Силабуси - 193 Геодезія та землеустрій (ОР Бакалавр)

Перелік компонент освітньо-професійної програми 2023

(натисніть на назву курсу, щоб переглянути силабус чи клацніть на відповідну піктограмку для переходу на його електронну версію)

 

 

Код н/д

 

Компоненти освітньої програми


е-курс

(Moodle)


Обов’язкові компоненти ОП

ЗПО1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗПО2 

Актуальні питання історії та культури України

 

ЗПО3 

 Філософія  

 ЗПО4

 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

 ЗПО5

 Вища математика

 

ЗПО6 

 Радіоелектроніка та оптичні вимірювання

 

 ЗПО7

 Інформатика і програмування

 

ППО1 

Математичні методи і моделі в геодезії та землеустрої

 

 ППО2

Організація і управління землевпорядним та геодезичним виробництвом

 

ППО3 

Геологія з основами геоморфології

 

ППО4 

 Геодезія

 

ППО5 

 Основи дистанційного зондування Землі

 

ППО6 

 Картографія

 

ППО7 

 Математична обробка геодезичних вимірів

 

ППО8 

 Вища геодезія

 

ППО9 

 Земельне право

 

ППО10 

 Основи землевпорядкування та кадастру

 

ППО11 

 Інвестиційний аналіз в землеустрої

 

ППО12 

 ГІС і бази даних

 

ППО13 

 Фінансова економічна діяльність у землеустрої

 

ППО14 

 Супутникова геодезія

 

ППО15 

 Основи землеустрою та організації території

 

ППО16

 Геодезичні роботи в землеустрої

 

ППО17

 Електронні геодезичні прилади та ГНСС-технології

 

ППО18 

 Державний земельний кадастр

 

ППО19 

 Інформаційні технології в геодезії та землеустрої

 

ППО20 

 Основи землевпорядного проектування

 

ППО21 

 Прогнозування просторового розвитку територій

 

ППО22 

 Інженерна геодезія

 

ППО23 

 Землеробство з основами рослинництва

 

ППО24 

 Оцінка землі і нерухомого майна

 

ППО25 

 Фотограмметрія

 

ППО26 

Землевпорядні вишукування та проектування

 

 

 Курсова робота (проєкт) з оцінки землі та

нерухомого майна

 

 

 Курсовий проєкт із землевпорядних вишукувань та проектування  
  Навчальна геодезична практика 1 курс  
  Навчальна геодезична практика 2 курс  
  Навчальна практика по спеціальності (ГНСС)  
  Виробнича практика по спеціальності  
 

Комплексний державний іспит (земельного права,
землевпорядного проектування, земельного
кадастру)

 
 

Випускова кваліфікаційна робота

 


Вибіркові компоненти ОП*

 ЗПВ1

 Землевпорядне креслення та комп'ютерна графіка в землеустрої

 

 ЗПВ2

 Фізичне виховання

 

ЗПВ3 

 Професійна іноземна мова

 

ЗПВ4 

 Державний нагляд (контроль) у сфері використання та охорони земель

 

 ЗПВ5

 Фізичне виховання

 

 ППВ1

 Екологобезпечне використання земельних ресурсів

 

 ППВ2

 Застосування ГНСС-технологій у землеустрої

 

ППВ3 

 Освіта та діяльність у сфері землеустрою

 

ППВ4 

 Кадастр природних ресурсів

 

ППВ5 

 Оцінка і прогнозування якості земель

 

ППВ6 

 Земельні ресурси

 

ППВ7 

 Управління муніципальними землями

 

 ППВ8

 Метрологія, стандартизація та нормування в

землеустрої

 

 ППВ9

 Організація землевпорядних робіт

 

ППВ10 

 Кадастр населених пунктів

 

 ППВ11

 Ефективність використання ресурсів АПК

 

ППВ12 

 Організація кадастрових робіт в населених пунктах

 

 ППВ13

 Картографування ґрунтового покриву

 

ППВ14 

 ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

 

 

** -  Курс з каталогу загальноуніверситетських вибіркових дисциплін

  

 

 

Співробітниками кафедри забезпечується викладання наступних курсів і дисциплін: 

 1. Землевпорядне креслення та комп'ютерна графіка в землеустрої
 2. Вступ до спеціальності (Історія земельних відносин)
 3. Основи землеустрою та організації території
 4. Екологобезпечне використання земельних ресурсів
 5. Математичні методи і моделі
 6. Кадастри природних ресурсів
 7. Організація землевпорядних робіт
 8. Оцінка і прогнозування якості земель
 9. Землеробство з основами рослинництва
 10. Метрологія і стандартизація
 11. Основи землевпорядкування та кадастру
 12. Землевпорядне проектування
 13. Застосування GPS- технологій в землевпорядкуванні
 14. Земельні ресурси
 15. Управління муніципальними землями
 16. Польові дослідження і картування грунтів
 17. Державний земельний кадастр
 18. Стандартизація і нормування в землеустрої
 19. Організація кадастрових робіт в населених пунктах
 20. Державний контроль, охорона та раціональне використання земель
 21. Організація управління виробництвом
 22. Земельне право
 23. Інвестиційний аналіз
 24. ГІС і бази даних
 25. Фінансова економічна діяльність
 26. Оцінка землі і нерухомого майна
 27. Кадастр населених пунктів
 28. Ефективність використання ресурсів
 29. Технологічні аспекти використання земель
 30. Охорона праці в галузі
 31. Методологія і методика наукових досліджень
 32. Ліцензування та патентування наукової продукції
 33. ГІС в кадастрових системах
 34. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
 35. Моніторинг та охорона земель
 36. Управління земельними ресурсами
 37. Управління проектами
 38. Методи дистанційного зондування в землеустрої
 39. Землевпорядна експертиза
 40. Планування використання міських земель
 41. Державна земельна служба
 42. Організація та проведення земельних торгів