Літвіненко Світлана Григорівна

Наукові публікації

1. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І. Колекційні багатства дендрологічного парку Чернівецького національного університету // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць. Вип. 145: Біологія. - Чернівці: ЧНУ, 2002. - С. 3-7.

2. Termena B.K., Batsura G.V., Litvinenko S.G. Introduction zoning of the Jkrainian Carpathians' territory with the purpose of woody plants' cultivation // Introdukcia a aklimatizacia drevin v Podmienkach Strednej Europy. - Top.-Arboretrum Mlinany, 2004. - S.118-122.

3. Літвіненко С.Г. Генеративний розвиток північноамериканських деревних рослин родини Rosaceae Juss. за умов інтродукції в Північну Буковину ,, Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - Вип. 36. - С. 198-202.

4. Літвіненко С.Г. Аналіз бріофлори паркових ценозів міста Чернівці // Наук.вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. - Вип. 417: Біологія. - Чернівці: Рута, 2008. - С. 271-276.

5. Михайлюк М.П., Літвіненко С.Г.,  Виклюк М.І. Результати інтродукції видів роду Crataegus L. у ботанічному саду Чернівецького національного університету // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. - Вип. 373: Біологія. - Чернівці: Рута, 2008. - С. 99-103.

6. Літвіненко С.Г., Батечко М.О. Систематичний та біоморфологічний аналіз мохоподібних ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Цецино" // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - Т. 2., вип. 1. - Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010. - С. 43-46.

7.Літвіненко С.Г.  Бріофлора зелених насаджень південної частини м. Чернівці // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - 2013. - Т. 5, вип. 1. - С. 66-70.

8. Літвіненко С.Г. Результати інтродукції східноазіатських дерев'янистих ліан на Буковині // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - 2013. - Т. 5, вип. 2. - С. 235-238.

9. Літвіненко С.Г. До вивчення бріофлори дубових лісів Хотинського району широколистяних довкіль грядових височин (Чернівецька область) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конфер. (24-25 квітня 2015 р., Путила). - Чернівці: Друк Арт, 2015. - С. 322-324.

10. Літвіненко С.Г., Турлай О.І. Стан популяції Goodyera repens (L.) R.Br. у Шурдинському середньогір'ї (Буковина) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологічні системи. - 2012. - Т. 4., вип. 4. - С. 475-478.

11. Літвіненко С.Г. Підсумки інтродукції представників родини Vitaceae Lindl. у Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - 2015. - Т. 7, вип. 2. - С. 233-239.

12. Літвіненко С.Г. Особливості органогенезу генеративних пагонів у бруньках відновлення північноамериканських деревних інтродуцентів в умовах Буковини // Науковий вісник НЛТУ: збірник науково-технічних праць. - Львів: РВВ НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.3. - С. 118-122.

13. Каланжій С.І., Літвіненко С.Г. Оцінка запасів лікарської сировини Potentilla erecta (L.) Raeusch. та Potentilla alba L. у Чернівецькій області // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (13-14 травня 2016 р., смт. Путила - м. Чернівці). - Чернівці: ДрукАрт. 2016. - С. 333-334.


Навчальні матеріали

1. Термена Б.К., Літвіненко С.Г. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: Навч. посібник. - Чернівці: Рута, 2004. - 175 с.

2. Основи ботаніки: навч.посібник / уклад. С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 86 с.

3. Охорона природи: навч.-метод. посібник / уклад С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011. - 82 с.

4. Хвороби листяних деревних рослин: атлас-довідник / уклад.: В.В.Буджак, С..Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. - 40 с.

5. Хвороби хвойних рослин (атлас-довідник) / уклад.: В.В.Буджак, С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 40 с.

6. Хвороби зернових культур: атлас-довідник / уклад: В.В.Буджак, С.Г. Літвіненко. -  Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. - 32 с.

7. Рослини-паразити та напівпаразити (атлас-довідник) / уклад.: В.В. Буджак, С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. - 32 с.

8. Хвороби плодових культур (атлас-довідник) / уклад. В.В.Буджак. С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 32 с.

9. Фітопатологія. Конспект лекцій / С.Г.Літвіненко, В.В.Буджак. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015.

10. Лабораторні роботи з фітопатології. Денна форма навчання / уклад.: В.В. Буджак, С.Г.Літвіненко, Т.Д.Никирса. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 100 с.

11. Хвороби ягідних культур (атлас-довідник) / уклад.: В.В.Буджак. С.Г. Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 32 с.

12. Основи систематики вищих рослин: конспект лекцій / уклад. С.Г.Літвіненко. - Чернівці, 2015. - 36 с.

13. Основи ботаніки та зоології: робочий зошит / уклад.: В.Ф. Череватов, С.Г. Літвіненко, Л.І.тимочко. - Чернівці. 2014. - 84 с.