Наукова робота

Основні напрямки наукових досліджень кафедри – флористика, фітосозологія, фітосоціологія, інтродукція рослин, прикладні аспекти викладання біології в середній школі.

Кафедральна тема:

«Обгрунтування та розробка підходів до управління функціонуванням (менеджменту) природних (лісових, лучних, водно-болотяних та ін.) та антропогенних біотопів Буковини» (2021–2025 рр.). Керівник – Чорней І.І. Тематична картка за посиланням>>>

«Видове та ценотичне різноманіття, созологічна цінність, ресурсне значення, антропогенна трансформація та хорологічна характеристика типів оселищ (біотопів) Буковини» (2016–2020 рр.). Керівник – Чорней І.І.

Крім кафедральної, за результатами участі у конкурсному відборі і тендерних процедур, упродовж останніх 10 років, виконано низку держбюджетних та госпдоговірних тем.

Держбюджетні теми:

  • Оцінка сучасного стану та динамічних тенденцій лучних екосистем гірської, передгірної та лісостепової зон України (на прикладі Буковини) (2015–2016 рр.) (№ держреєстрації 0115U003237). Керівник – Чорней І.І.
  • Організація моніторингу сучасних тенденцій динаміки раритетної флори і фауни Буковини у зв’язку зі змінами клімату з використанням ГІС-технологій (2013–2014 рр.) (№ держреєстрації 0113U003244). Керівник – Чорней І.І.
  • Розробка методології функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин (2011–2012 рр.). Керівник – Чорней І.І.
  • Біотопічна диференціація карбонатних утворень Буковини, їх созологічне значення, завдання охорони й оптимізації використання (2009–2010 рр.). Керівник – Чорней І.І.

Гранти Державного фонду фундаментальних досліджень:

  • «Динаміка рослинних угруповань Карпат та прилеглих територій у зв’язку зі змінами клімату»  (2015–2016 р.р.) (№ держреєстрації 0116U005552). Керівник – Чорней І.І.
  • «Оцінка впливу кліматогенних змін на структуру та динаміку екосистеми Прут-Дністровського межиріччя» (2017-2018 р.р.) (№ держреєстрації 0118U005300). Керівник –Чорней І.І.

Госпдоговірні теми:

  • «Організація моніторингу за станом фіторізноманіття лучних екосистем в межах заповідних об’єктів Передкарпаття і Карпат» (2010 р. за ухвалою тендерного комітету національного природного парку «Вижницький»). Керівник – Буджак В.В.
  • Грант (субвенція) з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для реалізації природоохоронного заходу «Створення еколого–просвітницького центру збереження біорізноманіття на базі кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» в розмірі 100 тис. грн. (Розпорядження голови Чернівецької обласної ради № 92 від 16 квітня 2018 року).
  • Грант з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для реалізації природоохоронного заходу «Підтримка діяльності еколого-просвітницького центру на базі кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» в розмірі 25 тис. грн. (Рішення 33 сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 12.09.2019 року).

Співробітники кафедри брали участь у виконання низки загальнодержавних наукових проектів. За результатами їх виконання опубліковано такі видання як «Екофлора України», трьохтомна «Екологічна енциклопедія України» (2007–2008 рр.), третє видання «Червоної книги України» (2009), «Important Plant Areas of Ukraine» (2017), «Національний каталог біотопів України» (2018), «Продромус рослинності України» (2019) у складі авторських колективів яких присутні також співробітники кафедри.


Міжнародна співпраця

В рамках угод про співпрацю між ЧНУ та закордонними навчальними закладами викладачі кафедри проводили і проводять спільні наукові дослідження з ботаніками закордонних наукових установ.

читати далі >>>


Впровадження результатів досліджень

Результати природоохоронних досліджень співробітників кафедри мають вагоме практичне значення – вони лягли в основу наукових обґрунтувань і матеріалів для створення національних природних парків «Вижницький» (1995), «Черемоський» (2009), «Верховинський» (2010) і «Хотинський» (2010) та формування схеми регіональної екомережі Чернівецької області. В результаті функціонування зазначених національних природних парків створено понад 300 нових робочих місць.


Робота в спеціалізованих вчених, експертних радах, метод. комісіях МОНУ:

Чорней І.І.:
- член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 26.211.01. Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;
- член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 76.051.05. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
- експерт секції «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук» Наукової ради МОН (2017-2019 р.р.)
- член Національної комісії з питань Червоної книги України при НАН України (постанова Президії НАН України від 26.06.2013 № 97).


Робота в редколегіях наукових видань

Чорней І.І.  член редколегії:
- «Українського ботанічного журналу» (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, Index Сopernicus)
- наукового журналу «Modern Phytomorphology / Сучасна фітоморфологія» (Index Сopernicus)
- наукового журналу «Біологічні системи» (категорія В; Index Сopernicus)

Буджак В.В. член редколегії:
- наукового журналу «Modern Phytomorphology/Сучасна фітоморфологія» (Index Сopernicus)
- наукового журналу «Біологічні системи» (категорія В; Index Сopernicus).


Інтелектуальна власність

За останні три роки співробітниками кафедри:
отримано патентів – 2
1. Андрійчук Т.О., Скорейко А.М., Гунчак В.М., Соломійчук М.П., Піковський М.Й., Ванзар О.М., Мельник А.Т., Зеля А.Г. Патент на корисну модель № 130404 «Спосіб зберігання культур фітопатогенних грибів картоплі - Phoma exigua Desm. var. exigua, Alternaria solani Ell. et Mart.». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.12.2018 року.
2. Скорейко А.М., Андрійчук Т.О., Гунчак В.М., Соломійчук М.П., Кирик М.М., Ванзар О.М., Гунчак М.В., Немченко О.М. Патент на корисну модель № 131033 «Спосіб зберігання культур фітопатогенних грибів Venturia inaequalis (Cooce) Wint., Marssonia juglandis P.». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.01.2019 року;


Отримано свідоцтв про реєстрацію авторських прав – 1
1. Дідух Я.П., Буджак В.В. «Компютерна програма «Програма для автоматизації процесу розрахунку бальних показників екологічних факторів на основі шкал Я.П. Дідуха»


Проведення конференцій, семінарів

Кафедра була співорганізатором таких конференцій:
1. «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень»: перша міжнародна науково-практична конференція (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин, Чернівецька область).
2. «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень»: друга міжнародна науково-практична конференція (24–25 квітня 2015 р., смт Путила, Чернівецька область).
3. «Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку» (міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю національного природного парку «Вижницький», 17–19 вересня 2015 року, смт Берегомет, Чернівецька область).
4.  «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень»: третя міжнародна науково-практична конференція (13–14 травня 2016 р., м Чернівці).
5. «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень»: четверта міжнародна науково-практична конференція (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Чернівецька область).
6. «Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття»: всеукраїнська наукова конференція присвячена 140-річчю створенню ботанічного саду ЧНУ (5-6 жовтня 2017 р., м. Чернівці).
7. «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень»: п’ята міжнародна науково-практична конференція (19 квітня 2018 р., м. Чернівці).


Перелік основних публікацій співробітників кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

2021 рік >>>

2020 рік >>>

2019 рік >>>

2018 рік >>>

2017 рік >>>

2016 рік >>>


Студентська наукова робота

читати далі>>>


Наукова школа

«Вивчення і збереження біорізноманіття Буковини»

читати далі>>>