Бібліотека кафедри

Наукова бібліотека ЧНУ >>>

Публікації співробітників кафедри ботаніки

Монографії>>>

Монографії

Національний каталог біотопів України Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко,    Я.П. Дідуха, ВА Онищенка,Я. Шеффера. - К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. - С.14-15.
Національний каталог включає інформацію про усю різноманітність біотопів (природних оселищ) України. Для кожного типу біотопів наводяться українська і англійська назви, фотографія, співвідношення з біотопами EUNIS, одиницями, занесеними до переліків Резолюції 4 Бернської конвенції та Додатку І Оселищної Директиви, Зеленої книги України, синтаксономічними одиницями еколого-флористичної класифікації, перелік характерних видів (переважно рослин, в окремих випадках також тварин), домінанти, екологічна характеристика, поширення в Європі та Україні, репрезентативність та ступінь збереженості, інформація щодо присутності видів, занесених до Червоної книги України, Резолюції б Бернської конвенції і додатків II і IV Оселищної Директиви, загрози та менеджмент. Каталог може стати основою для картування біотопів територій природно-заповідного фонду України і територій Смарагдової мережі України з метою розроблення їхніх менеджмент-планів.
Розрахований на біологів, екологів, фахівців у галузі охорони природи, студентів та викладачів біологічних та сільськогосподарських спеціальностей ВНЗ.


 Продромус рослинності України Дубина Д.В.. Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Багрікова Н.О., Борисова О.В., Борсукевич Л.М, Вино-куров Д.С., Гапон С.В., Гопон Ю.В., Давидов Д.А., Дворецький Т.В.. Дідух Я.П., Жмуд О.І., Козир М.С., Коніщук В.В., Куземко А.А., Пашкевич Н.А., Рифф Л.Е., Соломаха В.А., Фельбаба-Клушина Л.М., Фіцайло Т.В., Чорна Г.А., Чорней І.І., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Якушенко Д.М. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – 784 с.
Продромус є монографічним виданням із синтаксономії рослинності України. У ньому розглянуто історію розвитку цього напряму на основі методу Браун-Бланке, розглянуто особливості класифікаційних одиниць вищих рангів порівняно з центрально- і західноєвропейськими, а також проаналізовано фітосоціологічні матеріали із застосуванням новітніх методів їх опрацювання та представлено класифікаційну схему рослинності України, яка налічує 1009 асоціацій, шо належать до 252 союзів, 127 порядків та 75 класів, і її продромус. Для кожного синтаксону наведено характеристику (назва, синоніми, діагностичні види, екологічні умови, поширення в Україні, синсозологічний статус, літературні джерела).
Для геоботаніків, флористів, систематиків, екологів, географів, спеціалістів з охорони природи, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


Важливі ботанічні території України  Важливі ботанічні території України / за ред. В.А. Онищенка. – Київ: Альтерпрес, 2017. – 376 с.
ISBN 978-966-542-622-6
Книга містить описи 173 Важливих ботанічних територій України. Дані про кожну територію включають її площу, географічні координати, критерії виділення, площі оселищ за класифікацією EUNIS, характеристику рослинності, загрози, види людської діяльності, інформацію про природно-заповідні території, список літератури і карту на основі космічної фотографії.


Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат  Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат : монографія / Дідух Я. П., Чорней І. І., Буджак В. В. та ін ; наук.ред. Я. П. Дідух, 1.1. Чорней. - Чернівці: Друк Арт, 2016. - 280 с.
ISBN 978-617-7172-88-7
Проаналізовано показники клімату Українських Карпат та його гід¬ротермічні особливості. Висвітлено екологічні проблеми регіону, теоретичні підходи до прогнозування поведінки екосистем та їх складових під впливом змін довкілля. Дано оцінку реакції рідкісних і адвентивних видів на кліматичні зміни, проведено аналіз фітоінвазії. Показано характер розподілу синтаксонів залежно від умов зовнішніх екофакторів, охарактеризовано рідкісні біотопи, дано їх созологічну оцінку, загрози існування та ризики втрат. Окремо висвітлено питання стану і трансформації ялинових лісів у зв'язку із кліматичними змінами, охарактеризовано осередки концентрації фіторізноманіття та проблеми його збереження. Проведено порівняльну оцінку рослинності Українських Карпат з поль¬ськими Татрами та Гірським Кримом за екологічними показниками.
Для ботаніків, екологів, географів, краєзнавців, учителів біології та географи, студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників лісового господарства, природоохоронних організацій.


Созофіти лучних екосистем Українських Карпат  Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржик В.П., Проць Б.Г., Гриник П.І., Колотило М.П., Стратій В.І. Созофіти лучних екосистем Українських Карпат - Чернівці: ДрукАрт, 2010. - 252с, іл.
ISBN 978-966-2021-43-1
У книзі охарактеризовано раритетні види рослин лучних екосистем Українських Карпат та Передкарпаття.
Видання розраховане на ботаніків, екологів, учителів біології, студентів біологічних спеціальностей вузів, працівників природоохоронних органів, та всіх зацікавлених у вивченні рослинного світу.


Заповідні перлини Буковини  Заповідні перлини Буковини : атлас-довідник / наук. ред. І.І. Чорней, В. П. Коржик, І. В. Скільський, М. В. Білоконь, М. М. Аврам. -Чернівці : Друк Арт, 2017. - 256 с. ISBN 978-617-7465-28-6
У колективній монографії узагальнено інформацію про території та об'єкти природно-заповідного фонду Чернівецької області: національні при¬родні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічний сад, дендрологічні парки і парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Кожен нарис наведено за уніфікованою схемою з урахуванням специфіки, цінності й унікальності охоронюваних ділянок.
Для співробітників наукових і природоохоронних установ, лісівників, працівників сільського господарства, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій, викла¬дачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів географії та біології загальноосвітніх шкіл і краєзнавців.


Посібники, навчально-методичні та науково-методичні видання>>>

Навчально-методичні та наукові видання спеціальності 205 «Лісове господарство»>>>