Токарюк Алла Іларіонівна

Наукові публікації

Монографії

Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В., Протопопова В. В., Шевера М. В., Коржан К. В., Волуца О. Д. Інвазійні рослини в Буковинському Передкарпатті: монографія / наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 180 с.

Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський»: монографія / наук. ред. І. І. Чорней [І. І. Чорней, І. В. Скільський, В. П. Коржик, В. В. Буджак, А. І. Токарюк, М. В. Величко, О. В. Баглей, Л. І. Мелещук, Н. А. Смірнов, А. В. Юзик, З. Т. Паляниця]. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – 248 с.

Чорней І. І.
, Буджак В. В., Токарюк А. І., Волуца О. Д. Хорологія раритетного біорізноманіття Буковини. Частина І. Архегоніати. – Чернівці: ДрукАрт, 2014. – 128 с.

Чорней І. І., Буджак В. В., Токарюк А. І. Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 452 с.

Статті

Токарюк А., Романюк О. Флористичне різноманіття парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк-сквер» (м. Чернівці, Соборна площа) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 2. – С. 279–281.

Токарюк А. І., Никирса Т. Д., Чорней І. І., Буджак В. В., Коржан К. В. Зозулинцеві (Orchidaceae Juss.) на території м. Чернівці: хорологічні та фітоценотичні особливості // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 2. – С. 232–244.

Токарюк А. І.
, Чорней І. І., Буджак В. В., Якушенко Д. М. Рослинний покрив ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» (м. Чернівці) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 1. – С. 58–71.

Волуца О. Д., Токарюк А. І. Salvia austriaca Jacq. (Lamiaceae) у Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 1. – С. 111–114. 

Hegedüšová K., Korzeniak J., Májeková J., Stoica A., Coldea G., Kuzemko A., Budzhak V., Tokaryuk A., Chorney I. & Škodová I Syntaxonomical revision of the Triseto flavescentis-Polygonion bistortae alliance in the Carpathians // Plant Biosystems. - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology (2020).

Токарюк А. І. Адвентивні види у рослинному покриві парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк «Жовтневий» м. Чернівці // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2019. – Т. 11, вип. 2. – С. 228–242. 

Токарюк А. І., Ванзар О. М. Комплексний аналіз рослинного покриву парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк-сквер» (м. Чернівці, вул. Мирона Кордуби) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 101–106. 

Tokaryuk A. I., Chorney I. I., Budzhak V. V., Protopopova V. V., Shevera M. V., Kucher O. O. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Asteraceae) in Chernivtsi Region (Ukraine) // Biological systems. – 2018. – 10. Is. 1. – Р. 68-73. 

Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В. Види родини Зозулинцеві (Orchidaceae Juss.) у національному природному парку «Вижницький»: поширення, ценотична приуроченість // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 198–218. 

Буджак В. В., Токарюк А. І., Дідух Я. П., Чорней І. І. Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. (Fabaceae) у Чернівецькій області: хорологічні та еколого-ценотичні особливості // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 224–233.

Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В. Асоціація Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939 в урочищі Підокруг (Буковинське Прикарпаття) // Біологічні Студії. – 2018. – Т. 12 (1). – С. 125–134.

Tokaryuk A. I., Chorney I. I., Budzhak V. V., Protopopova V. V., Shevera M. V. Chorological, ecological and coenotic characteristics of Symphyotrichum ciliatum (Lindl.) Nesom (Asteraceae) in the Bukovinian Cis-Carpathian // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Том 11, №2. – С. 103–114.

Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В. Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex Dc. (Asteraceae) у лучних комплексах Покуття // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2017. – Т. 9, вип. 1. – С.144–146.


Токарюк А. І. Galatella linosyris (L.) Rchb. (Asteraceae) у Буковинському Прикарпатті // Науковий вісник Чернівецького університетуБіологія (Біологічні системи). – 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 288–291.

Токарюк А. І., Волуца О. Д., Буджак В. В., Чорней І. І. Peucedanum latifolium DC. (Apiaceae Lindl.) у Чернівецькій області: хорологічні та екологічні особливості // Науковий вісник Чернівецького університетуБіологія (Біологічні системи). – 2016. – Т. 7, вип. 1. – С. 92–97.

Токарюк А., Чорней І., Буджак В., Волуца О. Поширення та еколого-ценотичні особливості популяцій Iris sibirica L. (Iridaceae Juss) у Чернівецькій області // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 74. – С. 116–126.


Chorney I. I., Tokaryuk A. I., Budzhak V. V. Cirsium heterophyllum (L.) Hill (Asteraceae) in the Carpathian mountains of Ukraine // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015. – Том 9, №3–4. – С. 169–174.

Roleček J., Čornej I. I. & Tokarjuk A. I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach // Preslia. – 2014. – 86: 1–XX. – P. 5–27.

Tokaryuk A. I., Chorney I. I., Korzhan K. V., Budzhak V. V., Velychko M. V., Protopopova V. V., Shevera M. V. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) // Thaiszia Journal of Botany. – 2012. – Vol. 22, № 2. – P. 243-254.

Iakushenko D., Burlaka M., Chornei I., Kvakovska I., Solomakha V. & Tokaryuk A. Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians // Annali di Botanica. Coenology and plant ecology – 2012. – № 2. – P. 67-78.

 


Навчальні матеріали

Навчально-методичні та науково-методичні видання

Чорней І. І., Токарюк А. І., Буджак В. В., Яковишин В. М. Рослини і тварини з Червоної книги України на території державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» (ілюстрований довідник). Судинні рослини. – Чернівці, 2017. – 40 с.