МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Наукові дослідження
В рамках угод про співпрацю між ЧНУ та закордонними навчальними закладами викладачі кафедри проводили і проводять спільні наукові дослідження з ботаніками таких закордонних наукових установ:

Ягеллонський університет (Краків, Польща)
Тематика співпраці. Проводились спільні експедиційні дослідження природних комплексів Чивчинських гір (Українські Карпати) з метою підготовки монографії «Природа Чивчинських гір». Поїздки до Інституту ботаніки Ягеллонського університету з метою координації та узгодження планів наукових досліджень, а також роботи у фондах гербарію університету та Інституту ботаніки ім. В. Шафера ПАН. (2011-2013 р.р.)

Трансільванський університет (Брашов, Румунія)
Тематика співпраці. Вивчення особливостей поширення, еколого-ценотичної приуроченості одного з найрідкісніших видів світової флори, східнокарпатського ендемічного виду соссюреї Порціуса (Saussurea porcii) в Українських Карпатах та горських масивах Фагараш і Родна (Румунія) (2011-2012 р.р.).

Університет імені Масарика (Брно, Чехія)
Тематика співпраці. Вивчення таксономічного складу, синтаксономічної приуроченості, організація моніторингу лучних ділянок з екстремально високим рівнем видового багатства на території Буковинського Передкарпаття та Західного Поділля в межах Чернівецької та Івано-Франківської областей (2013-2018 р.р.). За результатами досліджень опубліковано 3 статті у рейтингових закордонних журналах.

Інститут ботаніки Словацької академії наук
Тематика співпраці. Вивчення біорізноманіття, синтаксономічного складу та способів господарювання які забезпечують підтримку лучних екосистем Українських Карпат (2016-2019 р.р.). Дослідження проводились в рамках реалізації грантового проекту National Geographic Society «Carpathian grasslands - a genuine celebration of cultural and biological diversity» (Grant NGS-288R-18)

!!! десь тут має бути ще інформація про співробітництво з Сучавським університетом >>>

Співробітники кафедри приймали і приймають участь в реалізації наступних міжнародних проектів:

  • Inventory of Grasslands of the Ukrainian Carpathians (Інвентаризація трав’яної рослинності Українських Карпат). Організації-виконавці – Netherlands Royal Dutch Society for Nature Conservation, State Natural History Museum National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ecology of the Carpathians National Academy of Sciences of Ukraine, Universities: Lviv Ivan Franko National University, Uzhgorod National University, Chernivtsi National University (2008–2010 рр.).
  • Introduction of EU Standards and Methods for Habitats Classification in Ukraine (Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)) Організації-виконавці – Center for Development Innovation/Wageningen International (Нідерланди), Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів), Orbicon, Nature and Aquatic Environment (Данія), Інститут екології Карпат НАН України (м. Львів), Українське відділення Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду природи WWF (м. Львів), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ужгородський національний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Міністерство екології та природних ресурсів України) (2009–2011 рр.).
  • Оцифрування типових зразків з гербаріїв Заходу України (за фінансової підтримки фонду The Andrew W. Mellon Foundation (USA)). Організації-учасники – кафедра ботаніки Львівського національного університету імені І. Франка, Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів), Інститут екології Карпат (2012–2014 рр.).
  • Carpathian grasslands - a genuine celebration of cultural and biological diversity – грантовий проект який виконувався за фінансової підтримки National Geographic Society (Grant NGS-288R-18) (2017-2019 р.р.).
  • Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища (Проект APENA) № EuropeAid/ 135825/DH/SER/UA (2018 р.).

Обмін досвідом викладання
Чорней І.І. в рамках угоди про співпрацю у 2014-2018 роках працював за сумісництвом професором візитаційним у Європейській Вищій Суспільно-Технічній Школі в м. Радом (Польща). Забезпечував ведення курсів «Основи екології» та «Рослинознавство» (освітній рівень бакалавр) і «Охорона середовища» (освітній рівень магістр).

Співпраця з науковими установами НАНУ
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – відділи систематики і флористики судинних рослин, екології фітосистем та геоботаніки. Проводяться спільні експедиційні дослідження, підготовка спільних публікацій, участь у виконанні госпдоговірних тем («Інвазійний потенціал видів адвентивних рослин та інвазіабельність рослинних угруповань Буковинського Передкарпаття», «Ведення державного кадастру рослинного світу», «Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареологічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі»).
Інститут екології Карпат НАН України – відділ популяційної екології, відділ охорони природних екосистем. Проводяться спільні експедиційні дослідження, підготовка спільних публікацій, участь у виконанні госпдоговірних тем («Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареологічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі»).