діяльності та системи кадастру.

Джерелами інформаційного забезпечення є наукова бібліотека університету, науково-методична бібліотека кафедри, а також електронні засоби інформації.


№ державної реєстрації: 0110U000861

Назва науково-дослідної роботи: Розробити агроеколого-економічні й правові основи раціонального землекористування та оцінки земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (на прикладі Прут-Дністровського межиріччя і прилеглих територій).

To develop agrarian, ecological, economic and legal bases of rational land-use and valuation of agricultural and not agricultural lands out of limits of settlements (on the example of territory between the rivers Prut and Dnister and adjoining territories).

Науковий керівник: проф. Смага І.С., prof. Smaha I.S.

Термін виконання роботи: 2010-2014


№ державної реєстрації: 0115U001040

Назва науково-дослідної роботи: Методологічні основи моніторингу та формування стратегії еколого-безпечного землекористування Карпатського регіону та прилеглих територій.

Methodological and methodical bases forming strategies and effective mechanisms ecologue secure land-Carpathian region and surrounding areas.

Науковий керівник: проф. Смага І.С., prof. Smaha I.S.

Термін виконання роботи: 1.01.2015-31.12.2019