Наукова робота

Наукова робота кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

 Основні напрямки наукових досліджень кафедри – флористика, фітосозологія, популяційна біологія рослин, фітосоціологія.

Кафедральна тема: Оселищна (біотопічна) диференціація рослинного покриву Буковини (2011–2015 рр.). Керівник – Чорней І.І.
Крім кафедральної, за результатами участі у конкурсному відборі і тендерних процедур, упродовж останніх 10 років, виконано низку держбюджетних та госпдоговірних тем.

Держбюджетні теми:

 • Оцінка сучасного стану та динамічних тенденцій лучних екосистем гірської, передгірної та лісостепової зон України (на прикладі Буковини) 58–802 (2015–2016 рр.).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Організація моніторингу сучасних тенденцій динаміки раритетної флори і фауни Буковини у зв’язку зі змінами клімату з використанням ГІС-технологій (2013–2014 рр.).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Розробка методології функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин (2011–2012 рр.).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Біотопічна диференціація карбонатних утворень Буковини, їх созологічне значення, завдання охорони й оптимізації використання (2009–2010 рр.).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Розробка і впровадження методики ідентифікації ключових ботанічних територій в регіоні Українських Карпат (на прикладі Буковини) (2007–2008 рр.).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Розробка наукових основ формування трансзональних екомереж, як структурно-функціональної основи сталого розвитку та елемента національної екомережі (2004–2006 рр.).
  Керівник – Термена Б.К.

Госпдоговірні теми:

 • Організація моніторингу за станом фіторізноманіття лучних екосистем в межах заповідних об’єктів Передкарпаття і Карпат (2010 р. за ухвалою тендерного комітету національного природного парку «Вижницький»).
  Керівник – Буджак В.В.
 • Проведення оцінки стану популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України в межах лучних екосистем з метою подальшого їх заповідання (2009 р. за результатами тендерного відбору Державної служби заповідної справи Мінприроди України).
  Керівник – Буджак В.В.
 • Науково-експертне, правове та фінансово-економічне обґрунтування створення центрів штучного розведення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин (2008 р. за результатами тендерного відбору Департаменту біоресурсів та екомережі Мінприроди України).
  Керівник – Буджак В.В.
 • Підготовка матеріалів до проекту створення національного природного парку «Верховинський» (ІІ етап) (2007–2009 рр. за результатами тендерного відбору Державної служби заповідної справи Мінприроди України).
  Керівник – Буджак В.В.
 • Підготовка матеріалів до проекту створення Черемоського національного природного парку (ІІ етап) (2007–2009 рр. за результатами тендерного відбору Державної служби заповідної справи Мінприроди України).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Созологічна характеристика біорізноманіття територій, перспективних для створення транскордонних україно-румунських резерватів (2007 р. за результатами конкурсного відбору у Державному фонді фундаментальних досліджень).
  Керівник – Буджак В.В.
 • Інвазійний потенціал видів адвентивних рослин та інвазіабельність рослинних угруповань Буковинського Передкарпаття (2007–2009 р. за результатами конкурсного відбору у Державному фонді фундаментальних досліджень).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Підготовка матеріалів до проекту створення Черемоського національного природного парку (І етап) (2006 р. за результатами тендерного відбору Державної служби заповідної справи Мінприроди України).
  Керівник – Чорней І.І.

 • Грант (субвенція) з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для реалізації природоохоронного заходу «Створення еколого–просвітницького центру збереження біорізноманіття на базі кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (Розпорядження голови Чернівецької обласної ради № 92 від 16 квітня 2018 року).

Гранти Державного фонду фундаментальних досліджень :

 • Оцінка впливу кліматогенних змін на структуру та динаміку екосистем Прут–Дністерського межиріччя 58–702 (2017–2018).
 • Динаміка рослинних угруповань Карпат та прилеглих територій у зв’язку зі змінами клімату 58–701 (2015–2016).

За результатами наукових досліджень за 5 останніх років опубліковано більше 10 монографій, близько 200 статей у міжнародних та вітчизняних журналах, збірниках наукових праць, понад 200 публікацій у матеріалах і тезах конференцій. Зокрема, співробітники кафедри є співавторами таких загальнодержавних видань як тритомне видання « Екологічна енциклопедія України» (2007–2008 рр.), третього видання «Червоної книги України» (2009), багатотомного видання «Екофлора України» .

Результати природоохоронних досліджень співробітників кафедри мають вагоме практичне значення – вони лягли в основу наукових обґрунтувань і матеріалів для створення національних природних парків «Черемоський» (2009), «Верховинський» (2010) і «Хотинський» (2010) та формування схеми регіональної екомережі Чернівецької області. В результаті функціонування зазначених національних природних парків створено понад 200 нових робочих місць.


Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво:

В рамках угод про співпрацю проводяться спільні наукові дослідження з ботаніками наступних закордонних наукових установ:
Ягеллонський університет (Краків, Польща)
Університет імені Масарика (Брно, Чехія)
Трансільванський університет (Брашов, Румунія)

Співробітники кафедри приймали і приймають участь в реалізації наступних міжнародних проектів:

 • Inventory of Grasslands of the Ukrainian Carpathians (Інвентаризація трав’яної рослинності Українських Карпат). Організації-виконавці – Netherlands Royal Dutch Society for Nature Conservation, State Natural History Museum National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ecology of the Carpathians National Academy of Sciences of Ukraine, Universities: Lviv Ivan Franko National University, Uzhgorod National University, Chernivtsi National University (2008–2010 рр.).
 • Introduction of EU Standards and Methods for Habitats Classification in Ukraine (Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)) Організації-виконавці – Center for Development Innovation/Wageningen International (Нідерланди), Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів), Orbicon, Nature and Aquatic Environment (Данія), Інститут екології Карпат НАН України (м. Львів), Українське відділення Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду природи WWF (м. Львів), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ужгородський національний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Міністерство екології та природних ресурсів України) (2009–2011 рр.).
 • Оцифрування типових зразків з гербаріїв Заходу України (за фінансової підтримки фонду The Andrew W. Mellon Foundation (USA)). Організації-учасники – кафедра ботаніки Львівського національного університету імені І. Франка, Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів), Інститут екології Карпат (2012–2014 рр.).

Співпраця з науковими установами НАНУ

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – відділи систематики і флористики судинних рослин, екології фітосистем та геоботаніки. Проводяться спільні експедиційні дослідження, підготовка спільних публікацій, участь у виконанні госпдоговірних тем («Інвазійний потенціал видів адвентивних рослин та інвазіабельність рослинних угруповань Буковинського Передкарпаття», «Ведення державного кадастру рослинного світу», «Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареологічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі»).

Інститут екології Карпат НАН України – відділ популяційної екології, відділ охорони природних екосистем. Проводяться спільні експедиційні дослідження, підготовка спільних публікацій, участь у виконанні госпдоговірних тем («Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареологічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі»).


Перелік основних публікацій співробітників кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

2018 рік

Монографії

1. Заповідні перлини Буковини : атлас–довідник / наук. ред. І.І.  Чорней, І.В. Скільський, М.В.  Білоконь. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 256 с.
2. Чорней І.І., Коржик В.П., Скільський І.В., Буджак В.В., Величко М.В., Токарюк А.І., Юзик А.В., Бантишев О.Ф., Білоконь М.В., Салагор І.М., Мелещук Л.І. Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного і біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку «Черемоський». – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 240 с.
3. Коржик В.П., Чорней І.І. Фізико–географічні особливості Івано–Франківщини / Червона книга Івано–Франківської області. Тваринний світ / наук. ред. І.В. Скільський, В.В. Бучко. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – С.9–54 (розділ в монографії)
4. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Волуца О.Д., Никирса Т.Д., Дмитраш–Вацеба І.І., Коржик В.П. Кадастр раритетних видів флори Прут–Дністерського межиріччя: монографія / наук. ред. І.І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 264 с.
5. Національний каталог біотопів України / За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. (співавтори Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В.)

Навчальні посібники

1. Решетюк О.В. Заповідна справа. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань (для студентів спеціальності «Лісове господарство») / Чернівці, 2018. – 100 с.
2. Фітопатологія: робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи / уклад. С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 104 с.
3. Лабораторні роботи з ботаніки: робочий зошит / уклад. С. Г. Літвіненко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 80 с.
4. Систематика вищих рослин: робочий зошит для лабораторних занять / Т.Д. Никирса. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 100 с.
5. Робочий зошит для лабораторних занять з «Анатомії рослин»: Навчально–методичний посібник / Т.Д. Никирса. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 76 с.

Публікації у фахових закордонних журналах

1. Těšitel J., Vratislavská M., Novák P., Chorney I.I., Roleček J. Merging of Pedicularis exaltata and P. hacquetii in the Carpathians: from local history to regional phylogeography based on complex evidence // Folia Geobotanica. – 2018. – 53. – :P. 301–315. IF – 1,254; SNIP – 0,815
2. Dengler J., Wagner V., Dembicz I., .... Budzhak V., et al. GrassPlot – a database of multi–scale plant diversity in Palaearctic grasslands // Phytocoenologia. – Band 48. – Heft 3 (2018). – P. 331 – 347. IF – 1,721; SNIP – 0,815

Публікації в українських виданнях

1. Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Вашеняк Ю.А., Коржик В.П., Розенбліт Ю.В., Токарюк А.І., Михайлюк Т.І. Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра // Укр. бот. журн. – 2018. – 75 (2). – С. 149–159.
2. Федорончук М.М., Чорней І.І., Шевера М.В. Іван Власович Артемчук (1898–1973) // Укр. бот. журн. – 2018. – 75 (4). – С. 402.
3.  Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В. Асоціація Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939 в урочищі Підокруг (Буковинське Прикарпаття) // Біологічні Студії / Studia Biologica – 2018. – Т. 12 / №1. – С. 125–134.
4. Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V., Protopopova V.V., Shevera M.V., Kucher O.O. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Asteraceae) in Chernivtsi Region (Ukraine) // Biological sytems. – Vol. 10. – Is. 1. 2018. – Р. 68–73.
5. Решетюк О.В. Перспективи використання парків природно–заповідного фонду Буковини для збагачення її біорізноманіття / О.В. Решетюк. – Львів: Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(10). – С. 42–50.
6. Літвіненко С.Г. Видовий склад та стан раритетних дендроекзотів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / С.Г. Літвіненко, М.І. Виклюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – т. 28, № 2. – С. 54–58.
7. Решетюк О.В. Барбариси (рід Berberis L.) у декоративному озелененні / О.В. Решетюк, А.Б. Філіпенко. – Львів: Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – т. 28, № 2. – С. 64–67.

Матеріали закордонних конференцій

1.  Didukh Ya., Chorney I., Budzhak V., Vasheniak Yu., Rosenblit Yu., Tokariuk A., Mikhailyuk T. Habitats 7220 – Petrifying springs with tufa formations (Cratoneurion) in the basin of Dniester River (Ukraine) // 27th Congress of the European Vegetation Survey. 23 – 26 May, 2018 Wrocław, Poland. Vegetation survey 90 years after the publication of Braun–Blanquet’s textbook – new challenges and concepts Book of Abstracts. – Wrocław, Poland 2018. – Р. 106.
2.  Korzhan K.V., Chorney I.I. Alien fraction of the flora of Chernivtsi (Chernivtsi region, Ukraine) // XIІ International Conference «Synanthropization of Flora and Vegetation». Book of Abstracts. – Uzhhorod: AUTDOR–SHARK Press, 2018. – Р. 38.
3.  Velychko M.V., Tokaryuk A.I.,. Budzhak V.V, Chorney I.I., Volutsa O.D. Alien species in the vegetation of the reserve «Bernivsky island» (Chernivtsi region) // XIІ International Conference «Synanthropization of Flora and Vegetation». Book of Abstracts. – Uzhhorod: AUTDOR–SHARK Press, 2018. – Р. 65.

Матеріали міжнародних українських конференцій

1.  Коржик В.П., Токарюк А.І., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В. Схема фізико–географічного районування Прут–Дністровської височинної області та деякі ботаніко–зоологічні особливості виділених хоріонів // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.–практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м.–Чернівці) / наук. ред. І.І.–Чорней, І.В.–Скільський, А.В.–Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – С. 45–53.
2.  Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Куземко А.А. База даних «Vegetation of Bukovyna+» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.–практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м.–Чернівці) / наук. ред. І.І. Чорней, І.В. Скільський, А.В. Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – С. 84–86.
3.  Токарюк А.І., Буджак В.В., Чорней І.І. Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth (Caryophyllaceae) в Чернівецькій області // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.–практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м.  Чернівці) / наук. ред. І.І. Чорней, І.В. Скільський, А.В. Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – С. 109–111.
4.  Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Білоконь М.В., Аврам М.М. Важливі ботанічні території Прут-Дністерського межиріччя (в межах Буковини) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.–практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці) / наук. ред. І.І. Чорней, І.В. Скільський, А.В. Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – С. 228–232.

Матеріали всеукраїнських конференцій

1.  Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Волуца О.Д., Никирса Т.Д., Дмитраш–Вацеба І.І. Раритетні види судинних рослин Прут–Дністерського межиріччя // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: Мат. V Міжнар. конф. (25–28 червня 2018 р., Херсон, Україна). – Херсон: книжкове вид–во ФОП Вишемирський  В.С., 2018. – С. 90–93.
2.  Решетюк О.В. Asclepias syriaca L. як перспективний біоенергетичний ресурс / Решетюк  О.В., Терлецький  В.К. // Енергоефективна школа : мат. всеукр. конф. (21–22.09.2017). – Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія «Збалансований розвиток». «Біоенергетичний потенціал України» – вересень, 2017. – № 9 (165). – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 28–31.
3.  Решетюк О.В. Першочегові організаційно–економічні заходи розвитку сільського туризму / Решетюк  О.В., Терлецький  В.К. // Економіко–соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : мат. Міжнар. наук.–практ. конф. – Львів : ЛДУФК, 2017. – С. 89–91.
4.  Решетюк О.В. Культивування лікарських видів подофілів (рід Роdophyllum L.) / Решетюк  О.В., Терлецький  В.К. // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: мат. шостої Міжнар. наук.–практ. конф., 26–27 грудня 2017 р., м. Полтава. – Лубни : Комунальне видавництво «Лубни», 2018. – С. 98–99.
5.  Решетюк О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку заповідної мережі Новоселицького району (Чернівецька область) / Решетюк  О.В. // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень (19–20 квітня 2018 р., смт Путила, Чернівецька обл.): мат. П’ятої міжнар. наук.–практ. конф. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – С. 62–67.
6.  Решетюк О.В. Шавлії (рід Salvia L.) в садово–паркових експозиціях / Решетюк  О.В. // мат. Х міжнар. наук. конф. «Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках» (м. Київ, НБС ім. Гришка, 12–15 червня 2018 р.) – Кам’янець–Подільський : ФОП Сисин О.В., 2018. – С. 104–110.
7.  Решетюк О.В. Созофіти Новоселицького району (Чернівецька обл.), стан і проблеми збереження / Решетюк  О.В. // мат. V міжнар. наук. конф. «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин», (м. Херсон, 25–28 червня 2018 р.). – Херсон : книжкове вид–во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 174–177.
8.  Решетюк О.В. Перспективи культивування Crambe tataria Seb. на заході України / Решетюк  О.В. // Мат. міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої 100–річчю Національної академії наук України «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях Євроінтеграції» (НБС, м. Київ, 9 – 11 жовтня 2018). – Київ : Видавництво Ліра–К, 2018. – С. 120–121.
9.  Ванзар О.М., Романюк В.В., Козак С.Т. Екологічний аналіз дендрофлори та оцінка стійкості Заліщицького парку // Мат. міжнар. наук.–практ. конф. «Інтродукція рослин на Волино–Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (17–18 травня 2018 р., м. Тернопіль). – С. 53–54.
10.  Ванзар О.М., Романюк В.В., Будейчук О.І. Аналіз сучасного стану зелених насаджень пришкільної території Ворохтянської ЗОШ // Мат. міжнар. наук.–практ. конф. «Інтродукція рослин на Волино–Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (17–18 травня 2018 р., м. Тернопіль). – С. 222–224.
11.  Ванзар О.М., Романюк В.В., Скорейко Н.М. Географічний аналіз походження видів бегоній колекції Ботанічного саду ЧНУ // Мат. міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої 100–річчю Національної академії наук України «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях Євроінтеграції» (НБС, м. Київ, 9 – 11 жовтня 2018). – Київ : Видавництво Ліра–К, 2018. – С. 36–38.
12.  Ванзар О.М., Романюк В.В. Біоекологічний аналіз екзотичної дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці // Мат. Х Міжнар. наук. конф. «Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках» 12–15 червня 2018.–Київ : Кам’янець–Подільський ФОП Сисин  О.В. Абетка, 2018. – С. 157–160.
13.  Ванзар О.М., Романюк В.В. Популяційні особливості Adonis vernalis L. у Прут–Дністровському межиріччі Чернівецької області. // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин : Мат. V Міжнар. конф. (25–28 червня 2018 р., Херсон, Україна). – Херсон : книжкове вид–во ФОП Вишемирський  В.С., 2018. – С. 35–37.
14.  Ванзар О.М., Романюк В.В., Козак С.Т. Систематичний та біоморфологічний аналіз дендрофлори Заліщицького парку–пам’ятки садово–паркового мистецтва місцевого значення // Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, збереження та охороні рослинного світу: Мат. міжнар. наук.–практ. конф. 23–25 квітня 2018 р. – Київ : Видавництво Ліра–К, 2018. – С.43–44.


2017 рік

Монографії

1.  Important Plant Areas of Ukraine / V.A.  Onyshchenko, V.P.  Kolomiychuk, I.I.  Chorney, R.Ya.  Kish, A.I.  Tokariuk, V.V.  Budzhak, et ol. – Kyiv: Alterpress, 2017. – 375 p.

Навчальні посібники

1.  Методологія та організація наукових досліджень у лісовому господарстві / укл. І.І.  Чорней, О.В.  Решетюк. – Чернівці, 2016. – 168 с.
2.  Решетюк О.В. Рекреаційне та заповідне лісівництво: Навч. посібник / Чернівці, 2017. – 225 с.

Методичні роботи

1.  Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Яковишин В.М. Рослини і тварини з Червоної книги України на території державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство » (ілюстрований довідник). Судинні рослини. – Чернівці, 2017. – 40 с.
2.  Літвіненко С.Г., Никирса Т.Д. Конспект лекцій з «Анатомії рослин»: навч.–метод. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т, 2017. – 50 с.
3.  Ботаніка: анатомія і морфологія рослин : навч. посібник / уклад. Літвіненко  С.Г. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2017. – 48 с.
4.  Робочий зошит для лабораторних занять з «Анатомії рослин»: Навчально–методичний посібник / уклад. Т.Д.  Никирса. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–тет, 2017. – 36 с.

Публікації у фахових закордонних журналах

1.  Vanzar Оksana, Romanyuk Vasil. Estimation of the stability of exotic species of dendroflora of green plantations of the historical part of Chernivtsi // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality». – Nitra, 2017. doi: https:/dx.doi.org/10.5219/XXX
2.  Didukh Ya., Chorney I., Budzhak V., Tokaryuk A., Kish R., Protopopova V., Shevera M., Kozak O., Rosenblit Yu. Norenko K. The impact of climate change on vegetation cover in the Ukrainian Carpathians // Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Biologia. – 2017 – Vol. 62. – P. 105–106. http://science.thomsonreuters.com/cgi–bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1221–8103
3.  Iakushenko D., Chornei I., Tokaryuk A., Budzhak V. Solomakha V. Calcicolous subalpine vegetation of the Chyvchyny Mountains (Ukraine) // Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Biologia. – 2017 – Vol. 62. – P. 125–126. http://science.thomsonreuters.com/cgi–bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1221–8103

Публікації в українських виданнях

1.  Начичко В.О., Гончаренко В.І., Буджак В.В., Прокопів А.І. Поширення видів роду Thymus L. (Lamiaceae) на території Чернівецької області (Україна) // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Том 11. № 1. – С. 117–134.
2.  Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V., Protopopova V.V., Shevera M.V. Chorological, ecological and coenotic characteristics of Symphyotrichum ciliatum (Lindl.) Nesom (Asteraceae) in the Bukovinian Cis–Carpathian // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Том 11. №2. – С. 103–114.
3.  Літвіненко С.Г., Виклюк М.І., Бляхарська Л.О. Підсумки інвентаризації зелених насаджень міста Чернівці // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – т. 27, № 1. – С. 48–53.

Публікації в українських фахових виданнях

1.  Решетюк О.В. Режими збереження популяцій Cypripedium calceolus L.) / О.В.  Решетюк // Лісове і садово–паркове господарство : електр. наук. фах. журн., № 11 – Київ. – 2017.

Статті у збірниках наукових праць та інших журналах

1.  Ванзар О.М., Романюк В.В., Скорейко Н.М. Репродуктивні властивості бегоній колекції Ботанічного саду ЧНУ // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін : Зб. ст. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150–річчю Ботанічного саду ім. акад. В.І.  Липського ОНУ ім.  І.І.  Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 141–144.
2.  Решетюк О.В. Типологічний аналіз заказників Буковини / О.В.  Решетюк // Заповідна справа. – Т. 1, Вип. 22. – 2016. – С. 52 (http://docs.wixstatic.com/ugd/7c080b_b449ca24ecc34dd389455540bd131d05.pdf)

Матеріали закордонних конференцій

1.  Iakushenko D., Chornei I., Tokaryuk A., Budzhak V. Notatki о roslinnosci wodnej і szuwarowej Gor Czywczyriskich (Ukraina) // The 2nd International Nature Conference of the Polish–Czech–Slovak Borderland. – Górki Wielkie, 2017. – S. 8.
2.  Turis P., Turisová I., Janišová M., Uhliarová E., Chorney I., Budzhak V., Tokaryuk A., Kuzemko A. & Kolyadzhin I.: Endemity pohoria Čivčiny v Ukrajinských Karpatoch. // «Ekologie a evoluce karpatské flóry» a valné shromáždění České botanické společnosti Praha, 26. – 27. listopadu 2016. – S. 31.
3.  Těšitel J., Vratislavská M., Novák P., Chorney I.I. & Roleček J. Molekulárni variabilita a stanovištni nároky Pedicularis exaltata a P. hacquetii. Co mohou vypovidat о holocenni historii karpatské flóry a vegetace? // «Ekologie a evoluce karpatské flóry» a valné shromáždění České botanické společnosti Praha, 26. – 27. listopadu 2016. – S. 30.

Матеріали міжнародних українських конференцій

1.  Буджак В. В., Чорней І. І., Токарюк А. І. Сіткова карта Прут–Дністерської височинної області як основа для вивчення динаміки її фіторізноманіття // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Матеріали Другої міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої 170–й річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14–15 вересня 2017 року, м. Заліщики, Тернопільська область, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 80–82.
2.  Ванзар О. М., Романюк В. В., Равлюсь І. В. Стан антропогенної трансформації адвентивної фракції флори лучних комплексів Галицького національного природного парку // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Матеріали Другої міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої 170–й річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14–15 вересня 2017 року, м. Заліщики, Тернопільська область, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 146–147.
3.  Скорейко Н.М., Ванзар О.М. Особливості вегетативного розмноження бегоній з колекції Ботанічного саду ЧНУ // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (21–22 квітня 2017 року). Частина І. – Ужгород, 2017. – С. 92–95.
4.  Ванзар О. М., Романюк В. В., Жищинська В.В. Інтегральна оцінка цінності парку–пам’ятки садово–паркового мистецтва «Сатанівська перлина» // Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (25–26 травня 2017 р, Біла Церква). – Біла Церква, 2017. – С. 20–22.
5.  Решетюк О.В., Полянська І.Г. Історія створення та сучасний стан колекції розарію ботанічного саду Чернівецького національного університету // Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (25–26 травня 2017 р, Біла Церква). – Біла Церква, 2017. – С. 119–122. www.btsau.kiev.ua/sites/default/files/tezy/tezy_mignarod_konf_ozelenen.
6.  Літвіненко С.Г., Гикава І.С. Таксономічний склад мохоподібних лісів Хотинського природного району (Чернівецька область) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 158–161.
7.  Решетюк О.В. Ретроспективний і типологічний аналіз мережі заповідних об’єктів Буковинського Передкарпаття у зв’язку з її значенням для формування регіональної екомережі // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 235–240.
8.  Осьодло Л. М., Токарюк А. І. Solidago сanadensis L. (Asteraceae) у лучних комплексах Буковинського Прикарпаття // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 47–50.
9.  Кручко К. В., Токарюк А. І. Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) у смт Глибока (Чернівецька область) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 109–113.
10.  Ванзар О. М., Равлюсь І. В., Романюк В. В. Созологічний аналіз раритетних видів рослин Галицького національного природного парку // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 163–165.
11.  Остапюк М.М. Родина Alliaceae Borkh. у флорі Буковини: таксономічний склад, ключ для визначення // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 187–188

Матеріали всеукраїнських конференцій

1.  Ванзар О. М., Романюк В. В., Хімчак М.В. Комплексна оцінка декоративних ознак екзотичної дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115–річчю від дня нар. селекціонера–плодовода Д. С. Дуки, 10–11 травня 2017 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 222–224.
2.  Ванзар О. М., Романюк В. В., Сеник В.В. Географічний аналіз культивованої дендрофлори парку культури і відпочинку ім. І. Франка м. Калуш // там само– С. 224–226.
3.  Решетюк О.В. Екологічна освіта у збалансованому розвитку суспільства / Решетюк  О.В., Терлецкий  В.К. // Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації: ІІІ Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку» (12–13 квітня 2017 року). – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 30–33
4.  Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Партенокарпічна яблуня для садівництва // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 118–119
5.  Решетюк О.В. Проблеми менеджменту ботанічних садів і дендропарків України // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 96–98
6.  Ванзар О.М., Романюк В.В., Козак С.Т. Заліщицький парк– пам’ятка садово–паркового мистецтва місцевого значення (історія, систематичний склад та біоморфологічний аналіз) // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 11–12.
7.  Волуца О. Д., Якушенко Д. М., Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В. Dorycnium herbaceum Vill. (Fabaceae) у Буковинському Прикарпатті // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 16–17.
8.  Ванзар О.М., Романюк В.В., Янчук О.П. Кількісна і якісна характеристика насіння рододендронів в умовах Ботанічного саду ЧНУ // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 12–14.
9.  Літвіненко С.Г., Галкіна С. П. Ginkgo biloba L. у Чернівецькій області // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 75–76.
10.  Кручко К.В., Токарюк А.І. Поширення Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) на території Чернівецької області // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 62–70.
11.  Осьодло Л. М., Токарюк А. І. Solidago сanadensis L. (Asteraceae) у рослинному покриві природно–заповідних територій м. Чернівці // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 85–88.


2016 рік

Монографії

1.  Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський» / наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – 248 с.
2.  Чорней І. І., Буджак В. В., Токарюк А. І. Каталог типів лучних оселищ Буковини. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – 100 с.
3.  Буджак В. В., Токарюк А. І., Чорней І. І., Куземко А. А. Лучна рослинність Буковини: созологічна характеристика, охорона. – Чернівці: ДрукАрт, 2016. – 152 с.

Навчальні посібники

1.  Буджак В. В. Використання MAPINFO у флористичних та ценотичних дослідженнях: побудова тематичних карт / Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – 56 с.

Методичні роботи

1.  Ілюстрована інструкція для роботи в середовищі прикладного програмного пакету JUICE / Укладачі: Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2016. – 40 с.
2.  Ілюстрована інструкція для роботи в середовищі прикладного програмного пакету TURBOWEG / Укладачі: Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2016. – 40 с.

Публікації у фахових закордонних журналах

1.  Budzhak V. V., Chorney I. I., Tokariuk A. I. & Kuzemko A. A. Numeric syntaxonomical analysis of the communities with participation of species from Molinia caerulea complex in the southwest of Ukraine. // Hacquetia. – 15/2. – 2016. – P. 63–77. (Scopus)

Публікації у фахових українських виданнях

1.  Літвіненко С. Г. Підсумки інтродукції представників родини Vitaceae Lindl. у Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2015. – Т. 7, вип. 2. – С. 233–239.

Статті у збірниках наукових праць

1.  Літвіненко С.Г. Особливості органогенезу генеративних пагонів у бруньках відновлення північноамериканських деревних інтродуцентів в умовах Буковини // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково–технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – С. 118–122.
2.  Решетюк О.В. Біологічна оцінка насаджень дендропарку «Нижньостановецький» / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково–технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – С. 151–158.

Матеріали закордонних конференцій

1.  Dengler J., Becker T., Biurrun I., Boch S., Dembicz I., Dolnik C., Ermakov N., Janišová M., García–Mijangos I., Guarino R., Kuzemko A., Löbel S., Pedashenko H., Polyakova M., Ruprecht E. & the participants of the EDGG Expeditions. Diversity patterns in Palearctic dry grassland vegetation – commonalities and differences across large biogeographic gradiens derived from the data of the EDGG research Expeditions // From Population Biology to Community Ecology. 12th European Dry Grassland Meeting. Book of Abstracts (22–27 May 2015 Mainz, Germany). – Mainz–Trier, 2015. – P. 11.
2.  Anna Kuzemko, Dmytro Dubyna, Tatiana Dziuba, Ivan Moysienko, Yulia Vasheniak, Maryna Zakharova. Syntaxonomy of the sandy and rocky grasslands of Ukraine: preliminary results of large–scale analysis // From Population Biology to Community Ecology. 12th European Dry Grassland Meeting. Book of Abstracts (22–27 May 2015 Mainz, Germany). – Mainz–Trier, 2015. – P. 24.
3.  Budzhak V., Chorney I., Tokariuk A., Kuzemko A. Classification of grassland and wetland vegetation of the Upper Prut River and Upper Siret River within Ukraine // 13th Eurasian Grassland Conference Management and Conservation of Semi–natural grasslands: from theory to practice Sighişoara, Romania 20–24 September 2016. Book of abstracts.   P. 8.
3.  Kuzemko A. A. Changes of meadow vegetation of the Forest and Forest–Steppe zones of Ukraine in the second half of the 20th and beginning of the 21st century // 13th Eurasian Grassland Conference Management and Conservation of Semi–natural grasslands: from theory to practice Sighişoara, Romania 20–24 September 2016. Book of abstracts. – p. 35.
4.  Shevera M., Protopopova V., Didukh Y., Kozak O., Chorney I., Budzhak V., Tokaryuk A. Reaktion of invasive species on climatic changes // Advances in research of the flora and vegetation of the Carpato–Pannonian region. 11th International Conference (Budapest, 12–14 February 2016). Book of abstracts .   P. 106–107.

Матеріали міжнародних українських конференцій

1.  Чорней І. І., Буджак В. В., Токарюк А. І. Адвентивна фракція флори Чивчино–Гринявський гір / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 11–18.
2.  Волуца О. Д. Мікофлора національного природного парку «Хотинський» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 26–31.
3.  Ванзар О. М., Романюк В. В., Дричак О. М. Систематична структура та раритетний компонент мікофлори заказника «Скит Манявський» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 87–90.
4.  Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В. Iris hungarica Waldst. & Kit. (Iridaceae Juss.) у Буковинському Прикарпатті – хорологічні та еколого–ценотичні особливості // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 120–122.
5.  Ванзар О. М., Романюк В. В., Равлюсь І. В. Видовий склад і систематична структура флори Галицького національного природного парку // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 157–161.
6.  Ванзар О. М., Романюк В. В., Скоропляс С. В. Систематичний склад макроміцетів парків історичної частини м. Чернівці // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 193–195.
7.  Осьодло Л. М., Токарюк А. І. Хорологічні та репродуктивні особливості Solidago canadensis L. (Asteraceae) у Чернівецькій області // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 233–238.
8.  Буджак В. В., Чорней І. І., Токарюк А. І., Скільський І. В. До вивчення біорізноманіття Національного природного парку «Верховинський» методом сіткового картування // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 245–256.
9.  Решетюк О. В. Регіональний аналіз особливостей трапляння оселищ лікарських рослин родини Rosaceae L. у флорі Буковини // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 263–266.
10.  Кручко К. В., Токарюк А. І. Участь Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) у рослинному покриві природно–заповідних територій м. Чернівці // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 291–295.
11.  Каланжій С. І., Літвіненко С. Г. Оцінка запасів лікарської сировини Potentilla erecta (L.) Raeusch. і P. alba L. у Чернівецькій області // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 333–334.
12.  Решетюк О. В., Терлецкий В. К. Глобалізація та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні (20–21 травня 2016 р., м. Березне): матер. I Міжн. науково–практичної конференції. – Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. –С. 70–71.
13.  Ванзар О. М., Романюк В. В., Сеник В. В. Таксономічний склад та систематичний аналіз дендрофлори парку культури і відпочинку імені Івана Франка м. Калуш // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків», присвяченої 70–річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України, 23–25 травня 2016 року. – Біла Церква, 2016. – С. 68–70.
14.  Ванзар О. М., Романюк В. В., Скоропляс С. В. Еколого–трофічна характеристика макроміцетів парків історичної частини м. Чернівці // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій», присвяч. 20–річчю створення НПП «Подільські Товтри» (25–27 травня 2016 р., м. Кам’янець–Подільський). – м. Кам’янець–Подільський: «Друкарня «Рута»», 2016. – С. 27–30.
15.  Решетюк О. В. Організований екотуризм в охороні природи // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали доповідей учасників ІІ Міжнародної науково–практичної конференції (26–27 травня 2016 року). – Луцьк: ЛІРоЛ, 2016. –С. 176–178.
16.  Решетюк О. В. Заказники Буковини в розбудові екологічної мережі // Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130–річчя створення «Пам’ятки Пеняцької» – першої природоохоронної території у Європі): Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів–Броди–Пеняки, 26–27 жовтня 2016 року). – Львів: Ліга–Прес, 2016. –С. 208–210.


1. Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007–2008. – Т. 1: А–Е. – 432 с.; Т. 2: Є–Н. – 416 с.; Т. 3: О–Я. – 472 с.; (Чорней І.І. та Буджак В.В. автори статей про 15 заповідних об’єктів загальнодержавного значення з території Буковини).
2. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. (Чорней І.І., Буджак В.В. і Токарюк А.І. автори і співавтори статей про 54 види судинних рослин).
3. Бляхарська Л.О., Буджак В.В., Виклюк М.І., Коржик В.П., Чорней І.І. та ін. Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с.
4. Решетюк О.В., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Лікарські рослини Полісся з основами фітотерапії. – Луцьк: Твердиня, 2010. – 190 с.
5. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. та ін. Созофіти лучних екосистем Українських Карпат. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 252 с.
6. Держипільський Л.М., ..., Чорней І.І., Буджак В.В., …, Токарюк А.І. та ін. Національний природний парк «Гуцульщина». Рослинний світ. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с.
7. Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д., Смірнов Н.А., Годованець Б.Й., Бучко В.В., Мелещук Л.І. Хотинська височина. – Чернівці: ДрукАрт, 2012. – 336 с.
8. Andreev A., Bezman-Moseiko О., Bondarenco A., Budzhak V., Cherevatov V., Chiornei I., Derjanschi V., Ghendov V., Jurminschi S., Izverskaia T., Mantorov O., Medvedenco D., Munteanu A., Redcozubov O., Romanciuc A., Rusciuc A., Rusciuc V., Sîrodoev Gh., Şabanova G., Skilskyi I., Sotnikov V., Şuberneţki O., Talmaci I., Tişenkov A., Tişenkova V., Ţurcan V. Registrul zonelor nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale a Republicii Moldova. – Chişinău: BIOTICA, 2012. – 356 с.
9. Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський» / І.І. Чорней, І.В. Скільський, В.П. Коржик, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, М.В. Величко, О.В. Баглей, Л.І. Мелещук, Н.А. Смірнов, А. В. Юзик. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 330 с.
10. Чорней І.І. Критична ревізія таксонів, що наводились як ендемічні для флори Українських Карпат – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 136 с.
11. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Волуца О.Д. Хорологія раритетного біорізноманіття Буковини. Частина І. Архегоніати. – Чернівці: ДрукАрт, 2014. – 112 с.

Публікації у журналах та збірниках наукових праць

1. Токарюк А.І., Коротченко І.А., Буджак В.В. Угруповання класу Molinio-Arrhenatheretea за участю раритетних видів у Прут-Сіретському межиріччі (Буковинське Прикарпаття) // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 1. – С. 7–21.
2. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Скільський І.В. Заповідні урочища Північної Буковини та Хотинщини: загальний огляд, рослинність, раритетні флора і фауна // Там само. – С. 82–100.
3. Термена Б.К. Значення фенотипічної мінливості в аспекті адаптаційної здатності рослин // Інтродукція рослин. – 2009. – № 1. – С. 29–33.
4. Токарюк А.І., Чорней І.І. Стан ценопопуляцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae Juss.) у Буковинському Прикарпатті // Інтродукція рослин. – 2009. – № 2. – С. 14–20.
5. Каземірська М.А., Чорней І.І. Аналіз популяційної мінливості Fritillaria montana Hoppe у Прут-Дністровському межиріччі // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія. – С. 35–38.
6. Коротченко І.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Угруповання союзу Carpinion betuli (клас Querco-Fagetea) за участю раритетних видів у Буковинському Прикарпатті // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія. – С. 44–52.
7. Турлай О.І. Анатомічна структура черешка листка Ranuculus acris L. // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія.– С. 145–146.
8. Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. До методики картування видів флори (на прикладі Чернівецької області) // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія. –– С. 168–170.
9. Ванзар О., Романюк В. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №19-21: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 51–53.
10. Решетюк О.В. Особливості поширення видів роду Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae Juss.) у флорі Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №22-24: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 161–163.
11. Турлай О.І. Структурна організація листків магнолії Суланжа “Александрина” (Magnolia × soulangiana Soul.-Bod. ‘Alexandrina’, інтродукованої у м. Чернівці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №25-27: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 149–151.
12. Волуца О.Д., Чорней І.І. Родина Зозулинцеві у флорі Північної Бессарабії // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 2. – С. 26–31.
13. Єна А.В., Стефаник В.І., Чорней І.І. Володимир Іванович Чопик (до 80-річчя вченого) // Чорноморськ. бот. ж. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Т. 5, №3. – С. 467–470.
14. Токарюк А., Чорней І.І. Характеристика природно-заповідного фонду Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, Вип. 1. – С. 83–87.
15. К.В. Коржан, І.І. Чорней. Північноамериканські види у флорі м. Чернівці // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 39–42.
16. С.Г. Літвіненко, М.О. Батечко. Систематичний та біоморфологічний аналіз мохоподібних ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 43–46.
17. І.І. Чорней, В.В. Буджак, І.В. Скільський. Деякі аспекти формування локальної екологічної мережі (на прикладі території «Стрілецький Кут», Чернівецька область) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 47–59.
18. М.А. Каземірська, І.І. Чорней. Вікова та просторова структура популяцій Fritillaria montana Hoppe у Прут-Дністровському межиріччі // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 62–66.
19. А.І. Токарюк. Helleborus purpurascens Waldst.& Kit. (Ranunculaceae) у флорі Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 78–82.
20. О.І. Турлай, М.І. Виклюк, М.О. Кравців, О.М. Ванзар, В.В. Буджак. Борис-Всеволод Костянтинович Термена (24.03.1932 – 17.02.2010) // Там само. – С. 106.
21. Протопопова В.В., Шевера М.В., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржан К.В. Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. 852–864.
22. Шевера М., Протопопова В., Оптасюк О., Завялова Л., Любінська Л., Чорней І., Величко М. Екологія малих поселень. / ІХ Міжнародна наукова конференція «Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність» // Вісник НАН України. – 2010. – № 12. – С. 95–97.
23. Величко М.В., Стефаник В.І., Чорней І.І., Буджак В.В. Процес видоутворення шляхом поліплоїдії як інструмент адаптації рослин // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 2. – С. 183–191.
24. Турлай О.І., Галицька Л.Г., Трофименко Н.М. Інтродукція листопадних магнолій на Буковині // Інтродукція рослин. – 2011. –№1. – С. 14–18.
25. Турлай О.І., Виклюк М.І., Кравців М.О. Пам’яті Б.К. Термени // Інтродукція рослин. – 2011. –№1. – С. 109–110.
26. Коржан К.В. Систематична структура урбанофлори Чернівців // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 3. – С. 388–393.
27. Каземірська М.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Насіннєва продуктивність Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) в популяціях на північно-східній межі ареалу (Середнє Прут-Дністров’я) // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, вип. 2. – С. 9–14.
28. Токарюк А.І., Коржан К.В., Чорней І.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 17, вип. 1-2. – С. 22–28.
29. Токарюк А.І., Волуца О.Д. Еколого-ценотичні особливості популяції Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze (Limoniaceae) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – Т. 2. – Вип. 4. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2010. – С. 67–71.
30. Коржан К.В., Буджак В.В., Чорней І.І. Методика картування видів урбанофлори Чернівців // Біологічні системи. – Т. 2. – Вип. 4. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2010. – С. 84–85.
31. Величко М.В., Чорней І.І., Буджак В.В. Особливості проявів поліплоїдії у флорі Чивчинських гір // Біологічні системи. – Т. 3. – Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – С. 37–41.
32. Турлай О.І. Особливості петіолярної структури листків деяких видів жовтеців із секції Аcris Shur // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3. – Вип. 1. – С. 97–100.
33. Токарюк А.І., Чорней І.І. Об’єктна репрезентативність природно-заповідного фонду Буковинського Прикарпаття // Біологічні системи. – Т. 3. – Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – С. 90–96.
34. Iakushenko D., Burlaka M., Chorney I., Kvakovska I., Solomakha V. & Tokaryuk A. Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians // Annali di Botanica. – 2012. – № 2. – P. 67–78.
35. Бурлака М.Д., Каземірська М.А. Морфометрія генеративних особин та віталітетна структура популяції Pedicularis exaltata Besser (Orobanchaceae) в Буковинському Прикарпатті // Укр. бот. журн. – 2012. – Т. 69, №1. – С. 17–27.
36. Токарюк А.І., Волуца О.Д. Поширення та еколого-ценотичні особливості Serratula coronata L. (Asteraceae) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 3. – С. 277–281.
37. Буджак В.В., Токарюк А.І., Чорней І.І. Aconitum pseudanthora Błocki ex Pacz. (Ranunculaceae) у флорі Чернівецької області // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 4. – С. 352–355.
38. Каземірська М.А., Чорней І.І. Історія вивчення Fritillaria montana Hoppe // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 4. – С. 394–403.
39. Романюк В.В., Ванзар О.М. Водно-фізичні властивості чорнозему вилугуваного перелогових земель Прут-Дністровського межиріччя // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4., вип. 1. – С. 81–84.
40. Ольга Турлай. Підготовка майбутнього вчителя біології до роботи в системі профільного навчання // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – Вип. 605: Педагогіка та психологія. – С. 157–161.
41. Novikoff A.V. & Kazemirska M.A. Vascular anatomy and morphology of the flowerin Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) // Modern Phytomorphology. – 2012. – Vol. 1. – P. 27–35.
42. Кагало О.О., Проць Б.Г., Данилик І.М., Чорней І.І., Кіш Р.Я. Принципи, категорії, поняття й терміни оселищної концепції збереження біотичної різноманітності – український контекст // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21–22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – С. 29–36.
43. Чорней І.І., Токарюк А.І. Карбонатні лучні оселища союзу Festuco saxatilis-Seslerion bielsii (Pawłowski et Walas 1949) Coldea 1984 в Українських Карпатах // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21–22 березня 2012 року) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – С. 89–92.
44. Кіш Р.Я., Проць Б.Г., Кагало О.О., Чорней І.І., Данилик І.М. Принципи созологічної категоризації раритетних типів оселищ // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21–22 березня 2012 року) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – С. 151–157.
45. Літвіненко С.Г., Турлай О.І. Стан популяцій Goodyera repens (L.) R.Br. у Шурдинському Середньогір’ї (Буковина) // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4., вип. 4. – С. 403–406.
46. Alla I. Tokaryuk, Illya I. Chorney, Ksenia V. Korzhan, Vasyl V. Budzhak, Mykola V. Velychko, Vira V. Protopopova, & Myroslav V. Shevera. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) / Proceedings X. International Symposium Anthropization and Environment of Rural Settlements Flora and Vegetation (September 4th – 7th 2012, Danišovce, Slovakia)// Thaiszia Journal of Botany – 2012. – vol. 22, № 2. – P. 243–254. (list of Journals SCOPUS)
47. Васильева Т.В., Ильинская А.Ф., Мосякин С.Л., Тимченко И.А., Тохтарь В.К., Чорней И.И., Шевера М.В. Вера Викторовна Протопопова – ведущий исследователь синантропной флоры Украины (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной деятельности) // Ботан. журн. – 2013. – Т. 98, № 5. – С. 652–654.
48. Федорончук М.М., Белемець Н.М., Волуца О.Д. Рідкісні види роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України та стан їхньої охорони // Укр. бот. журн. – 2013. – Т. 70, №2. – С. 164–167.
49. Чорней І.І. Чивчино-Гринявські гори у флористичному районуванні Українських Карпат // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – Том 2 (9), № 1. – 229–242.
50. В.В. Буджак, Г.Б. Дачковська. Флора острівних лісів Долиняно-Балковецького яружно-балкового лісостепового району // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 52–57.
51. С.Г. Літвіненко. Бріофлора зелених насаджень південної частини м. Чернівці // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 66–70.
52. В.Д. Солодкий, І.І. Чорней. Ефективний метод сприяння природному поновленню Fagus sylvatica L. // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 122 – 126.
53. О.В. Решетюк. Морфометричні показники вікових груп у популяціях Cypripedium calceolus L. // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 215 – 219.
54. В.В. Буджак, І.А. Коротченко, А.І. Токарюк, І.І. Чорней. Геоботанічна характеристика рослинності урочища «Степ Масьок» // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 220 – 234.
55. Літвіненко С.Г. Результати інтродукції східноазіатських дерев’янистих ліан на Буковині // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 235–238.
56. А.І. Токарюк, О.Д. Волуца. Хорологічні та еколого-ценотичні особливості Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees (Asteraceae Dumort.) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 164 – 167.
57. В.М. Яковишин, В.Ю. Юхновський. Хімічні властивості ґрунтів в умовах потенційної ерозійної небезпеки // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 131–136.