Літвіненко Світлана Григорівна

Наукові публікації

1. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І. Колекційні багатства дендрологічного парку Чернівецького національного університету // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць. Вип. 145: Біологія. - Чернівці: ЧНУ, 2002. - С. 3-7.

2. Termena B.K., Batsura G.V., Litvinenko S.G. Introduction zoning of the Jkrainian Carpathians' territory with the purpose of woody plants' cultivation // Introdukcia a aklimatizacia drevin v Podmienkach Strednej Europy. - Top.-Arboretrum Mlinany, 2004. - S.118-122.

3. Літвіненко С.Г. Генеративний розвиток північноамериканських деревних рослин родини Rosaceae Juss. за умов інтродукції в Північну Буковину ,, Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - Вип. 36. - С. 198-202.

4. Літвіненко С.Г. Аналіз бріофлори паркових ценозів міста Чернівці // Наук.вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. - Вип. 417: Біологія. - Чернівці: Рута, 2008. - С. 271-276.

5. Михайлюк М.П., Літвіненко С.Г.,  Виклюк М.І. Результати інтродукції видів роду Crataegus L. у ботанічному саду Чернівецького національного університету // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. - Вип. 373: Біологія. - Чернівці: Рута, 2008. - С. 99-103.

6. Літвіненко С.Г., Батечко М.О. Систематичний та біоморфологічний аналіз мохоподібних ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Цецино" // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - Т. 2., вип. 1. - Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010. - С. 43-46.

7.Літвіненко С.Г.  Бріофлора зелених насаджень південної частини м. Чернівці // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - 2013. - Т. 5, вип. 1. - С. 66-70.

8. Літвіненко С.Г. Мохоподібні ялинових лісів Шурдинського середньогір’я (Буковинські Карпати) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 260-266.

9. Літвіненко С.Г. Результати інтродукції східноазіатських дерев'янистих ліан на Буковині // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - 2013. - Т. 5, вип. 2. - С. 235-238.

10. Літвіненко С.Г. До вивчення бріофлори дубових лісів Хотинського району широколистяних довкіль грядових височин (Чернівецька область) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конфер. (24-25 квітня 2015 р., Путила). - Чернівці: Друк Арт, 2015. - С. 322-324.

11. Літвіненко С.Г., Турлай О.І. Стан популяції Goodyera repens (L.) R.Br. у Шурдинському середньогір'ї (Буковина) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологічні системи. - 2012. - Т. 4., вип. 4. - С. 475-478.

12. Літвіненко С.Г. Підсумки інтродукції представників родини Vitaceae Lindl. у Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - 2015. - Т. 7, вип. 2. - С. 233-239.

13. Каланжій С.І., Літвіненко С.Г. Оцінка запасів лікарської сировини Potentilla erecta (L.) Raeusch. та Potentilla alba L. у Чернівецькій області // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (13-14 травня 2016 р., смт. Путила - м. Чернівці). - Чернівці: ДрукАрт. 2016. - С. 333-334.

14. Літвіненко С.Г. Особливості органогенезу генеративних пагонів у бруньках відновлення північноамериканських деревних інтродуцентів в умовах Буковини // Науковий вісник НЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – С. 118-122. https://doi.org/10.15421/40260319

15. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І., Бляхарська Л.О. Підсумки інвентаризації зелених насаджень міста Чернівці // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – т. 27, № 1. – С. 48-53. / Доступно за адресою: <http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/161>.

16. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І. Видовий склад та стан раритетних дендроекзотів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Т. 28, № 2. – С. 54-58.    http://doi.org/10.15421/40290213

17. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І. Дендросозофіти ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 65-72. http://doi.org/10.15421/40280209

18. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І. Аутфітосозологічне оцінювання дендроекзотів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Науковий вісник НЛТУ України. – 2021. – Т. 31, № 1. – С. 30-36. https://doi.org/10.36930/40310105

1
9. Літвіненко С.Г., Галкіна С.П. Таксономічний склад і декоративність дендросозоекзотів Pinophyta у ботанічному саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 04-05 квітня 2019 р.). – Львів, НЛТУ України, 2019. – С. 139-140.

20. Літвіненко С.Г., Александрова О.А., Білоус Ю.П. Оцінка декоративності видів і форм роду Thuja L. ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища: матеріали Міжнар.наук.-практ. конференції (Тернопіль, 04—5 червня 2020 р.). – Тернопіль, 2020.


Навчальні матеріали

1. Термена Б.К., Літвіненко С.Г. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: Навч. посібник. - Чернівці: Рута, 2004. - 175 с.

2. Основи ботаніки: навч.посібник / уклад. С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 86 с.
3. Буджак В.В., Літвіненко С.Г. Фітопатологія: навч. посібник. – Чернівці, 2016. – 400 с.

4. Хвороби листяних деревних рослин: атлас-довідник / уклад.: В.В.Буджак, С..Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. - 40 с.

5. Хвороби хвойних рослин (атлас-довідник) / уклад.: В.В.Буджак, С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 40 с.

6. Хвороби зернових культур: атлас-довідник / уклад: В.В.Буджак, С.Г. Літвіненко. -  Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. - 32 с.

7. Рослини-паразити та напівпаразити (атлас-довідник) / уклад.: В.В. Буджак, С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. - 32 с.

8. Хвороби плодових культур (атлас-довідник) / уклад. В.В.Буджак. С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 32 с.

9. Фітопатологія. Конспект лекцій. Вид. 2-е, випр. і доп. / С. Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 70 с.

10. Лабораторні роботи з фітопатології. Денна форма навчання / уклад.: В.В. Буджак, С.Г.Літвіненко, Т.Д.Никирса. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 100 с.

11. Хвороби ягідних культур (атлас-довідник) / уклад.: В.В.Буджак. С.Г. Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 32 с.

12. Основи систематики вищих рослин: конспект лекцій / уклад. С.Г.Літвіненко. - Чернівці, 2015. - 36 с.

13. Лабораторні роботи з фітопатології (денна форма навчання) / В. В. Буджак, С. Г. Літвіненко, Т. Д. Никирса. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 100 с.
14. Робочий зошит для лабораторних занять з фітопатології (заочна форма навчання) / уклад.: В. В. Буджак, С. Г. Літвіненко, Т.Д.Никирса. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 52 с.
15. Лабораторні роботи з ботаніки: робочий зошит / уклад. С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2018. – 80 с.
16. Фітопатологія: робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи / уклад. С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2018. – 104 с.
17. Літвіненко С.Г., Никирса Т.Д. Конспект лекцій з «Анатомії рослин»: навч.-метод.посібник. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – 50 с.
18. Ботаніка: анатомія і морфологія рослин: навч.посібник / уклад. Літвіненко С.Г. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – 48 с.
19. Фітопатологія: робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальності «Лісове господарство». Вид. 2-е, випр. і доп. / С. Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 154 с