193 - Master education program

 

  Другий рівень (магістерський, 1.4 роки навчання)

  

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

 

Пропозиції та обговорення змін до ОП: 

 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

I. Академічна спільнота

1. Карпінський Ю.О., д.т.н., проф., завідувач кафедри геоінформатики та фотограмметрії Київського національного університету будівництва та архітектури

2. Малащук О.С., к.е.н, доц, декан
факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії Одеського державного аграрного університету

3. Приходько М.М.д.г.н, проф., завідувач кафедри геодезії та землеустрою Навчально-наукового інституту архітектури будівництва та енергетики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ІІ. Роботодавці та/або представники професійної спільноти

1. Григорович Т.А., керівник Чернівецької філії ТОВ «Подільський земельний центр», сертифікований інженер-геодезист

2. Павлюк Г.М., інженер-землевпорядник в ФОП «Павлюк Г.М.»

3. Поповецький Ю.П., директор Чернівецької філії державного підприємства «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

4. Стрільчук Я.А., регіональний керівник земельних ресурсів Кластеру Буковина в Контінентал Фармерз Груп

ІІІ. Здобувачі вищої освіти та випускники

1. Галай Д.О., здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівним вищої освіти, група 505А-М.
2. Касянчик М.П., здобувач вищої освіти за другим (магістерським) рівним вищої освіти Голова студентської ради ННІ біології, хімії та біоресурсів, група 505А-М.
3. Пижівський С.П., радник голови Чернівецької ОДА (випускник 2003 р.).

Академічна мобільність. Договори про співпрацю – МАУП, м.Хмельницький

Договори про співпрацю

 

 Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси:

 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів

Зразок заяви >>>
Правила вибору дисципліни >>>

 

 Навчальні плани:

Анкетування:

 

Нормативні документи ЗВО

Наказ про зміни до ОП та затвердежння складу проєктної групи №255

Наказ про внесення змін до складу проєктної групи ОП №46

Наказ №269 від 28.09.2022 р "Про перейменування кафедри"

Наказ №108 від 28.03.2022 р. «Про реорганізацію кафедри навчально-наукових інститутів та факультетів університету.


Нормативно-правове регулювання та методичне забезпечення організації освітнього процесу в університеті

Збірник нормативних документів ЧНУ


Стандарти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю

Проєкт стандарту вищої освіти за спеціальністю 2022

Проєкт стандарту вищої освіти за спеціальністю 2017