Наукова робота

Наукова робота кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

 Основні напрямки наукових досліджень кафедри – флористика, фітосозологія, популяційна біологія рослин, фітосоціологія.

Кафедральна тема: Оселищна (біотопічна) диференціація рослинного покриву Буковини (2011–2015 рр.). Керівник – Чорней І.І.
Крім кафедральної, за результатами участі у конкурсному відборі і тендерних процедур, протягом останніх 10 років, виконано низку держбюджетних та госпдоговірних тем.

Держбюджетні теми:

 • Розробка наукових основ формування трансзональних екомереж, як структурно-функціональної основи сталого розвитку та елемента національної екомережі (2004–2006 рр.).
  Керівник – Термена Б.К.
 • Розробка і впровадження методики ідентифікації ключових ботанічних територій в регіоні Українських Карпат (на прикладі Буковини) (2007–2008 рр.).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Біотопічна диференціація карбонатних утворень Буковини, їх созологічне значення, завдання охорони й оптимізації використання (2009–2010 рр.).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Розробка методології функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин (2011–2012 рр.).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Організація моніторингу сучасних тенденцій динаміки раритетної флори і фауни Буковини у зв’язку зі змінами клімату з використанням ГІС-технологій (2013–2014 рр.).
  Керівник – Чорней І.І.

Госпдоговірні теми:

 • Підготовка матеріалів до проекту створення Черемоського національного природного парку (І етап) (2006 р. за результатами тендерного відбору Державної служби заповідної справи Мінприроди України).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Інвазійний потенціал видів адвентивних рослин та інвазіабельність рослинних угруповань Буковинського Передкарпаття (2007–2009 р. за результатами конкурсного відбору у Державному фонді фундаментальних досліджень).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Созологічна характеристика біорізноманіття територій, перспективних для створення транскордонних україно-румунських резерватів (2007 р. за результатами конкурсного відбору у Державному фонді фундаментальних досліджень).
  Керівник – Буджак В.В.
 • Підготовка матеріалів до проекту створення Черемоського національного природного парку (ІІ етап) (2007–2009 рр. за результатами тендерного відбору Державної служби заповідної справи Мінприроди України).
  Керівник – Чорней І.І.
 • Підготовка матеріалів до проекту створення національного природного парку «Верховинський» (ІІ етап) (2007–2009 рр. за результатами тендерного відбору Державної служби заповідної справи Мінприроди України).
  Керівник – Буджак В.В.
 • Науково-експертне, правове та фінансово-економічне обґрунтування створення центрів штучного розведення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин (2008 р. за результатами тендерного відбору Департаменту біоресурсів та екомережі Мінприроди України).
  Керівник – Буджак В.В.
 • Проведення оцінки стану популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України в межах лучних екосистем з метою подальшого їх заповідання (2009 р. за результатами тендерного відбору Державної служби заповідної справи Мінприроди України).
  Керівник – Буджак В.В.
 • Організація моніторингу за станом фіторізноманіття лучних екосистем в межах заповідних об’єктів Передкарпаття і Карпат (2010 р. за ухвалою тендерного комітету національного природного парку «Вижницький»).
  Керівник – Буджак В.В.

За результатами наукових досліджень за цей період опубліковано 13 монографій, близько 200 статей у міжнародних та вітчизняних журналах, збірниках наукових праць, понад 200 публікацій у матеріалах і тезах конференцій. Зокрема, співробітники кафедри є співавторами таких загальнодержавних видань як тритомне видання «Екологічна енциклопедія України» (2007–2008 рр.), третього видання «Червоної книги України» (2009), багатотомного видання «Екофлора України».

Результати природоохоронних досліджень співробітників кафедри мають вагоме практичне значення – вони лягли в основу наукових обґрунтувань і матеріалів для створення національних природних парків «Черемоський» (2009), «Верховинський» (2010) і «Хотинський» (2010) та формування схеми регіональної екомережі Чернівецької області. В результаті функціонування зазначених національних природних парків створено понад 200 нових робочих місць.


Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво:

В рамках угод про співпрацю проводяться спільні наукові дослідження з ботаніками наступних закордонних наукових установ:
Ягеллонський університет (Краків, Польща)
Університет імені Масарика (Брно, Чехія)
Трансільванський університет (Брашов, Румунія)

Співробітники кафедри приймали і приймають участь в реалізації наступних міжнародних проектів:

 • Inventory of Grasslands of the Ukrainian Carpathians (Інвентаризація трав’яної рослинності Українських Карпат). Організації-виконавці – Netherlands Royal Dutch Society for Nature Conservation, State Natural History Museum National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ecology of the Carpathians National Academy of Sciences of Ukraine, Universities: Lviv Ivan Franko National University, Uzhgorod National University, Chernivtsi National University (2008–2010 рр.).
 • Introduction of EU Standards and Methods for Habitats Classification in Ukraine (Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)) Організації-виконавці – Center for Development Innovation/Wageningen International (Нідерланди), Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів), Orbicon, Nature and Aquatic Environment (Данія), Інститут екології Карпат НАН України (м. Львів), Українське відділення Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду природи WWF (м. Львів), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ужгородський національний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Міністерство екології та природних ресурсів України) (2009–2011 рр.).
 • Оцифрування типових зразків з гербаріїв Заходу України (за фінансової підтримки фонду The Andrew W. Mellon Foundation (USA)). Організації-учасники – кафедра ботаніки Львівського національного університету імені І. Франка, Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів), Інститут екології Карпат (2012–2014 рр.).

Співпраця з науковими установами НАНУ

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – відділи систематики і флористики судинних рослин, екології фітосистем та геоботаніки. Проводяться спільні експедиційні дослідження, підготовка спільних публікацій, участь у виконанні госпдоговірних тем («Інвазійний потенціал видів адвентивних рослин та інвазіабельність рослинних угруповань Буковинського Передкарпаття», «Ведення державного кадастру рослинного світу», «Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареологічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі»).

Інститут екології Карпат НАН України – відділ популяційної екології, відділ охорони природних екосистем. Проводяться спільні експедиційні дослідження, підготовка спільних публікацій, участь у виконанні госпдоговірних тем («Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареологічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі»).


Перелік основних публікацій співробітників кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства за 5 років (2009–2013 рр.)

Монографії

1. Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007–2008. – Т. 1: А–Е. – 432 с.; Т. 2: Є–Н. – 416 с.; Т. 3: О–Я. – 472 с.; (Чорней І.І. та Буджак В.В. автори статей про 15 заповідних об’єктів загальнодержавного значення з території Буковини).
2. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. (Чорней І.І., Буджак В.В. і Токарюк А.І. автори і співавтори статей про 54 види судинних рослин).
3. Бляхарська Л.О., Буджак В.В., Виклюк М.І., Коржик В.П., Чорней І.І. та ін. Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с.
4. Решетюк О.В., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Лікарські рослини Полісся з основами фітотерапії. – Луцьк: Твердиня, 2010. – 190 с.
5. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. та ін. Созофіти лучних екосистем Українських Карпат. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 252 с.
6. Держипільський Л.М., ..., Чорней І.І., Буджак В.В., …, Токарюк А.І. та ін. Національний природний парк «Гуцульщина». Рослинний світ. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с.
7. Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д., Смірнов Н.А., Годованець Б.Й., Бучко В.В., Мелещук Л.І. Хотинська височина. – Чернівці: ДрукАрт, 2012. – 336 с.
8. Andreev A., Bezman-Moseiko О., Bondarenco A., Budzhak V., Cherevatov V., Chiornei I., Derjanschi V., Ghendov V., Jurminschi S., Izverskaia T., Mantorov O., Medvedenco D., Munteanu A., Redcozubov O., Romanciuc A., Rusciuc A., Rusciuc V., Sîrodoev Gh., Şabanova G., Skilskyi I., Sotnikov V., Şuberneţki O., Talmaci I., Tişenkov A., Tişenkova V., Ţurcan V. Registrul zonelor nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale a Republicii Moldova. – Chişinău: BIOTICA, 2012. – 356 с.
9. Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський» / І.І. Чорней, І.В. Скільський, В.П. Коржик, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, М.В. Величко, О.В. Баглей, Л.І. Мелещук, Н.А. Смірнов, А. В. Юзик. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 330 с.
10. Чорней І.І. Критична ревізія таксонів, що наводились як ендемічні для флори Українських Карпат – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 136 с.
11. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Волуца О.Д. Хорологія раритетного біорізноманіття Буковини. Частина І. Архегоніати. – Чернівці: ДрукАрт, 2014. – 112 с.

Публікації у журналах та збірниках наукових праць

1. Токарюк А.І., Коротченко І.А., Буджак В.В. Угруповання класу Molinio-Arrhenatheretea за участю раритетних видів у Прут-Сіретському межиріччі (Буковинське Прикарпаття) // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 1. – С. 7–21.
2. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Скільський І.В. Заповідні урочища Північної Буковини та Хотинщини: загальний огляд, рослинність, раритетні флора і фауна // Там само. – С. 82–100.
3. Термена Б.К. Значення фенотипічної мінливості в аспекті адаптаційної здатності рослин // Інтродукція рослин. – 2009. – № 1. – С. 29–33.
4. Токарюк А.І., Чорней І.І. Стан ценопопуляцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae Juss.) у Буковинському Прикарпатті // Інтродукція рослин. – 2009. – № 2. – С. 14–20.
5. Каземірська М.А., Чорней І.І. Аналіз популяційної мінливості Fritillaria montana Hoppe у Прут-Дністровському межиріччі // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія. – С. 35–38.
6. Коротченко І.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Угруповання союзу Carpinion betuli (клас Querco-Fagetea) за участю раритетних видів у Буковинському Прикарпатті // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія. – С. 44–52.
7. Турлай О.І. Анатомічна структура черешка листка Ranuculus acris L. // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія.– С. 145–146.
8. Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. До методики картування видів флори (на прикладі Чернівецької області) // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія. –– С. 168–170.
9. Ванзар О., Романюк В. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №19-21: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 51–53.
10. Решетюк О.В. Особливості поширення видів роду Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae Juss.) у флорі Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №22-24: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 161–163.
11. Турлай О.І. Структурна організація листків магнолії Суланжа “Александрина” (Magnolia × soulangiana Soul.-Bod. ‘Alexandrina’, інтродукованої у м. Чернівці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №25-27: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 149–151.
12. Волуца О.Д., Чорней І.І. Родина Зозулинцеві у флорі Північної Бессарабії // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 2. – С. 26–31.
13. Єна А.В., Стефаник В.І., Чорней І.І. Володимир Іванович Чопик (до 80-річчя вченого) // Чорноморськ. бот. ж. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Т. 5, №3. – С. 467–470.
14. Токарюк А., Чорней І.І. Характеристика природно-заповідного фонду Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, Вип. 1. – С. 83–87.
15. К.В. Коржан, І.І. Чорней. Північноамериканські види у флорі м. Чернівці // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 39–42.
16. С.Г. Літвіненко, М.О. Батечко. Систематичний та біоморфологічний аналіз мохоподібних ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 43–46.
17. І.І. Чорней, В.В. Буджак, І.В. Скільський. Деякі аспекти формування локальної екологічної мережі (на прикладі території «Стрілецький Кут», Чернівецька область) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 47–59.
18. М.А. Каземірська, І.І. Чорней. Вікова та просторова структура популяцій Fritillaria montana Hoppe у Прут-Дністровському межиріччі // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 62–66.
19. А.І. Токарюк. Helleborus purpurascens Waldst.& Kit. (Ranunculaceae) у флорі Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 78–82.
20. О.І. Турлай, М.І. Виклюк, М.О. Кравців, О.М. Ванзар, В.В. Буджак. Борис-Всеволод Костянтинович Термена (24.03.1932 – 17.02.2010) // Там само. – С. 106.
21. Протопопова В.В., Шевера М.В., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржан К.В. Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. 852–864.
22. Шевера М., Протопопова В., Оптасюк О., Завялова Л., Любінська Л., Чорней І., Величко М. Екологія малих поселень. / ІХ Міжнародна наукова конференція «Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність» // Вісник НАН України. – 2010. – № 12. – С. 95–97.
23. Величко М.В., Стефаник В.І., Чорней І.І., Буджак В.В. Процес видоутворення шляхом поліплоїдії як інструмент адаптації рослин // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 2. – С. 183–191.
24. Турлай О.І., Галицька Л.Г., Трофименко Н.М. Інтродукція листопадних магнолій на Буковині // Інтродукція рослин. – 2011. –№1. – С. 14–18.
25. Турлай О.І., Виклюк М.І., Кравців М.О. Пам’яті Б.К. Термени // Інтродукція рослин. – 2011. –№1. – С. 109–110.
26. Коржан К.В. Систематична структура урбанофлори Чернівців // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 3. – С. 388–393.
27. Каземірська М.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Насіннєва продуктивність Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) в популяціях на північно-східній межі ареалу (Середнє Прут-Дністров’я) // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, вип. 2. – С. 9–14.
28. Токарюк А.І., Коржан К.В., Чорней І.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 17, вип. 1-2. – С. 22–28.
29. Токарюк А.І., Волуца О.Д. Еколого-ценотичні особливості популяції Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze (Limoniaceae) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – Т. 2. – Вип. 4. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2010. – С. 67–71.
30. Коржан К.В., Буджак В.В., Чорней І.І. Методика картування видів урбанофлори Чернівців // Біологічні системи. – Т. 2. – Вип. 4. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2010. – С. 84–85.
31. Величко М.В., Чорней І.І., Буджак В.В. Особливості проявів поліплоїдії у флорі Чивчинських гір // Біологічні системи. – Т. 3. – Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – С. 37–41.
32. Турлай О.І. Особливості петіолярної структури листків деяких видів жовтеців із секції Аcris Shur // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3. – Вип. 1. – С. 97–100.
33. Токарюк А.І., Чорней І.І. Об’єктна репрезентативність природно-заповідного фонду Буковинського Прикарпаття // Біологічні системи. – Т. 3. – Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – С. 90–96.
34. Iakushenko D., Burlaka M., Chorney I., Kvakovska I., Solomakha V. & Tokaryuk A. Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians // Annali di Botanica. – 2012. – № 2. – P. 67–78.
35. Бурлака М.Д., Каземірська М.А. Морфометрія генеративних особин та віталітетна структура популяції Pedicularis exaltata Besser (Orobanchaceae) в Буковинському Прикарпатті // Укр. бот. журн. – 2012. – Т. 69, №1. – С. 17–27.
36. Токарюк А.І., Волуца О.Д. Поширення та еколого-ценотичні особливості Serratula coronata L. (Asteraceae) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 3. – С. 277–281.
37. Буджак В.В., Токарюк А.І., Чорней І.І. Aconitum pseudanthora Błocki ex Pacz. (Ranunculaceae) у флорі Чернівецької області // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 4. – С. 352–355.
38. Каземірська М.А., Чорней І.І. Історія вивчення Fritillaria montana Hoppe // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 4. – С. 394–403.
39. Романюк В.В., Ванзар О.М. Водно-фізичні властивості чорнозему вилугуваного перелогових земель Прут-Дністровського межиріччя // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4., вип. 1. – С. 81–84.
40. Ольга Турлай. Підготовка майбутнього вчителя біології до роботи в системі профільного навчання // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – Вип. 605: Педагогіка та психологія. – С. 157–161.
41. Novikoff A.V. & Kazemirska M.A. Vascular anatomy and morphology of the flowerin Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) // Modern Phytomorphology. – 2012. – Vol. 1. – P. 27–35.
42. Кагало О.О., Проць Б.Г., Данилик І.М., Чорней І.І., Кіш Р.Я. Принципи, категорії, поняття й терміни оселищної концепції збереження біотичної різноманітності – український контекст // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21–22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – С. 29–36.
43. Чорней І.І., Токарюк А.І. Карбонатні лучні оселища союзу Festuco saxatilis-Seslerion bielsii (Pawłowski et Walas 1949) Coldea 1984 в Українських Карпатах // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21–22 березня 2012 року) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – С. 89–92.
44. Кіш Р.Я., Проць Б.Г., Кагало О.О., Чорней І.І., Данилик І.М. Принципи созологічної категоризації раритетних типів оселищ // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21–22 березня 2012 року) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – С. 151–157.
45. Літвіненко С.Г., Турлай О.І. Стан популяцій Goodyera repens (L.) R.Br. у Шурдинському Середньогір’ї (Буковина) // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4., вип. 4. – С. 403–406.
46. Alla I. Tokaryuk, Illya I. Chorney, Ksenia V. Korzhan, Vasyl V. Budzhak, Mykola V. Velychko, Vira V. Protopopova, & Myroslav V. Shevera. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) / Proceedings X. International Symposium Anthropization and Environment of Rural Settlements Flora and Vegetation (September 4th – 7th 2012, Danišovce, Slovakia)// Thaiszia Journal of Botany – 2012. – vol. 22, № 2. – P. 243–254. (list of Journals SCOPUS)
47. Васильева Т.В., Ильинская А.Ф., Мосякин С.Л., Тимченко И.А., Тохтарь В.К., Чорней И.И., Шевера М.В. Вера Викторовна Протопопова – ведущий исследователь синантропной флоры Украины (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной деятельности) // Ботан. журн. – 2013. – Т. 98, № 5. – С. 652–654.
48. Федорончук М.М., Белемець Н.М., Волуца О.Д. Рідкісні види роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України та стан їхньої охорони // Укр. бот. журн. – 2013. – Т. 70, №2. – С. 164–167.
49. Чорней І.І. Чивчино-Гринявські гори у флористичному районуванні Українських Карпат // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – Том 2 (9), № 1. – 229–242.
50. В.В. Буджак, Г.Б. Дачковська. Флора острівних лісів Долиняно-Балковецького яружно-балкового лісостепового району // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 52–57.
51. С.Г. Літвіненко. Бріофлора зелених насаджень південної частини м. Чернівці // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 66–70.
52. В.Д. Солодкий, І.І. Чорней. Ефективний метод сприяння природному поновленню Fagus sylvatica L. // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 122 – 126.
53. О.В. Решетюк. Морфометричні показники вікових груп у популяціях Cypripedium calceolus L. // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 215 – 219.
54. В.В. Буджак, І.А. Коротченко, А.І. Токарюк, І.І. Чорней. Геоботанічна характеристика рослинності урочища «Степ Масьок» // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 220 – 234.
55. Літвіненко С.Г. Результати інтродукції східноазіатських дерев’янистих ліан на Буковині // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 235–238.
56. А.І. Токарюк, О.Д. Волуца. Хорологічні та еколого-ценотичні особливості Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees (Asteraceae Dumort.) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 164 – 167.
57. В.М. Яковишин, В.Ю. Юхновський. Хімічні властивості ґрунтів в умовах потенційної ерозійної небезпеки // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 131–136.