Силабуси - 193 Геодезія та землеустрій (ОР Магістр)

Перелік компонент освітньо-професійної програми 2023

(натисніть на назву курсу, щоб переглянути силабус чи клацніть на відповідну піктограмку для переходу на його електронну версію

 Код н/д

Компоненти освітньої програми

е-курс
(Moodle)

Обов’язкові компоненти ОП

ЗПО1 

 Методологія та організація наукових досліджень

ЗПО2  

 Інноваційна та винахідницька діяльність

 

ЗПО3  

 Психологія спілкування  

 ЗПО4 

 Наукова комунікація іноземною мовою

 

 ППО1

 ГІС в кадастрових системах

 

 ППО2

 Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

 

 ППО3

Моніторинг та охорона земель

 

 ППО4

Управління земельним ресурсами

 

ППО5

Методологічні підходи до дипломного проектування із землеустрою

 

 ППО6

Просторове планування розвитку територій

 

 ППО7

Стратегічна екологічна оцінка

 

 ППО8

Випускна кваліфікаційна робота

 


Вибіркові компоненти ОП*

ЗПВ1 Планування та управління ГІС-проектами
ЗПВ2 Новітні технології в кадастрі та землеустрої
ЗПВ3 Методи дистанційного зондування в землеустрої
ЗПВ4 Практикум з землеустрою та кадастру
ЗПВ5 Професійна та цивільна безпека
ЗПВ6 Охорона праці в галузі
ЗПВ7 Формування команд та корпоративної культури в організації
ЗПВ8 Тренінг мотивації і тайм-менеджменту

ППВ1 

Інженерно-технічні експертизи в землеустрої

 

ППВ2 

Екологічна експертиза землевпорядних рішень

 

ППВ3 

Планування використання міських земель

 

ППВ4 

 Девелопмент нерухомості та сталий розвиток міст

 

ППВ5 

 Державна земельна служба

 

 ППВ6

Ринок нерухомого майна

 

ППВ7 

Організація та проведення земельних торгів

 

ППВ8 

 Кадастрова діяльність та інформаційні системи

 

ППВ9 

 Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій

 

ППВ10 

 Правові відносини у галузі

 

ППВ11 

 Договори у сфері земельних відносин

 

ППВ12 

 Технологічне забезпечення точного землеробства

 

 

** -  Курс з каталогу загальноуніверситетських вибіркових дисциплін

Перелік компонент освітньо-професійної програми 2022

(натисніть на назву курсу, щоб переглянути силабус чи клацніть на відповідну піктограмку для переходу на його електронну версію)

 Код н/д

Компоненти освітньої програми

е-курс
(Moodle)


Обов’язкові компоненти ОП

 ОК 1.

 Охорона праці в галузі

ОК 2. 

 Методологія і методика наукових досліджень

 

 ОК 3.

 Ліцензування та патентування наукової продукції  

 ОК 4.

 ГІС в кадастрових системах

 

 ОК 5.

 Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

 

 ОК 6.

 Моніторинг та охорона земель

 

ОК 7. 

 Управління земельними ресурсами

 

ОК 8. 

 Дипломування

 

ОК 9. 

 Виробнича практика

 

ОК 10. 

 Магістерська переддипломна (наукова) практика

 

 ОК 11.

 Дипломний проект (робота)

 


Вибіркові компоненти ОП*

ВБ 1.1. 

 Управління проектами

ВБ 1.2. 

 Методи дистанційного зондування в землеустрої

 

 ВБ 1.3.

 Землевпорядна експертиза

 

ВБ 1.4. 

 Планування використання міських земель

 

ВБ 1.5. 

 Державна земельна служба

 

ВБ 1.6. 

 Організація та проведення земельних торгів

 

 

** -  Курс з каталогу загальноуніверситетських вибіркових дисциплін

  

Співробітниками кафедри забезпечується викладання наступних курсів і дисциплін: 

 1. Землевпорядне креслення та комп'ютерна графіка в землеустрої
 2. Вступ до спеціальності (Історія земельних відносин)
 3. Основи землеустрою та організації території
 4. Екологобезпечне використання земельних ресурсів
 5. Математичні методи і моделі
 6. Кадастри природних ресурсів
 7. Організація землевпорядних робіт
 8. Оцінка і прогнозування якості земель
 9. Землеробство з основами рослинництва
 10. Метрологія і стандартизація
 11. Основи землевпорядкування та кадастру
 12. Землевпорядне проектування
 13. Застосування GPS- технологій в землевпорядкуванні
 14. Земельні ресурси
 15. Управління муніципальними землями
 16. Польові дослідження і картування грунтів
 17. Державний земельний кадастр
 18. Стандартизація і нормування в землеустрої
 19. Організація кадастрових робіт в населених пунктах
 20. Державний контроль, охорона та раціональне використання земель
 21. Організація управління виробництвом
 22. Земельне право
 23. Інвестиційний аналіз
 24. ГІС і бази даних
 25. Фінансова економічна діяльність
 26. Оцінка землі і нерухомого майна
 27. Кадастр населених пунктів
 28. Ефективність використання ресурсів
 29. Технологічні аспекти використання земель
 30. Охорона праці в галузі
 31. Методологія і методика наукових досліджень
 32. Ліцензування та патентування наукової продукції
 33. ГІС в кадастрових системах
 34. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
 35. Моніторинг та охорона земель
 36. Управління земельними ресурсами
 37. Управління проектами
 38. Методи дистанційного зондування в землеустрої
 39. Землевпорядна експертиза
 40. Планування використання міських земель
 41. Державна земельна служба
 42. Організація та проведення земельних торгів