Бібліотека кафедри

Перелік основних публікацій співробітників кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства за 2014 р.

Монографії

1. Національний природний парк «Гуцульщина» / [В.В. Прорчук, Ю.П. Стефурак, В.П. Брусак, Л.М. Держипільський, І.В. Базюк, В.М. Бакун, А.А. Бокотей, Л.М. Борсукевич, В.В. Буджак, …, І.В. Скільський, …, І.І. Чорней]. – Львів–Косів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 408 c. + 40 іл.
2. Чорней І.І. Критична ревізія таксонів, що наводились як ендемічні для флори Українських Карпат. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 136 с.
3. І.І. Чорней, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, О.Д. Волуца. Хорологія раритетних видів флори та фауни Буковини. Частина І: Архегоніати. – Чернівці, 2014. – 136 с.

Навчальні посібники

1. Буджак В.В. Біологічна статистика на комп’ютері: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 88 с.
2. Фітопатологія. Робочий зошит для лабораторних занять та самостійної роботи студентів / В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко, Т.Д. Никирса. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 80 с.
3. Основи ботаніки та зоології: робочий зошит / укл. В.Ф. Череватов, С.Г. Літвіненко, Л.І. Тимочко. – Чернівці, 2014. – 84 с.
4. Квітково-декоративні одно- та дворічні рослини відкритого ґрунту (Атлас-довідник) / уклад.: О.І. Турлай. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014. – 92 с.
5. Буджак В.В. Біометрія: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 250 с.
6. Буджак В.В. Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання: навч. посібник для небіологічних спеціальностей вищих навальних закладів. – 5-те вид., доп. / В.В. Буджак, А.Г. Должицька, У.В. Легета. – Чернівці: Друк Арт, 2014. – 160 с.

Методичні роботи

1. Чорней І.І., Скільський І.В., Колотило М.П., Юзик А.В., Паляниця З.Т., Томнюк О.П., Думанська Т.П. Національний природний парк «Черемоський». Щоденник польових спостережень. – Чернівці: Друк Арт, 2013. – 68 с.
2. Хвороби листяних деревних рослин (атлас-довідник) / уклад.: В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 40 с.
3. Хвороби хвойних рослин (атлас-довідник) / уклад.: В.В. Буджак, С. Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 40 с.
4. Хвороби зернових культур: атлас-довідник / уклад.: В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 32 с.
5. Рослини-паразити та напівпаразити (атлас-довідник) / уклад.: В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 32 с.
6. Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. Інструкція з ведення та використання баз даних у середовищі MapInfo для сіткового картування раритетного біорізноманіття національних природних парків Буковини : методичні рекомендації – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 36 с.

Публікації у закордонних журналах

1. Roleček J., Čornej I.I. & Tokarjuk A.I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach // Preslia. – 2014. – 86: 1–XX. – P. 13–34. (IF 2013/2014 – 2,778)

Публікації у вітчизняних виданнях

1. Токарюк А.І., Чорней І.І. Нове місцезнаходження Triglochin maritimum L. (Juncaginaceae) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 5. – С. 649–651. (Входить до Thomson Scientific Master Journal List (Філадельфійський список))
2. Каземірська М.А. Особливості віталітетної структури популяцій Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) на північно-східній межі ареалу // 3rd International Scientific Conference on Plant Morphology "Modern Phytomorphology", 13–15 May 2014, Lviv, Ukraine. – Lviv, 2014. – Vol. 5. – P. 249–256.

Українські академічні видання

1. О.М. Ванзар, О.Д. Каланча, В.В. Романюк Стан раритетного флорофонду ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» // Флорологія та фітосозологія. – Т. 3–4. – К.: Фітон, 2014. – С. 107–110.
2. О.В. Решетюк. Стан природних популяцій Cypripedium calceolus L. та перспективи репатріації виду до складу природних фітоценозів // Флорологія та фітосозологія. – Т. 3–4. – К.: Фітон, 2014.– С. 191–195.
3. В.В. Буджак, Я.П. Дідух, І.І. Чорней, А.І. Токарюк, Ю.В. Поліщук. Еколого-ценотичні умови зростання нових видів для флори Чернівецької області / Біологічні Cтудії / Studia Biologica. – 2014. – Том. 8. – № 3–4. – С. 187–196.

Фахові видання

1. Буджак В.В., Двірна Т.С. Картування видів адвентивних рослин Роменсько-Полтавського геоботанічного округу // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Т.6, Вип. 1: Біол. (Біологічні системи). – С. 78–81.

Статті у збірниках наукових праць

1. Shraddha N. N. Melatonin in plants / N. N. Shraddha, M. A. Kazemirska, O. O. Gromyk // Хист. – 2014. – Вип. 16. – С. 147.
2. Якимюк А.Д. Особливості дослідження каріотипу у рослин / А.Д. Якимюк, М.А. Каземірська // Хист. – 2014. – Вип. 16. – С. 150.
3. Каземірська М.А. Поширення та еколого-ценотичні преференції Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) на північно-східній межі ареалу // Клінічна та експериментальна патологія. – Т. ХІІІ, №1 (47). – С. 198 – 201.
4. О.М. Ванзар, В.В. Романюк, О.Д. Каланча. Ценотична приуроченість раритетних видів у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення «Цецино» / Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету: Біологічні науки. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33). – С. 151–155.

Матеріали конференцій

1. Літвіненко С.Г. Мохоподібні ландшафтного заказника місцевого значення «Гарячий Урбан» (м. Чернівці) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин). – Чернівці: Друк Арт, 2014. – С. 60–62.
2. Токарюк А.І., Волуца О.Д. Стелюшок солончаковий (Spergularia salina J.Presl & C.Presl (Caryophyllaceae) у флорі Чернівецької області // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин). – Чернівці: Друк Арт, 2014. – С. 98–101.
3. Волуца О.Д., Волуца А.Д. До поширення тварин з Червоної книги України на Герцаївщині та в Північній Бессарабії (Чернівецька область) / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин). – Чернівці: Друк Арт, 2014. – С. 238–241.
4. Буджак В.В. Сіткова карта національного природного парку «Черемоський» як основа моніторингу біорізноманіття / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин). – Чернівці: Друк Арт, 2014. – С. 268–273.
5. Решетюк О.В. Екологічна етика як гарантія дієвості природоохоронних заходів / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин). – Чернівці: Друк Арт, 2014. – С. 294–297.
6. Каланча О.Д., Ванзар О.М., Романюк В.В. Особливості систематичної структури флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» // Проблемы и перспективы исследований растительного мира. Материалы международной научно-практической конференции молодых учених (13-16 мая 2014 г., г. Ялта). – Ялта, 2014. – С. 95.
7. Ванзар О.М., Романюк В.В., Паладій Н.В. Оцінка декоративності бузків в умовах Ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Проблемы и перспективы исследований растительного мира. Материалы международной научно-практической конференции молодых учених (13-16 мая 2014 г., г. Ялта). – Ялта, 2014. – С. 162.
8. Ванзар О.М., Романюк В.В., Паладій Н.В. Особливості цвітіння бузків у Ботанічному саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття. Матеріали Міжнародної наукової конференції до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (20 – 24 травня 2014 р., Київ, Україна). – К.: Паливода А. В., 2014. – С. 25–26.
9. Ванзар О.М., Романюк В.В., Каланча О.Д. Раритетний компонент флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» та його аналіз // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття. Матеріали Міжнародної наукової конференції до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (20 – 24 травня 2014 р., Київ, Україна). – К.: Паливода А. В., 2014. – С. 129–130.
10. Буджак В.В. Сіткове картування як метод виявлення центрів раритетного фіто різноманіття // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин / Матеріали ІІІ Міжнародної конференції (4–7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 25–27.
11. Ванзар О.М., Романюк В.В., Єленчук Ю.С. Фітоценотична характеристика рослинних угруповань за участю Atropa belladonna L. у Чернівецькій області // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин / Матеріали ІІІ Міжнародної конференції (4–7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 88–91.
12. Каземірська М.А., Кагало О.О. Цитокаріологічні дослідження оцінки созологічного статусу популяцій // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин / Матеріали ІІІ Міжнародної конференції (4–7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 110–114.
13. Решетюк О.В. Специфіка ценотичного потенціалу Cypripedium calceolus L. // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин / Матеріали ІІІ Міжнародної конференції (4–7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 148–151.
14. Волуца О.Д. Нові відомості щодо поширення раритетних макроміцетів у Чернівецькій області // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин / Матеріали ІІІ Міжнародної конференції (4–7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 176–181.
15. Ванзар О.М., Романюк В.В. Комплексна оцінка зелених насаджень загального користування м. Чернівці // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафтів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4 – 6 червня 2014 р., м. Біла Церква). – Біла Церква, 2014. – С. 15–18.
16. Літвіненко С.Г. Оцінка декоративності представників родини Vitaceae Lindl. колекції ботанічного саду Чернівецького національного університету // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафтів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4 – 6 червня 2014 р., м. Біла Церква). – Біла Церква, 2014. – С. 62–64.
17. Решетюк О.В. Перспективи використання об’єктів колекційно-паркового типу у рекреації // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафтів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4 – 6 червня 2014 р., м. Біла Церква). – Біла Церква, 2014. – С. 96–99.
18. Турлай О.І. Перспективи розширення асортименту листопадних магнолій у озелененні м. Чернівці // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафтів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4 – 6 червня 2014 р., м. Біла Церква). – Біла Церква, 2014. – С. 101–103.
19. Ванзар О.М., Каланча О.Д., Романюк В.В. Особливості вікової структури популяцій рідкісних видів рослин ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» // Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 25-річчю створення Національного природного парку «Синевир» (Україна, с. Синевир, 25-27 червня 2014 року). – Ужгород: ТДВ «Патент», 2014. – С. 25–29.
20. Решетюк О.В. Використання лісових ресурсів у рекреаціях // Матеріали наукової конференції «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства», до 135-ої річниці від дня народження М. О. Ткаченка, випускника лісового відділення 1899 року Уманського училища землеробства і садівництва. – Умань, 2014. – С. 129–132.
21. Решетюк О.В. Перспективні для культивування види роду CypripediumL. // Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції: Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування, 4 вересня 2014 року. – К., 2014. – С. 202–205.
22. Романюк В.В., Ванзар О.М. Особливості біохімічних показників плодів сучасних сортів яблуні в режимі зберігання // Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції: Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування, 4 вересня 2014 року. – К., 2014. – С. 206–210.
23. Ванзар О.М., Романюк В.В. Еколого-ценотичні особливості місцезростань Adonisvernalis L. на території Прут-Дністровського межиріччя // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем каньйонового Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11-12 вересня 2014 р., м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 63–66.
24. Ванзар О.М., Хрептій О.М. Особливості біоморфологічної та екологічної структури флори Покутського Передкарпаття // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем каньйонового Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11-12 вересня 2014 р., м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 66–69.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

Юлія Базалійська. Особливості флори Кам᾽янця-Подільського // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14–16 квітня 2014 року). Інститут біології. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 11–12. (Науковий керівник – проф.Чорней І.І.)
Олеся Босак. Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. (Оrchidaceae) у флорі Чернівецької області // Там само. – С. 21–22. (Науковий керівник – проф. Чорней І.І.)
Надія Васкул. Відділ Папоротеподібні (Polypodiophyta) у флорі Чернівецької області // Там само. – С. 31–32. (Науковий керівник – доц. В.В. Буджак)
Мар’яна Данилюк. Родина Первоцвіті (Primulaceae Vent.) у флорі Буковини: таксономічний склад, географічна й екологічна характеристика // Там само. – С. 53–54. (Науковий керівник – проф. Чорней І.І.)
Ілля Заєць. Таксономічний аналіз раритетного компоненту флори Буковинських Карпат // Там само. – С. 69–70. (Науковий керівник – доц. Решетюк О.В.)
Світлана Каланжій. Рід Potentilla L. у флорі Чернівецької області // Там само. – С. 81–82. (Науковий керівник – доц. Літвіненко С.Г.)
Альбіна Козак. Таксономiчний аналiз дендрофлори дендрологічного парку «Нижньостановецький» // Там само. – С. 99–100. (Науковий керівник – доц. Решетюк О.В.)
Людмила Кулибаба. Базидіальні макроміцети Княждвірського тисового заказника (Івано-Франківська область) // Там само. – С. 117–118. (Науковий керівник – доц. Ванзар О.М.)
Ксенія Мельник. Підсумки інтродукції видів роду Crataegus L. у Чернівецькій області // Там само. – С. 141–142. (Науковий керівник – доц. Літвіненко С.Г.)
Сергій Оренчук. Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. (Orchidaceae Juss.) у національному природному парку «Вижницький» // Там само. – С. 165–166. (Науковий керівник – асист. Токарюк А.І.)
Наталія Паладій. Особливості цвітіння бузків Ботанічного саду Чернівецького національного університету // Там само. – С. 169–170. (Науковий керівник – доц. Ванзар О.М.)
Євдокія Первісник. Рід Campanula L. у флорі Чернівецької області // Там само. – С. 177–178. (Науковий керівник – доц. Турлай О.І.)
Наталія Радик. Біоморфологічна структура раритетного компоненту флори Заставнівського Придністров’я // Там само. – С. 189–190. (Науковий керівник – доц. В.В. Буджак)
Марія Танасійчук. Reynoutria japonica Houtt. (Polygonaceae) у м. Чернівці // Там само. – С. 219–220. (Науковий керівник – асист. Токарюк А.І.)
Оксана Шевчук. Стан насаджень загального користування історичної частини м. Чернівці // Там само. – С. 253–254. (Науковий керівник – доц. Ванзар О.М.)
Тетяна Якубовська. Таксономічний склад бріофлори національного природного парку "Вижницький" // Там само. – С. 259–260.(Науковий керівник – доц. Літвіненко С.Г.)


 Перелік основних публікацій співробітників кафедри за 2013 р.

Монографії

1. Андреев А., Безман-Мосейко О., Бондаренко А., Буджак В., Гендов В., Держанский В., Изверская Т., Журминский С., Манторов О., Медведенко Д., Мунтяну А., Редкозубов О., Романчук А., Рущук А., Рущук В., Сыродоев Г., Скильский И., Сотников В., Талмач И., Тишенков А., Тишенкова В., Цуркан В., Череватов В., Чорней И., Шабанова Г., Шубернецкий О. Директория ключевых территорий Национальной экологической сети Республики Молдовы. – Кишинеу: BIOTICA, 2012. – 367 с.
2. Andreev A., Bezman-Moseiko О., Bondarenco A., Budzhak V., Cherevatov V., Chiornei I., Derjanschi V., Ghendov V., Jurminschi S., Izverskaia T., Mantorov O., Medvedenco D., Munteanu A., Redcozubov O., Romanciuc A., Rusciuc A., Rusciuc V., Sîrodoev Gh., Şabanova G., Skilskyi I., Sotnikov V., Şuberneţki O., Talmaci I., Tişenkov A., Tişenkova V., Ţurcan V. Registrul zonelor nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale a Republicii Moldova. – Chişinău: BIOTICA, 2012. – 356 с.

Монографії вітчизняні

1. Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський» / І.І. Чорней, І.В. Скільський, В.П. Коржик, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, М.В. Величко, О.В. Баглей, Л.І. Мелещук, Н.А. Смірнов, А.В. Юзик, М.П. Колотило. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 330 с.

Методичні роботи

1. Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Когутяк Я.М. Національний природний парк «Хотинський». Щоденник польових досліджень. – Хотин, 2013. – 52 с.
2. Основи ботаніки та зоології: робочий зошит / укл. В.Ф. Череватов, С.Г. Літвіненко, Л.І. Тимочко. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. – 84 с.
3. Турлай О.І. Анатомія і морфологія рослин: Робочий зошит для лаб. Занять та сам ост. Роботи студентів/ О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – 70 с.

Публікації у закордонних журналах

1. Alla I. Tokaryuk, Illya I. Chorney, Ksenia V. Korzhan, Vasyl V. Budzhak, Mykola V. Velychko, Vira V. Protopopova, & Myroslav V. Shevera. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) / Proceedings X. International Symposium Anthropization and Environment of Rural Settlements Flora and Vegetation (September 4th – 7th 2012, Danišovce, Slovakia) // Thaiszia Journal of Botany – 2012. – vol. 22, № 2. – P. 243-254 (list of Journals SCOPUS)
2. Васильева Т.В., Ильинская А.Ф., Мосякин С.Л., Тимченко И.А., Тохтарь В.К., Чорней И.И., Шевера М.В. Вера Викторовна Протопопова – ведущий исследователь синантропной флоры Украины (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной деятельности) // Ботан. журн. – 2013. – Т. 98, № 5. – С. 652–654.

Українські академічні видання

1. Федорончук М.М., Белемець Н.М., Волуца О.Д. Рідкісні види роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України та стан їхньої охорони // Укр. бот. журн. – 2013. – Т. 70, №2. – С. 164–167.
2. Чорней І.І. Чивчино-Гринявські гори у флористичному районуванні Українських Карпат // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – Том 2 (9), № 1. – 229–242.

Фахові видання

1. В.В. Буджак, Г.Б. Дачковська. Флора острівних лісів Долиняно-Балковецького яружно-балкового лісостепового району // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 52–57.
2. С.Г. Літвіненко. Бріофлора зелених насаджень південної частини м. Чернівці // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 66–70.
3. В.Д. Солодкий, І.І. Чорней. Ефективний метод сприяння природному поновленню Fagus sylvatica L. // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 122 – 126.
4. О.В. Решетюк. Морфометричні показники вікових груп у популяціях Cypripedium calceolus L. // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 215 – 219.
5. В.В. Буджак, І.А. Коротченко, А.І. Токарюк, І.І. Чорней. Геоботанічна характеристика рослинності урочища «Степ Масьок» // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2.  – С. 220 – 234.
6. Літвіненко С.Г. Результати інтродукції східноазіатських дерев’янистих ліан на Буковині // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 235–238.
7. А.І. Токарюк, О.Д. Волуца. Хорологічні та еколого-ценотичні особливості Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees (Asteraceae Dumort.) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 164 – 167.
8. В.М. Яковишин, В.Ю. Юхновський. Хімічні властивості ґрунтів в умовах потенційної ерозійної небезпеки // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 131–136.
9. Токарюк А.І., Буджак В.В., Чорней І.І. Поширення Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. (Orchidaceae Juss.) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 3. – С. 215 – 219.
10. Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (Orchidaceae Juss.) у Буковинських Карпатах // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 215 – 219.

Матеріали конференцій

1. Чорней И.И., Буджак В.В. Ботаническое и ценотическое разнообразие в предполагаемых ядрах северного трансграничного участка экосети Украины и Молдовы // Сonference «Ecological networks – introduction to experiences and approaches» (Chişinau, 13–14 of October 2011, Proceedings). – Chişinău: BIOTICA, 2012. – С. 63–68.
2. Iakushenko D., Lysenko T., Volutsa O., Tokaryuk A., Chornei I. Sub-halophytic vegetation of the West-Pontic forest-steppe (Prut river basin) // 22 EVS International Workshop – Book of Abstracts (Roma, 2013, April 9-11). – Roma: Printed by Centro Stampa Università, 2013. – P. 53.
3. Воробчук О.П., Буджак В.В. Раритетні види флори острівних лісів Гвіздецько-Кіцманського геоботанічного району // Proceedings of the VI International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 150 anniversary from the birth of famous botanist Vladimir Lipskiy (Odesa, May 13 – 17, 2013). – Odesa: Pechatniy dom, 2013. – P. 13–14.
4. Каланча О.В., Ванзар О.М., Романюк В.В. Структурний аналіз флори ландшафтного заказника «Цецино» // Proceedings of the VI International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 150 anniversary from the birth of famous botanist Vladimir Lipskiy (Odesa, May 13 – 17, 2013). – Odesa: Pechatniy dom, 2013. – P. 26–27.
5. Токарюк А.І., Волуца О.Д. Peucedanum latifolium DC. (Apiaceae Lindl.) у флорі Чернівецької області // Proceedings of the VI International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 150 anniversary from the birth of famous botanist Vladimir Lipskiy (Odesa, May 13 – 17, 2013). – Odesa: Pechatniy dom, 2013. – P. 53–54.
6. Шпарик М.М., Буджак В.В. Нові знахідки раритетних видів з Прут-Дністровського межиріччя // Proceedings of the VI International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 150 anniversary from the birth of famous botanist Vladimir Lipskiy (Odesa, May 13 – 17, 2013). – Odesa: Pechatniy dom, 2013. – P. 59–60.
7. Решетюк О.В., Терлецкий В.К., Филиппенко А.Б. Особенности произрастания и культивирования Melittis sarmatica Klok. на Украине // Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы: материалы I Международной научной конференции (21–22 мая 2013 г., г. Новосибирск) / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. – С. 336–338.
8. Літвіненко С.Г. Перспективи використання видів роду Crataegus L. (Rosaceae) на Буковині // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28-31 травня 2013 р.) / Гол. ред. В. Г. Радченко. – Київ: НЦЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. – С. 104–106.
9. Решетюк О.В. Ботанічні сади та дендропарки у збереженні раритетних видів регіональної флори / Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28-31 травня 2013 р.) / Гол. ред. В. Г. Радченко. – Київ: НЦЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. – C. 262–264.
10. Турлай О.І. Репродуктивна здатність магнолій колекції ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28-31 травня 2013 р.) / Гол. ред. В. Г. Радченко. – Київ: НЦЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. – С. 276–277.
11. Решетюк О.В. Проблема збереження природних популяцій орхідеї Cypripedium calceolus L. // Цілі збалансованого розвитку для України: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 18–19 червня 2013 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 94–97.
12. Kazemirska M.A. A biometric study of Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae Juss.) in Ukraine // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали Міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18–22 червня 2013 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – С. 99–100.

13. Shevchuk O.V., Vanzar O.N., Romanyuk V.V. Taxonomic, biomorphological and geographic analysis dendroflora gardens historical part of the city of Chernivtsi // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали Міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18–22 червня 2013 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – С. 341–342.
14. Ванзар О.М., Романюк В.В. Фітоценотична приуроченість місцезростань Atropa belladonna L. в Чернівецькій області // Материалы I Международной научной конференции: Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования, 10–12 сентября 2013 года. – К.: «Книгоноша», 2013. – С. 22–24.
15. Решетюк О.В. Розмноження Cypripedium calceolus L. кореневищними живцями // Материалы I Международной научной конференции: Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования, 10–12 сентября 2013 года. – К.: «Книгоноша», 2013. – С. 310–313.
16. Решетюк О.В., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Культивування перспективних видів роду  Salvia L. на Волині // Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку: Матеріали ІV міжнародної наукової конференції присвяченої 225-річчю Державного дендрологічного парку «Олександрія». 23-26 вересня 2013 р. Частина І. – Біла Церква, 2013. – С. 147–149.
17. Турлай О.І. Структурні особливості однорічних пагонів Halesia carolina L. у зв’язку із зимостійкістю на Буковині // Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку: Матеріали ІV міжнародної наукової конференції присвяченої 225-річчю Державного дендрологічного парку «Олександрія». 23-26 вересня 2013 р. Частина І. – Біла Церква, 2013. – С. 164–166.
18. В.М. Яковишин. Протиерозійні властивості лісових ґрунтів Передкарпаття // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Ліси, парки, технології: сьогодення та майбутнє» (28-29 березня 2013 року). – Київ, 2013. – С. 149–150.
19. Чорней І.І., Коржан К.В. Заповідні об’єкти Чернівців як основа регіональної та локальної екомереж // Шляхи оптимізації природно-заповідного фонду міст України як основи формування локальних екомереж: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (14–15 лютого 2012 р., м. Київ). – Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 18–19.
20. Ванзар О.М., Каланча О.Д., Романюк В.В. Созологічна оцінка раритетного компоненту флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» // Теоретичні та прикладні аспекти збереження фіто різноманіття: матеріали наук. конф. молодих дослідників, 4–7 черв. 2013 р., Умань. – С. 12 – 13.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

Олеся Бабленюк. Оцінка запасів лікарської сировини видів роду Geranium L. на Буковині // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої Дню науки (17-19 квітня 2013 року). Природничі науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 6–7. (Науковий керівник – доц. Літвіненко С.Г.)
Оксана Воробчук. Флора острівних лісів Гвіздецько-Кіцманського геоботанічного району // Там само. – С. 30–31. (Науковий керівник – доц. Буджак В.В.)
Богдан Демкович. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier – адвентивний вид флори Буковини // Там само. – С. 54–55. (Науковий керівник – проф. Чорней І.І.)
Олег Каланча. Созологічна оцінка раритетного компоненту флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» // Там само. – С. 88–89. (Науковий керівник – доц. Ванзар О.М.)
Альбіна Козак. Аналіз мережі природно–заповідного фонду (ПЗФ) Кіцманського району // Там само. – С. 96–97. (Науковий керівник – доц. Решетюк О.В.)
Альона Корольова. Цвітіння та насіннєве розмноження представників родини Cactaceae в умовах захищеного ґрунту // Там само. – С. 110–111. (Науковий керівник – асист. Никирса Т.Д.)
Марія Малик. Адвентивні рослини у паркових культурфітоценозах м. Чернівці // Там само. – С. 128–129. (Науковий керівник – асист. Токарюк А.І.)
Діана Рибюк. Поширення Cypripedium calceolus L. на Буковині // Там само. – С. 178–179. (Науковий керівник – доц. Турлай О.І.)
Марія Сорохан. Родина Ранникові (Scrophulariaceae L.) у флорі Буковини // Там само. – С. 204–205. (Науковий керівник – доц. Решетюк О.В.)


 Перелік основних публікацій співробітників кафедри за 2012 р.

Монографії

1. Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д., Смірнов Н.А., Годованець Б.Й., Бучко В.В., Мелещук Л.І. Хотинська височина. – Чернівці: ДрукАрт, 2012. – 336 с.

Підручники

1. Буджак В.В. Біометрія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 240 с. (гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-168438 від 29.10.2012)

Навчальні посібники

1. Екологічний туризм. Навчальний посібник / О.В. Решетюк, Л.Л. Стасюк, В.К. Терлецький, А.Б. Філіпенко. – Луцьк: Облдрук, 2012. – 176 с. (гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-10768 від 23.11.2010)
2. Решетюк О.В., Никирса Т.Д. Ботаніка: Лабораторний практикум: Навч.-метод. посібник – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 104 с.
3. Методика викладання біології у вищій школі: навч. посібник / уклад.: О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.

Методичні роботи

1. Ботаніка: робочий зошит для практичних занять і самостійної роботи / уклад. С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2012. – 80 с.

Публікації у міжнародних журналах

1. Iakushenko D., Burlaka M., ChorneI I., Kvakovska I., Solomakha V. & Tokaryuk A. Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians // Annali di Botanica. – 2012. – № 2. – P. 67–78.

Публікації в українських академічних журналах

1. Бурлака М.Д., Каземірська М.А. Морфометрія генеративних особин та віталітетна структура популяції Pedicularisexaltata Besser (Orobanchaceae) В Буковинському Прикарпатті // Укр. бот. журн. – 2012. – Т. 69, №1. – С. 17–27.
2. Чорней І., Волуца О. Гербарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ, 2011. – С. 346–350.
3. Скільський І., Чорней І., Гербарій Чернівецького краєзнавчого музею // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ, 2011. – С. – С. 351–352.
4. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. ПЗ Горгани // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні заповідники. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 94–101.
5. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. НПП Верховинський // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 74–92.
6. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. НПП Вижницький // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 93–104.
7. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. НПП Черемоський // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 530–547.
8. Чорней І.І., Токарюк А.І. Прибережні та підтоплені ділянки з угрупованнями гелофітів // Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини / Ред. Б. Проць та О. Кагало. – Львів: Меркатор, 2012. – С. 78–80.
9. Чорней І.І., Токарюк А.І. Зарості таволги вязолистої (Spiraea ulmifolia) // Там само – С. 93–94.
10. Чорней І.І. Сухі вересовища // Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини / Ред. Б. Проць та О. Кагало. – Львів: Меркатор, 2012. – С. 95–96.
11. Чорней І.І., Токарюк А.І. Субальпійське гірськосоcнове криволісся (жерепняки, Pinion mugo) // Там само. – С. 103–105.
12. Чорней І.І., Буджак В.В. Низькотравні мохові альпійські луки на силікатах // Там само. – С. 112–113.
13. Чорней І.І., Буджак В.В. Високогірні луки на карбонатних грунтах // Там само. – С. 115–116.
14. Чорней І.І., Токарюк А.І. Заплавні китникові луки (Alopecurion pratensis) // Там само. – С. 124–125.
15. Чорней І.І. Заплавні деградовані пасовища на рівнині // Там само. – С. 126–127.
Чорней І.І., Токарюк А.І. Мезофітні пасовища // Там само. – С. 132–134.
16. Токарюк А.І., Данилик І.М., Чорней І.І. Молінієві луки (Molinion caeruleae) // Там само. – С. 134–136.
17. Чорней І.І., Токарюк А.І. Вологі луки передгір’я та гірського поясу // Там само. – С. 138–139.
18. Чорней І.І. Осипища карбонатовмісних порід у передгір’ї та монтанному поясі // Там само. – С. 159–160.
19. Чорней І.І., Токарюк А.І. Карбонатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю // Там само. – С. 160–162.
20. Токарюк А.І., Чорней І.І., Кіш Р.Я. Гірські сіровільхові ліси-галереї (Alnion incanae) // Там само. – С. 172–173.
21. Чорней І.І., Буджак В.В. Високогірні смерекові ліси на верхній межі поширення // Там само. – С. 174–175.
22. Чорней І.І., Буджак В.В. Вологі монтанні смерекові ліси Vaccinio-Piceetea // Там само. – С. 176–177.
23. Чорней І.І., Токарюк А.І. Букові ліси Cephalantero-Fagion на карбонатовмісному підгрунті // Там само. – С. 177–178.
24. Чорней І.І., Буджак В.В. Ацидофільні букові ліси Luzulo-Fagetum // Там само. – С. 178–180.
25. Чорней І.І., Буджак В.В. Заплавні вербово-тополеві ліси-галереї (Salicion albae) // Там само. – С. 180–182.
26. Чорней І.І., Буджак В.В. Середньоєвропейські яворово-букові гірські ліси // Там само. – С. 182–183.

Публікації у фахових виданнях

1. Токарюк А.І., Волуца О.Д. Поширення та еколого-ценотичні особливості Serratula coronata L. (Asteraceae) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 3. – С. 277–281.
2. Буджак В.В., Токарюк А.І., Чорней І.І. Aconitum pseudanthora Błocki ex Pacz. (Ranunculaceae) у флорі Чернівецької області // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 4. – С. 352–355.
3. Каземірська М.А., Чорней І.І. Історія вивчення Fritillaria montana Hoppe // Там само. – С. 394–403.
4. Романюк В.В., Ванзар О.М. Водно-фізичні властивості чорнозему вилугуваного перелогових земель Прут-Дністровського межиріччя // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4., вип. 1. – С. 81–84.
5. Ольга Турлай. Підготовка майбутнього вчителя біоло