Бібліотека кафедри

Наукова бібліотека ЧНУ >>>

Публікації співробітників кафедри ботаніки

Монографії

 Червона книга Івано-Франківської області. Тваринний світ / голова ред. колегії А.Д. Пліхтяк ; наук. ред. І.В. Скільський, В.В. Бучко. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 448 с. (доопр. вид.)
ISBN 978-617-7465-90-3
 У книзі охарактеризовано раритетну фауну Івано-Франківської області. Стосовно кожного виду тварин наведені категорія охорони, поширення, особливості біології, фактори загрози та заходи охорони. Нариси супроводжують ілюстрації.
 Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей закладів вищої освіти, учителів біології та географії й учнів загальноосвітніх шкіл, працівників лісового господарства, екологів і краєзнавців.


 Орхідеї Буковини / В.В. Буджак, І.І. Чорней, А.І. Токарюк, М.В. Білоконь, М.М. Аврам, І.М. Костишин. – Чернівці : ДрукАрт, 2019. – 96 с. : іл.
ISBN 978-617-7849-13-0
 Представлено інформацію про видовий склад орхідей на території Чернівецької області. Для кожного виду вказано природоохоронний статус, наукове значення, загальний ареал, поширення в Україні й Чернівецькій області, умови місцезростання та основні характерні риси.
 Наголошено, що здійснюючи торгівлю рідкісними та зникаючими видами рослин і їх частинами, а також купуючи їх, громадяни порушують закони України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Червону книгу України» та згідно зі ст. 88, 88-1, 90, 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, караються штрафами. Наведено розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України.
 Для працівників природоохоронної сфери, лісового господарства, викладачів і студентів природничих спеціальностей закладів вищої освіти, учнів, учителів біології загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.


 Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2) / Кол. авт., під ред. Борисенко К.А., Куземко А.А. – Київ: «LAT & K», 2019. – 234 с.
ISBN 978-617-7061-74-7
  Книга містить описи 74 територій, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України. Обгрунтування щодо включення цих територій до мережі Емеральд підготовлені протягом 2018-2019 років колективом авторів (41 професійний біолог). Описи є оригінальною працею авторів і створені шляхом опрацювання власних даних та залучених джерел, а також спеціально проведених польових досліджень. Всі ці пропозиції були доопрацьовані спільно із Департаментом екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України, і більша їх частина у лютому 2019 року була передана Мінприроди до Секретаріату Бернської конвенції.
  Видання буде корисним для професійних біологів, натуралістів-аматорів, краєзнавців, органів місцевого самоврядування.


   Скільський І. В. Змайструймо шпаківню: методичні рекомендації / І. В. Скільський. Л. І. Мелещук ; наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2018. -24 с. ; іл.
ISBN 978-617-7465-41-5

   Охарактеризовано основні напрямки охорони птахів, особливості життєвого циклу деяких дуплогніздових видів Карпатського регіону України, їх роль у знищенні ентомошкідників деревних насаджень та способи приваблення за допомогою штучних гніздівель.
   Для орнітологів, співробітників природоохоронних установ, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учителів біології та учнів загальноосвітніх шкіл, працівників лісового господарства, екологів і любителів природи.


  Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного і біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку «Черемоський»: [кол. монографія] / наук. ред. І.І. Чорней, О.Ф. Бантишев, М.В. Величко, І.В. Скільський. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 240 с.
ISBN 978-617-7465-12-5
 У колективній монографії охарактеризовано природні умови Національного природного парку «Черемоський», його флору і фауну, ландшафти, рекреаційний потенціал, соціально-економічні чинники розвитку регіону. Особливу увагу звернуто на специфіку моніторингу навколишнього середовища, наукове забезпечення діяльності установи, проведення функціонального зонування території заповідного об’єкта. Також висвітлено деякі юридично-правові аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля.
 Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих, сільськогосподарських та правничих спеціальностей закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів, учителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.


 

   Рослини та тварини з Червоної книги України: короткий визначник прикарпатського лісівника / В. В. Бучко, І. В. Скільський, Н. А. Смірнов, А. А. Бокотей, І. І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 32 с.: іл.ISBN 978-617-7465-37-8

   Охарактеризовано «червонокнижну» флору і фауну лісових екосистем Івано-Франківської області. Наведено описи зовнішнього вигляду деяких найбільш типових видів з метою їх визначення у природі, звернуто увагу на особливості поширення й екології цих рослин і тварин. Нариси супроводжують фотографії.
   Для працівників лісового господарства, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів учителів біології загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.


    Буджак В. В., Чорней І. І., Токарюк А. І., Білоконь М. В., Аврам М. М., Костишин І. М. Первоцвіти під загрозою. – Чернівці: ДрукАрт, 2018. – 32 с.

   У виданні представлено інформацію про природоохоронний статус, наукове значення, загальний ареал, поширення в Україні й Чернівецькій області, умови місцезростання та основні характерні риси первоцвітів. Наголошено, що здійснюючи торгівлю рідкісними та зникаючими видами рослин та їх частинами, а також купуючи їх, громадяни порушують закони України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Червону книгу України» та згідно зі ст. 88, 88-1, 90, 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення караються штрафами. Наведено розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України.
   Для працівників природоохоронної сфери, лісового господарства, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учнів, учителів біології загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.


 Інвазійні рослини в Буковинському Передкарпатті: монографія / А.І. Токарюк, І.І. Чорней, В.В. Буджак, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, К.В. Коржан, О.Д. Волуца; наук. ред. І.І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 176 с.
ISBN 978-617-7172-94-8
 У роботі привернута увага до інвазій рослин як важливої екологічної проблеми сучасності, що набула глобального значення. Наведено оцінку сучасної ситуації щодо поширення видів адвентивних рослин на території Буковинського Передкарпаття та показано негативний вплив інвазійних рослин на рослинний покрив регіону. Адвентивна фракція флори дослідженого регіону представлена 301 видом судинних рослин. Здійснено структурний аналіз  та виявлено регіональні особливості цієї групи рослин. У складі адвентивної фракції флори регіону виділено 29 видів, які перебувають у стані активного розповсюдження, а 6 належать до видів-трансформерів. Наведено комплексну оцінку, складено кадастри та карти поширення, представлено син таксономічну схему рослинних угруповань за участю інвазійних видів, яка нараховує 11 класів, з яких 6 об’єднують синантропні рослинні угруповання.
 Для ботаніків, екологів, географів, краєзнавців, учителів біології та географії, студентів природничих спеціальностей закладів вищої освіти, працівників лісового господарства, природоохоронних організацій.


 

Національний каталог біотопів України

 Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. - К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. - 442 с.
  Національний каталог включає інформацію про усю різноманітність біотопів (природних оселищ) України. Для кожного типу біотопів наводяться українська і англійська назви, фотографія, співвідношення з біотопами EUNIS, одиницями, занесеними до переліків Резолюції 4 Бернської конвенції та Додатку І Оселищної Директиви, Зеленої книги України, синтаксономічними одиницями еколого-флористичної класифікації, перелік характерних видів (переважно рослин, в окремих випадках також тварин), домінанти, екологічна характеристика, поширення в Європі та Україні, репрезентативність та ступінь збереженості, інформація щодо присутності видів, занесених до Червоної книги України, Резолюції б Бернської конвенції і додатків II і IV Оселищної Директиви, загрози та менеджмент. Каталог може стати основою для картування біотопів територій природно-заповідного фонду України і територій Смарагдової мережі України з метою розроблення їхніх менеджмент-планів.
 Розрахований на біологів, екологів, фахівців у галузі охорони природи, студентів та викладачів біологічних та сільськогосподарських спеціальностей ВНЗ.


  Дубина Д.В.. Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Багрікова Н.О., Борисова О.В., Борсукевич Л.М, Вино-куров Д.С., Гапон С.В., Гопон Ю.В., Давидов Д.А., Дворецький Т.В.. Дідух Я.П., Жмуд О.І., Козир М.С., Коніщук В.В., Куземко А.А., Пашкевич Н.А., Рифф Л.Е., Соломаха В.А., Фельбаба-Клушина Л.М., Фіцайло Т.В., Чорна Г.А., Чорней І.І., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Якушенко Д.М. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – 784 с.
  Продромус є монографічним виданням із синтаксономії рослинності України. У ньому розглянуто історію розвитку цього напряму на основі методу Браун-Бланке, розглянуто особливості класифікаційних одиниць вищих рангів порівняно з центрально- і західноєвропейськими, а також проаналізовано фітосоціологічні матеріали із застосуванням новітніх методів їх опрацювання та представлено класифікаційну схему рослинності України, яка налічує 1009 асоціацій, шо належать до 252 союзів, 127 порядків та 75 класів, і її продромус. Для кожного синтаксону наведено характеристику (назва, синоніми, діагностичні види, екологічні умови, поширення в Україні, синсозологічний статус, літературні джерела).
  Для геоботаніків, флористів, систематиків, екологів, географів, спеціалістів з охорони природи, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


Важливі ботанічні території України  Важливі ботанічні території України / за ред. В.А. Онищенка. – Київ: Альтерпрес, 2017. – 376 с.
ISBN 978-966-542-622-6
  Книга містить описи 173 Важливих ботанічних територій України. Дані про кожну територію включають її площу, географічні координати, критерії виділення, площі оселищ за класифікацією EUNIS, характеристику рослинності, загрози, види людської діяльності, інформацію про природно-заповідні території, список літератури і карту на основі космічної фотографії.


Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат  Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат : монографія / Дідух Я. П., Чорней І. І., Буджак В. В. та ін ; наук.ред. Я. П. Дідух, 1.1. Чорней. - Чернівці: Друк Арт, 2016. - 280 с.
ISBN 978-617-7172-88-7
  Проаналізовано показники клімату Українських Карпат та його гід¬ротермічні особливості. Висвітлено екологічні проблеми регіону, теоретичні підходи до прогнозування поведінки екосистем та їх складових під впливом змін довкілля. Дано оцінку реакції рідкісних і адвентивних видів на кліматичні зміни, проведено аналіз фітоінвазії. Показано характер розподілу синтаксонів залежно від умов зовнішніх екофакторів, охарактеризовано рідкісні біотопи, дано їх созологічну оцінку, загрози існування та ризики втрат. Окремо висвітлено питання стану і трансформації ялинових лісів у зв'язку із кліматичними змінами, охарактеризовано осередки концентрації фіторізноманіття та проблеми його збереження. Проведено порівняльну оцінку рослинності Українських Карпат з поль¬ськими Татрами та Гірським Кримом за екологічними показниками.
  Для ботаніків, екологів, географів, краєзнавців, учителів біології та географи, студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників лісового господарства, природоохоронних організацій.


   Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Волуца О.Д. Хорологія раритетного біорізноманіття Буковини. Частина І: Архегоніати. – Чернівці: Друк-Арт, 2014. – 128 с.
ISBN 978-617-7172-35-1

  Охарактеризовано поширення раритетних архегоніатів на території Чернівецької області. Стосовно кожного виду наведено кадастр місцезнаходжень, рисунок та схематичну карту поширення. Наведено відосмості про гербарні збори “червонокнижних” видів з інших регіонів, що зберігаються в гербарії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

  Видання розраховано на ботаніків, екологів, учителів біології, студентів біологічних спеціальностей вузів, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, працівників природоохоронних органів і всіх любителів природи.


 

 Національний природний парк «Черемоський». Щоденник польових спостережень / І. І. Чорней, І. В. Скільський, М. П. Колопнщ, А. В. Юзик, 3. Т. Паляниця, О. П. Томнюк, Т.П. Дулланська. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. - 68 с.

   Наведено рекомендації щодо проведення постійних спостережень працівниками національного природного парку «Черемоський» за найбільш важливими об'єктами неживої природи. Описані методи й особливості фіксації фенологічних та іншій явиш з метою формування банку даних, що створюється і зберігається в науковому відділі.
   Книга може бути також корисною для лісівників незаповідних територій, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів географії й біології загальноосвітніх шкіл, екологів та краєзнавців.

 


 

 

 

 Національний природний парк «Хотинський». Щоденник польових досліджень / В. П. Коржик, І. І. Чорней, І. В. Скільський. Я. М. Когутяк. – Хотин, 2013. – 52 с.

 

 

 


Созофіти лучних екосистем Українських Карпат  Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржик В.П., Проць Б.Г., Гриник П.І., Колотило М.П., Стратій В.І. Созофіти лучних екосистем Українських Карпат - Чернівці: ДрукАрт, 2010. - 252 с., іл.
ISBN 978-966-2021-43-1
  У книзі охарактеризовано раритетні види рослин лучних екосистем Українських Карпат та Передкарпаття.
 Видання розраховане на ботаніків, екологів, учителів біології, студентів біологічних спеціальностей вузів, працівників природоохоронних органів, та всіх зацікавлених у вивченні рослинного світу.


Заповідні перлини Буковини  Заповідні перлини Буковини : атлас-довідник / наук. ред. І.І. Чорней, В. П. Коржик, І. В. Скільський, М. В. Білоконь, М. М. Аврам. - Чернівці: Друк Арт, 2017. - 256 с.
ISBN 978-617-7465-28-6
 У колективній монографії узагальнено інформацію про території та об'єкти природно-заповідного фонду Чернівецької області: національні при¬родні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічний сад, дендрологічні парки і парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Кожен нарис наведено за уніфікованою схемою з урахуванням специфіки, цінності й унікальності охоронюваних ділянок.
 Для співробітників наукових і природоохоронних установ, лісівників, працівників сільського господарства, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій, викла¬дачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів географії та біології загальноосвітніх шкіл і краєзнавців.


 

  Ілюстрована інструкція для роботи в середовищі прикладного програмного пакету Turboveg / Укладачі: Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 36 с.

  Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій поставив нові завдання перед наукою про рослинність і надав нові можливості для її класифікації. Для здійснення цих завдань сьогодні розроблено різноманітні комп'ютерні програми, що дозволяють вивчати окреслене коло питань на відповідному науково-методичному рівні.
  Пропонований посібник - одна з перших спроб введення в програму підготовки бакалаврів за напрямом «Біологія» вивчення основ роботи з програмним пакетом TURBOVEG. Вивчення та використання цих програм дозволить майбутнім фахівцям обмінюватися інформацією та здійснювати спільні широкомасштабні проекти з вивчення рослинності на сучас­ному європейському рівні.
  Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове гос­подарство», аспірантів і науковців.


 

   Буджак В.В. Використання Mapinfo у флористичних та ценотичних дослідженнях: побудова тематичних карт / Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. - 56 с.

 Наведено огляд сучасного стану сіткового картування при вивченні біологічного різноманіття. Показано можливості використання сіткового картування для вивчення біорізноманіття заповідних територій. Подано методичні рекомендації з ведення бази даних та підготовки сіткових карт за результатами флористичних та ценотичних досліджень на прикладі національних природних парків Буковини та прилеглих територій.
   Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців, працівників національних природних парків.


 

  Ілюстрована інструкція для роботи в середовищі прикладного програмного пакету Juice / Укладачі: Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 40 с.

  Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій поставив нові завдання перед наукою про рослинність і надав нові можливості для її класифікації. Для здійснення цих завдань сьогодні розроблено різноманітні комп'ютерні програми, що дозволяють вивчати окреслене коло питань на відповідному науково-методичному рівні.
  Пропонований посібник - одна з перших спроб введення в програму підготовки бакалавів за напрямом "Біологія" вивчення основ роботи з програмним пакетом JUICE. Вивчення та використання цієї програм дозволить майбутнім фахівцям обмінюватися інформацією та здійснювати спільні широко-масштабні проекти з вивчення рослинності на сучасному європейському рівні.
  Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове гос¬подарство», аспірантів і науковців.


 

  Основи роботи в середовищі програм TURBOWEG та JUICE / Укладачі: Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І, Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с.

  Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій поставив нові завдання перед наукою про рослинність і надав нові можливості для її класифікації. Для здійснення цих завдань сьогодні розроблено різноманітні комп’ютерні програми, що дозволяють вивчати окреслене коло питань на відповідному науково-методичному рівні. Пропонований посібник - одна з перших спроб введення в програму підготовки бакалаврів за напрямом “Біологія“ вивчення основ роботи з програмними пакетами TURBOVEG та JUICE. Вивчення та використання цих програм дозволить майбутнім фахівцям обмінюватися інформацією та здійснювати спільні широкомасштабні проекти з вивчення рослин- ності на сучасному європейському рівні.
   Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів і науковців.


  Буджак В.В. Інструкція з ведення та використання баз даних у середовищі Mapinfo для сіткового картування раритетного біорізноманіття національних природних парків Буковини: методичні рекомендації / Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 36 с.

   Наведено огляд сучасного стану сіткового картування при вивченні біологічного різноманіття. Показано можливості використання сіткового картування для вивчення біорізноманіття заповідних територій. Подано методичні рекомендації з ведення бази даних та підготовки сіткових карт про поширення раритетного біорізноманіття національних природних парків Буковини.


 

 Національний природний парк «Гуцульщина» / [В.В. Пророчук, Ю.П. Стефурак, В.П. Брусак та ін.]; від. ред. В.В. Пророчук, Ю.П. Стефаник, В.П. Стефурак, В.П. Брусак, Л.М. Держипільський. – Львів: НФК «Карти і Атласи», 2013. – 408 с. + 40 іл.
ISBN 978-966-2325-17-1
  Монографія є комплексним дослідженням території Національного природного парку «Гуцульщина», який розташований на Косівщині. Книга містить детальну характеристику природних умов і рекреаційних ресурсів НПП «Гуцульщина» та його територіальної організації. Детально схарактеризовано природні особливості національного парку, а також мистецтво, народні ремесла, історичну та етнокультурну спадщину Косівщини. Розглянуто стан і збереження природних екосистем та відтворення природних ресурсів НПП «Гуцульщина», його рекреаційну й еколого-освітню діяльність, організацію наукових досліджень та моніторингу природного середовища. Окреслено перспективи розвитку НПП «Гуцульщина» як природоохоронної, рекреаційної і наукової установи загальнодержавного значення та з’ясовано роль національного парку у сталому розвитку Косівщини.
  Видання призначене для науковців (географів, біологів, екологів, мистецтвознавців), а також фахівців у галузі природно-заповідної справи, краєзнавців, та всіх хто цікавиться природничим та етнокультурним феноменом Національного природного парку «Гуцульщина». Хотинська височина / Ред. В.П. Коржик. – Чернівці : ДрукАрт, 2012. – 336 с., вкл.
ISBN 978-966-2021-65-3
 У колективній монографії членів Буковинського товариства природодослідників охарактеризовано геологічну і геоморфологічну будову Хотинської височини, гідрологічні та кліматичні особливості, грунтовий покрив, флору й рослинність, тваринний світ і ландшафти. Висвітлена історія освоєння й антропогенної трансформації природного середовища, стан гуманістичних ресурсів та можливості розвитку екотуризму в цьому унікальному регіоні. Основна увага зосереджена на виявленні й інвентаризації рідкісних рослин і тварин, необхідності подальшого розвитку заповідної справи та національної екомережі в рамках реалізації проекту MATRA/BIO/UA/11/13 «Інвентаризація рідкісних і тих, що зникають, видів флори і фауни для необхідності обґрунтування і створення субмеридіонального Прут-Дністерського екокоридору», підтриманого Посольством Королівства Нідерландів в Україні.
  Для географів, ботаніків, зоологів, екологів, краєзнавців, туристів, учителів географії й біології, студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників лісового господарства, природоохоронних органів, посадовців органів регіонального та місцевого самоврядування, природокористувачів, громадськості, не байдужої до справ збереження довкілля.


 

 Держипільський Л.М., Томич М.В., Юсип С.В., Лосюк В.П., Якушенко Д.М., Данилик І.М., Чорней І.І., Буджак В.В., Кондратюк С.Я., Нипорко С.О., Вірченко В.М., Михайлюк Т.І., Дарієнко Т.М., Соломаха В.А., Пророчук В.В., Стефурак Ю.П., Фокшей С.І., Соломаха Т.Д., Токарюк А.І. Національний природний парк «Гуцульщина». Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 9. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с.
ISBN 978-966-306-160-2

  У монографії наведена характеристика природно-кліматичних умов НПП «Гуцульщина», подано конспект флори судинних та безсудинних рослин. Вперше на основі еколого-флористичної класифікації розроблена класифікаційна схема рослинності парку та наводиться характеристика виявлених синтаксонів. Наведено созологічну характеристику рослинного покриву та ресурсний потенціал флори регіону.
 Для ботаніків, географів, спеціалістів з охорони природи, викладачів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів.


 

  Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 452 с.
ISBN 978-966-2021-37-0
  Охарактеризовано судинні рослини з території Чернівецької області, які занесені до третього видання Червоної книги України. Стосовно кожного виду наведені природоохоронний статус, наукове значення, географічна характеристика, умови місцезростання, причини зміни чисельності, основні характерні риси, заходи з охорони й господарське та ландшафтне значення. Нариси супроводжують ілюстрації та схематичні карти поширення видів.
  Видання розраховане на ботаніків, екологів, учителів біології, студентів біологічних спеціальностей вузів, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій. ліцеїв, працівників природоохоронних органів, природокористувачів.


 

  Решетюк О.В. Зозулині черевички (Cypripedium L.). – Луцьк: Твердиня, 2008. – 156 с.
ISBN 978-966-2115-47-5
  Зозулині черевички справедливо називають найчарівнішими квітам нашої землі. Вони занесені до Червоної книги України і охороняються законом. Але мало хто знає, що, окрім аборигенного виду – черевичків зозулиних справжніх, їх у роді близько півсотні видів, поширених у північній півкулі. Вони різні за формою, розмірами, забарвленням квіток.
  Український читач про них практично нічого не знає, і ця книга є першою спробою ознайомити його з цими дивовижними орхідеями. Ви дізнаєтесь, які вони, де зростають і як їх виростити, щоб власноруч створити в своєму житті неперевершене диво природи – зозулині черевички.


 Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М., Чорней І.І., Буджак В.В., Нипорко С.О., Шпільчак М.Б., Чернявський М.В., Токарюк А.І., Олексів Т.М., Тимчук Я.Я., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Майор Р.В. Природний заповідник «Ґорґани». Рослинний світ. Вип. 6. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с.
ISBN 966-306-125-Х
  У монографії охарактеризовано рослинний покрив природного заповідника «Ґорґани». Вперше наведено конспект флори судинних та без судинних рослин і виконано її аналіз. На основі еколого-флористичної класифікації проводиться синтаксономічна схема рослинного покриву. Вперше подано список раритетних видів, їх поширення та фенологічні спостереження над деякими з них. Розглядаються питання нозологічної характеристики рослинного покриву та ресурсного потенціалу корисних видів.
  Відображено специфіку природних комплексів екотопів, а також особливості формування рослинного покриву на цих субстратах.
  Для ботаніків, географів, спеціалістів з охорони природи, викладачів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів. 


 

 Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М., Коржик В.П., Соломаха В.А., Сорокан Ю.І., Токарюк А.І., Соломаха Т.Д. Національний природний парк «Вижницький». Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 4. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с.
ISBN 966-306-116-8
  У монографії охарактеризовані природні умови території національного природного парку «Вижницький» та подана історія ботанічних досліджень у регіоні. Вперше на основі еколого-флористичної класифікації наведена характеристика виявлених на території парку син таксонів рослинності, перший повний список флори судинних та безсудинних рослин та його аналіз. Висвітлюються сучасний стані особливості поширення та розглядаються питання охорони рослинних угруповань. Наведено созологічну характеристику рослинного покриву та ресурсний потенціал флори НПП.
  Одержані результати вивчення різноманіття фітобіоти на екосистемному та видовому рівнях можуть бути використані у природоохоронній діяльності.
  Для ботаніків, географів, спеціалістів з охорони природи, викладачів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів. 


 Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент / В.П. Коржик, І.І. Чорней, І.В. Скільський та ін. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 356 с.
ISBN 966-8410-34-3
  У колективній монографії висвітлюються питання історії формування ідеї створення національного природного парку «Вижницький». Наведена систематизована характеристика як окремих природних компонентів, так і сучасної ландшафтної структури в цілому. Висвітлюється роль НПП «Вижницький» як державної поліфункціональної установи, покликаної здійснювати природоохоронно-регулюючу, науково-дослідну, рекреаційну й еколого-просвітницьку роботу. Значна увага приділена і таким аспектам менеджменту, як співпраця з громадськими екологічними організаціями, участь у міжнародних проектах, впровадження природоохоронних рекомендацій у практику оптимізації природокористування, роль заповідного об’єкта в формуванні національної екологічної мережі. Монографія присвячена підсумкам 10-річної діяльності НПП «Вижницький».


 

 

 Ванзар О.М., Романюк В.В. Перспективи вирощування рододендронів у Північній Буковині. Монографія. – Чернівці: Рута, 2005. – 92 с.
ISBN 966-5687-797-2
  На основі багаторічних спостережень та експериментальних досліджень дано характеристику біоекологічних особливостей рододендронів, інтродукованих у Північній Буковині. Обґрунтовано методи розмноження рододендронів. Запропоновано інтегральну оцінку перспективності інтродукції рододендронів в умовах Північної Буковини для використання в міському озелененні, декоративному садівництві та ландшафтному дизайні. 


  Карпатські сторінки Червоної книги України. Авторський колектив: М.Б. Гапоненко, В.І. Комендар, А.П. Лебеда, В.І. Мельник, А.В. Мигаль, О.В. Решетюк, М.О. Смолінська, В.Г. Собко, Б.К. Термена, О.І. Турлай, А.Б. Філіпенко, В.І. Стефаник, І.І. Чорней, В.І. Чопик. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 280 с.
ISBN 966-7938-90-5
  В популярній формі розповідається про рідкісні, зникаючі, ендемічні і реліктові види рослин, занесені до охоронних списків Червоної книги України. Читач дізнається про загальні біологічні властивості цих рослин, їх поширення в природі, причини, що привели до скорочення їх кількості, засоби і методи охорони, збереження і відновлення, насіннєві і вегетативні способи розмноження. Розкривається значення українських і латинських назв рослин, згадуються ботаніки, які доклали багато зусиль в пізнанні того чи іншого виду. В книзі чимало міфічних оповідок і бувальщин.
  Книга розрахована на широке коло читачів.


Судинні рослини флори Чернівецької області, які підлягають охороні: Атлас – довідник / Чорней І. І., Буджак В. В., Термена Б. К. та ін.; За ред. Чорнея І. І. – Чернівці: Рута, 1999. – 140 с.
ISBN 978-966-2115-47-5
  В атласі наведено відомості про 108 видів судинних рослин флори Північної Буковини та Північної Бессарабії, занесених до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі. Для кожного виду подано опис, малюнок, категорію, статус, поширення, місця зростання.
  Для ботаніків, екологів, природознавців, учнів і вчителів шкіл, аматорів.


 Посібники, навчально-методичні та науково-методичні видання>>>

Матеріали конференцій, співорганізаторами яких була кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства>>>