Токарюк Алла Іларіонівна

Наукові публікації

Монографії

Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський»: монографія / наук. ред. І.І. Чорней [І.І. Чорней, І.В. Скільський, В.П. Коржик, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, М.В. Величко, О.В. Баглей, Л.І. Мелещук, Н.А. Смірнов, А.В. Юзик,, З.Т. Паляниця] – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – 248 с.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Волуца О.Д. Хорологія раритетного біорізноманіття Буковини. Частина І. Архегоніати. – Чернівці: ДрукАрт, 2014. – 128 с.

Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д., Смірнов Н.А., Годованець Б.Й., Бучко В.В., Мелещук Л.І. Хотинська височина. – Чернівці: ДрукАрт, 2012. – 336 с.

Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини / Ред. Б. Проць та О. Кагало [Богдан Проць, Олександр Кагало, Роман Кіш, Іван Данилик, Іван Круглов, Ілля Чорней, Василь Буджак, Генк Зінґстра, Каріна Кітнес, Стефан Геннекенс, Оксана Вовк, Олег Орлов, Микола Чернявський, Юрій Шпарик, Ія Реслер, Алла Токарюк, Оксана Омельчук]. – Львів: Меркатор, 2012. – 294 с.

Держипільський Л.М., Томич М.В., Юсип С.В., Лосюк В.П., Якушенко Д.М., Данилик І.М., Чорней І.І., Буджак В.В., Кондратюк С.Я., Нипорко С.О., Вірченко В.М., Михайлюк Т.І., Дарієнко Т.М., Соломаха В.А., Пророчук В.В., Стефурак Ю.П., Фокшей С.І., Соломаха Т.Д., Токарюк А.І. Національний природний парк «Гуцульщина». Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 9. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. та ін. Созофіти лучних екосистем Українських Карпат. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 252 с.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 452 с.

Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М., Чорней І.І., Буджак В.В., Нипорко С.О., Шпільчак М.Б., Чернявський М.В., Токарюк А.І., Олексів Т.М., Тимчук Я.Я., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Майор Р.В. Природний заповідник “Ґорґани”. Рослинний світ. Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 6. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с.

Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М., Коржик В.П., Соломаха В.А., Сорокан Ю.І., Токарюк А.І., Соломаха Т.Д. Національний природний парк “Вижницький”. Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 4. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с.

Розділи в монографіях

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. НПП Черемоський // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 530–547.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. НПП Вижницький // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 93–104.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. НПП Верховинський // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 74 –92.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. ПЗ Горгани // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні заповідники. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 94–101.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. - К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 911 с. (Токарюк А.І.  автор і співавтор нарисів про 3 види судинних рослин)

Статті

Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Коротченко І.А. ПоширенняWaldsteinia geoides (Rosaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72 (4). – С. 344-351

Chorney I.I., Tokaryuk A.I., Budzhak V.V. Cirsium heterophyllum (L.) Hill (Asteraceae) In the Carpathian mountains of Ukraine // Біологічні Студії / Studia Biologica – 2015 – Том 9/№3–4 – С. 169–174

Roleček J., Čornej I.I. & Tokarjuk A.I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach // Preslia. – 2014. – 86: 1–XX. – P. 13-34.

Буджак В.В., Дідух Я.П., Чорней І.І., Токарюк АІ., Поліщук Ю.В. Еколого-ценотичні умови зростання нових видів для флори Чернівецької області // Біологічні Студії / Studia Biologica – 2014 – Том 8/№3–4 – С. 187–196

Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (Orchidaceae Juss.) у Буковинських Карпатах // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 3. – С. 220 – 225.

Токарюк А.І., Буджак В.В., Чорней І.І. Поширення Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. (Orchidaceae Juss.) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 3. – С. 215 – 219.

Буджак В.В., Коротченко І.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Геоботанічна характеристика рослинності урочища «Степ Масьок» // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 220 – 234.

Alla I. Tokaryuk, Illya I. Chorney, Ksenia V. Korzhan, Vasyl V. Budzhak, Mykola V. Velychko, Vira V. Protopopova, & Myroslav V. Shevera. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) // Thaiszia Journal of Botany – 2012. – vol. 22, № 2. – P. 243-254

Iakushenko D., Burlaka M., Chornei I., Kvakovska I., Solomakha V. & Tokaryuk A. Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians // Annali di Botanica. Coenology and plant ecology – 2012. – № 2. – P. 67-78

Буджак В.В., Токарюк А.І., Чорней І.І. Aconitum pseudanthora Błocki ex Pacz. (Ranunculaceae) у флорі Чернівецької області // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 4. – С. 352–355.

Токарюк А.І., Коржан К.В., Чорней І.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 17, вип. 1-2. – С. 22-28.

Каземірська М.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Насіннєва продуктивністьFritillaria montana Hoppe (Liliaceae) в популяціях на північно-східній межі ареалу (Середнє Прут-Дністров’я) // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, вип. 2. – С. 9-14.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржан К.В. Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. 852-864.

Чорней І.І., Коротченко І.А., Токарюк А.І., Буджак В.В. Еколого-ценотичні особливості Taxus baccata L. у Буковинському Прикарпатті // Біологічні системи. – Т. 2, Вип. 3. – C. –  74-78.

Коротченко І.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Угруповання союзу Carpinion betuli (клас Querco-Fagetea) за участю раритетних видів у Буковинському Прикарпатті // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія. – С. 44-52.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Стан ценопопуляцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae Juss.) у Буковинському Прикарпатті // Інтродукція рослин. – 2009. – № 2. – С. 14-20.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Скільський І.В. Заповідні урочища Північної Буковини та Хотинщини: загальний огляд, рослинність, раритетні флора і фауна // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 1. – С. 82-100.

Illia Chorney, Vasyl Budzhak and Alla Tokaryuk. Rare, endangered and endemic species of plants of the Chyvchyny/Civcin Mountains (Carpathians) // Transylvanian review of systematical and ecological research «The Maramureş Mountains Nature Park». – Sibiu-Romania, 2008. – 5. – P. 37-44.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Зміни видового складу раритетних судинних рослин на урбанізованих територіях Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13, Вип. 1-2. – С. 12-20.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Fritillaria meleagris L. (Liliaceae) на Буковині – хорологічна характеристика, стан популяцій // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біологічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 145-150.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Зниклі та зникаючі види флори Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т. 12, Вип. 1. – С. 17-25.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Botrychium Sw. (Ophioglossaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 194: Біологія. – Чернівці: Рута, 2004 – С. 132-137.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. Поширення та охорона Taxus baccata L. на Буковині // Наук. основи збереження біотичної різноманітності / Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Випуск 5. – Львів: “Ліга-Прес”, 2003. – С. 210-215.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Cephalanthera Rich. (Orchidaceae) у флорі  Буковини – хорологічна характеристика // Наукові основи збереження біотичної різноманітності / тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Випуск 4. – Львів: “Ліга-Пресс”, 2003. – С. 111-119.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Platanthera Rich. (Orchidaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика // Наук. Вісник Чернівецького університету. – Вип. 169. Біологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 183-193.

Чорней І.І., Токарюк А.І. Про поширення Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. (Lycopodiaceae) на Буковині // Заповідна справа в Україні. – 2002. – Т.8, вип. 2. – С. 47-48.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Orchis L. (Orchidaceae Juss.) у флорі Буковини – хорологічна характеристика // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Біологія. – 2002. – Вип. 144. – С. 229-238.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Epipactis Zinn. (Orchidaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 126: Біологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 180-192.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Хорологічна характеристика ефемероїдних геофітів з Червоної книги України на території Чернівецької області // Наук. вісник Ужгородського держуніверситету: Сер. Біологія. – 2000. – № 8. – С. 18–22.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Гаврилюк В.О., Турлай О.І. Судинні рослини з Червоної книги України на території Буковинського Передкарпаття та їх охорона // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т. 5, вип. 1. – С. 21-25.

Чорней І.І., Буджак В.В., Загульський М.М., Гаврилюк В.О., Турлай О.І., Токарюк А.І. Флористичні знахідки у Буковинських Карпатах і Прикарпатті // Наук. вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 39: Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 3-14.


Навчальні матеріали

Навчально-методичні та науково-методичні видання

Основи роботи в середовищі програм TURBOVEG та JUICE / Укладачі Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с.

Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. Інструкція з ведення та використання баз даних у середовищі MapInfo для сіткового картування раритетного біорізноманіття національних природних парків Буковини: методичні рекомендації – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 36 с.

Фітогеографія (конспект лекцій) / укладачі Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Бацура Г.В. - Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2014. - 100 с.