Групування грунтів (МУ ЦИНАО, 1994)

Групування грунтів за вмістом гумусу, за методом Тюріна

№ групи

Ступінь гумусованості

Вміст гумусу  %

1

Дуже низька

0-2,0

2

Низька

2,1-4,0

3

Середня

4,1-6,0

4

Підвищена

6,1-8,0

5

Висока

8,1-10,0

6

Дуже висока

Більше 10,0

 


Групування грунтів за вмістом гідролізованого азоту, за методом Тюріна-Кононової, Корнфілда

№ групи

Вміст гідролізованого азота

За методом

Тюріна-Кононової

Корнфілда

мг/кг грунту

1

Дуже низький

Менше 30

Менше 100

2

Низький

31-40

101-150

3

Середній

41-50

151-200

4

Підвищений

51-70

Більше 200

5

Високий

71-100

 

6

Дуже високий

Більше 100

 

 


Групування грунтів за нітрифікаційною здатністю, за методом Кравкова

№ Групи

Нітрифікаційна здатність

NO3 мг/кг грунту

1

Дуже низька

Менше 5,0

2

Низька

5,1-8,0

3

Середня

8,1-15,0

4

Підвищена

15,1-30,0

5

Висока

30,1-60,0

6

Дуже висока

Більше 60,0

 


Групування грунтів за вмістом рухомого фосфору, 
за методом Кірсанова, Чірікова, Мачигіна

№ групи

Вміст рухомого фосфору

За методом

Кірсанова

Чірікова

Мачигіна

P2O5  мг/кг грунту

1

Дуже низький

Менше 25

Менше 20

Менше 10

2

Низький

26-50

21-50

11-15

3

Середнє

51-100

51-100

16-30

4

Підвищений

101-150

101-150

31-45

5

Високий

151-250

151-200

46-60

6

Дуже високий

Більше 250*

Більше 200*

Більше 60*

 

Групування грунтів за вмістом рухомого фосфору, 
за методом Эгнера-Ріма

№ групи

Вміст рухомого фосфору

За методом

Эгнера-Ріма

P2O5  мг/кг грунту

1

Дуже низький

Менше 50

2

Низький

51-70

3

Середнє

71-140

4

Підвищений

Більше 140*

5

Високий

-

* - Принаявності зразків грунту з вмістом рухомого фосфору вище 6-ї групи за методом Кірсанова, Чірікова, Мачигіна та 4-ї групи за методом Эгнера-Ріма вводиться додаткове групування, наведене нижче׃

Додаткове групування за вмістом рухомого фосфору

Групи

Методи визначення

Групи

Метод 
Эгнера
-Ріма

Кірсанова

Чірікова

Мачигіна

6

251-500

201-500

61-100

4

141-200

7

501-1000

501-1000

101-200

5

201-300

8

1001-2000

1001-2000

201-300

6

301-400

9

2001-3000

2001-3000

301-400

7

401-500

10

>3000

>3000

>400

8

>500

 


Групування грунтів за вмістом обмінного калію, 
за методом Кірсанова, Чірікова, Мачигіна, Маслової

групи

Вміст обмінного калію

За методом

Кірсанова

Чірікова

Мачигіна

Маслової

K2 мг/кг грунту

1

Дуже низький

Менше 40

Менше 20

Менше 100

Менше 50

2

Низький

41-80

21-40

101-200

51-100

3

Середнє

81-120

41-80

201-300

101-150

4

Підвищений

121-170

81-120

301-400

151-200

5

Високий

171-250

121-180

401-600

201-300

6

Дуже високий

Більше 250*

Більше 180*

Більше 600*

Більше 300*

 

Групування грунтів за вмістом обмінного калію, 
за методом Эгнера-Ріма

№ групи

Вміст обмінного калію

За методом

Эгнера-Ріма

K2 мг/кг грунту

1

Низький

Менше 70

2

Середній

71-140

3

Підвищений

Більше 140

 

* - Принаявності зразків грунту з вмістом обмінного калію вище 6-ї групи за методом Кірсанова, Чірікова, Мачигіна та 3-ї групи за методом Эгнера-Ріма вводиться додаткове групування, наведене нижче׃

 

Додаткове групування за вмістом обмінного калію

Групи

Методи визначення

Групи

Метод Эгнера-Ріма

Кірсанова

Чірікова

Мачигіна

Маслової

6

251-500

181-500

601-1000

301-500

4

141-200

7

501-1000

501-1000

1001-2000

501-1000

5

201-300

8

1001-2000

1001-2000

2001-3000

1001-2000

6

301-400

9

2001-3000

2001-3000

3001-4000

2001-3000

7

401-500

10

>3000

>3000

>4000

>3000

8

>500

 


 Групування грунтів за ступенем кислотності, 
визначеної у сольовій витяжці (потенціометрично)

групи

Ступінь кислотності

pH (KCl)

1

Дуже сильнокислі

Менше 4,0

2

Сильнокислі

4,1-4,5

3

Середньокислі

4,6-5,0

4

Слабокислі

5,1-5,5

5

Близькі до нейтральних

5,6-6,0

6

Нейтральні

Більше 6,0

 

Групування грунтів за вмістом гідролітичної кислотності

№ групи

Ступінь кислотності

вміст  кислотності, 
мг-екв/100 г грунту

1

Дуже сильнокислі

Більше 6,0

2

Сильнокислі

5,1-6,0

3

Середньокислі

4,1-5,0

4

Слабокислі

3,1-4,0

5

Близькі до нейтральних

2,1-3,0

6

Нейтральні

Менше 2,0

 


Групування грунтів за сумою ввібраних основ

 Групи

Сума ввібраних основ

СВО, 
мг-
экв/100г грунту

1

Дуже низька

Менше 5,0

2

Низька

5,1-10,0

3

Середня

10,1-15,0

4

Підвищена

15,1-20,0

5

Висока

20,1-30,0

6

Дуже висока

Більше 30,0

 


Групування грунтів за ступенем насиченості основами

№ Групи

Ступінь насиченості основами

СНО, 
%

1

Дуже низька

Менше 30,0

2

Низька

30,1-50,0

3

Середня

50,1-70,0

4

Підвищена

70,1-90,0

5

Висока

Більше 90,0

 


Групування грунтів за вмістом обмінного кальцію та магнію

№ групи

Вміст елементів

Ca

Mg

мг-экв/100 г грунту

1

Дуже низька

0-2,5

Менше 0-0,5

2

Низька

2,6-5,0

0,6-1,0

3

Середня

5,1-10,0

1,1-2,0

4

Підвищена

10,0-15,0

2,1-3,0

5

Висока

15,1-20,0

3,1-4,0

6

Дуже висока

Більше 20,0

Більше 4,0

 


Групування грунтів за вмістом рухомих форм мікроелементів, 
за методом Пейве-Рінькіса

Елемент

Екстра-гуючий розчин

Градація грунтів за вмістом мікроелементів мг/кг

низький

середній

високий

Марганець

0,1 и H2SO4

<30

31-70

>70

Цинк

1 и KC1

<0,7

0,8-1,5

>1,5

Мідь

1 и KC1

<1,5

1,6-3,3

>3,3

Кобальт

1 и HNO3

<1,0

1,1-2,2

>2,2

Бор

       H2O

<0,33

0,34-0,7

>0,7

Молібден

Оксалатно-буферний розчин з pH 3.3

<0,1

0,11-0,22

>0,22

 


Групування грунтів за вмістом рухомих форм мікроелементів, 
які визначаються у витяжці ацетатно-аммонійного буферного розчину (
pH 4.8)

Елемент

Градація грунтів за вмістом мікроелементів мг/кг

низький

середній

високий

Марганець

<10

10,0-20,0

>20,0

Цинк

<2,0

2,1-5,0

>5,0

Мідь

<0,20

0,21-0,5

>0,50

Кобальт

<0,15

0,16-0,3

>0,30

 


Групування грунтів за валовим вмістом важких металів (мг/кг)

№ групи

Елемент

Zn

Ni

Cu

Pb

Mn

1

<50

<40

<25

<15

<750

2

50-100

40-80

25-50

15-30

750-1500

3

100-200

80-160

50-100

30-60

1500-3000

4

200-300

160-240

100-150

60-90

3000-4500

5

300-400

240-320

150-200

90-120

4500-6000

6

>400

>320

>200

>120

>6000

 


Групування грунтів за вмістом рухомих форм важких металів у грунтах, 
мг/кг (ацетатно-аммонійний буферний розчин сpH 4. 8)

№ групи

Елемент

Zn

Ni

Cu

Co

Cr

1

<10

<2

<1.5

<2,5

<3

2

10-23

2-4

1,5-3

2,5-5

3-6

3

23-45*

4-8*

3-6*

5-10*

6-12*

4

45-70

8-12

6-9

10-15

12-18

5

70-95

12-16

9-12

15-20

18-24

6

>95

>16

>12

>20

>24

* - Чисельне значення нижчої границі 3-ї групи є гранично допустимою концентрацією (ПДК) даного елементу в грунті