Новини

Допоможемо пернатим друзям!

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 04.01.2023

 Студентська спільнота кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства висловила ініціативу допомогти перезимувати птахам. Для цього у грудні 2022 року студентами 408 групи були виготовлені годівнички для птахів. Разом із студентами 102 групи годівнички розмістили на деревах Ботанічного саду ЧНУ та Центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Студенти наповнили їх кормом та продовжать підгодівлю птахів протягом зимового періоду. Запрошуємо всіх бажаючих долучатись до заготівлі корму. На кафедрі створюють необхідні запаси; можна приносити несолене сало, насіння соняшнику, гарбуза, проса, а також горіхи (для білок). Долучайтесь!

читати далі>>>


Моніторинг лісових угруповань ландшафтного заказника місцевого значення «Гарячий Урбан» (м. Чернівці)

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 08.07.2022

  21 червня 2022 року співробітники кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства д.б.н. І. І. Чорней, к.б.н. А. І. Токарюк продовжили вивчення лісових угруповань ландшафтного заказника місцевого значення «Гарячий Урбан» (м. Чернівці).

  Під час досліджень було встановлено, що лісові ценози заказника репрезентують 2 типи біотопів, включених до Додатку І Оселищної Директиви: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests / Букові ліси Asperulo-Fagetum і 9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests / Дубово-грабові ліси Galio-Carpinetum та 2 типи біотопу з Резолюції 4 Бернської конвенції – G1.6: Букові ліси (Fagus woodland) та G1.A1 QuercusFraxinusCarpinus betulus woodland on eutrophic and mesotrophic soils / Ліси QuercusFraxinusCarpinus betulus, що засвідчує важливість заказника, як осередку раритетного біорізноманіття.

читати далі>>>


Моніторинг трав’яних угруповань околиць с. Спаська

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 04.07.2022

  З 7 по 9 червня 2022 року співробітники кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства д.б.н. І. І. Чорней, к.б.н. А. І. Токарюк разом з ад’юнктом Зеленогурського університету (Польща) к.б.н. Д. М. Якушенком продовжили вивчення трав’яних угруповань в околицях с. Спаська Чернівецького району Чернівецької області і заклали моніторингові ділянки лучного типу біотопу E2.2 Low and medium altitude hay meadows / Рівнинні та низькогірні сінокісні луки.

  В околицях с. Спаська розташоване урочище «Дзюркач», трав’яні угруповання якого є унікальними для регіону і України, оскільки тут було зареєстровано світовий багатства лучних екосистем – 90 видів на 9 м2 (Roleček, Čornej, Tokarjuk, 2014) та 121 видів на 16 м2. На сьогодні для угруповань цього урочища існує низка загроз: розорювання, заростання деревно-чагарниковою рослинністю, інвазія адвентивних видів, тому доцільним є надання цим ділянкам природоохоронного статусу, запровадження постійного моніторингу і розробка менеджменту.

читати далі>>>


Моніторинг трав’яних угруповань урочища Підокруг

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 01.07.2022

6 червня 2022 року викладач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства к.б.н. А. І. Токарюк разом зі завідувачем відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України академіком Я. П. Дідухом та ад’юнктом Зеленогурського університету (Польща) к.б.н. Д. М. Якушенком дослідили урочище Підокруг (с. Заволока Чернівецького району Чернівецької області), лучно-степові угруповання якого вирізняються оригінальністю, строкатістю, багатством видового та синтаксономічного складу.

читати далі>>>


Моніторинг трав’яних угруповань Буковинського Прикарпаття

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 28.06.2022

4 червня 2022 року співробітники кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства д.б.н. І. І. Чорней, к.б.н. А. І. Токарюк разом зі завідувачем відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України академіком Я. П. Дідухом та ад’юнктом Зеленогурського університету (Польща) к.б.н. Д. М. Якушенком здійснили фітоценотичні дослідження трав’яних угруповань в околицях сіл Молодія та Валя Кузьмина Чернівецького району Чернівецької області.

читати далі>>>


Співпраця з Національним природним парком «Вижницький»

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 23.06.2022

2–3 червня 2022 року в рамках співпраці з національним природним парком «Вижницький» викладачі кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства д.б.н. І. І. Чорней, к.б.н. А. І. Токарюк разом зі завідувачем відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України академіком Я. П. Дідухом та ад’юнктом Зеленогурського університету (Польща) к.б.н. Д. М. Якушенком проводили фітоценотичні дослідження лісових угруповань парку в околицях м. Вижниця (урочище Рівня) та с. Виженка Вижницького району Чернівецької області. Разом зі співробітниками наукового відділу НПП «Вижницький» обстежено букові ліси цієї території, які належать до складу біотопів європейського природоохоронного значення, що охороняються Бернською конвенцією, а також цінні у созологічному відношенні лучні угруповання. Обстежено унікальні для регіону скельнодубові ліси в урочищі Рівня.

читати далі>>>


Моніторинг лучних угруповань на Кіцманщині

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 15.06.2022

  31 травня та 1 червня 2022 року співробітники кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства д.б.н. І. І. Чорней, к.б.н. А. І. Токарюк разом зі завідувачем відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України академіком Я. П. Дідухом в околицях с. Валява Чернівецького району Чернівецької області повторно дослідили багатовидові лучно-степові угруповання за участю низки раритетних видів урочища «Микулиха». Учасниками експедиції закладено постійні моніторингові ділянки трав’яних типів біотопів E1.23: Meso-xerophile subcontinental meadow-steppes (Cirsio-Brachypodion) / Мезо-ксерофільні субконтинентальні лучні степи (Cirsio-Brachypodion), які мають європейське природоохоронне значення і містять у своєму складі низку видів раритетних рослин, серед яких такі, що охороняються Бернською конвенцією. За результатами досліджень буде розроблено природоохоронний менеджмент для збереження і підтримання цих ділянок.

читати далі>>>


Проект від The RUFFORD Foundation (Великобританія) “Open Biodiversity Data: Serving Nature Conservation in Ukraine”, отриманий Природоохоронною громадською організацією «Українська природоохоронна група (UNCG – Ukrainian Nature Conservation Group)»

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 13.06.2022

 З 17 по 27 травня 2022 року на території Дністровського району Чернівецької області завідувач Гербарію Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Олена Волуца у складі експертної групи, разом з науковцями з Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, Національного науково-природничого музею НАН України, Дунайського біосферного заповідника, Національного природного парку «Хотинський», приймала участь у зборі даних про зустрічі рідкісних видів флори та фауни в рамках проекту від The RUFFORD Foundation (Великобританія) “Open Biodiversity Data: Serving Nature Conservation in Ukraine”, отриманого Природоохоронною громадською організацією «Українська природоохоронна група (UNCG – Ukrainian Nature Conservation Group)». Усі дані, зібрані під час проекту, обов’язково будуть доступні в GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Результати цієї роботи допоможуть створити нові заповідні території, збільшити Смарагдову мережу в Україні та розробити менеджмент-плани для чинних смарагдових сайтів.

читати далі>>>


Захист курсових робіт студентів спеціальності "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)" 302 групи - 2022

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 02.06.2022

 Сьогодні, 2 червня 2022 р. на кафедрі ботаніки, лісового та садово-паркового господарства в дистанційному режимі відбувся захист курсових робіт студентами 302 групи спеціальності «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Студенти доповіли результати досліджень, виконаних згідно затверджених тем та отриманих завдань. Доповіді активно обговорювались студентами та викладачами кафедри, доповідачі давали обґрунтовані відповіді на запитання одногрупників та членів комісії, демонструючи належний рівень підготовки та володіння матеріалами досліджень. Під час обговорення студенти ділились враженнями та обмінювалися отриманим досвідом роботи під час виконання курсових робіт, спрямованих на якісну підготовку майбутніх фахівців.

читати далі>>>


Засідання секції студентської наукової конференції "Середня освіта (біологія та здоров'я людини) 2022 року

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 16.05.2022

 11 травня 2022 року на кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства в онлайн-режимі відбулося засідання  секції «Середня освіта (біологія та здоровя людини)» чергової студентської наукової конференції на базі Чернівецького  національного університету. У роботі секції брали участь викладачі кафедри та студенти 1–4 курсів спеціальності «Середня  освіта (біологія та здоров’я людини)» (разом 37 учасників). З доповідями виступили 14 студентів 3 та 4 курсів.

 

читати далі>>>