Романюк Оксана Миколаївна

Наукові публікації

1. Ванзар О.М. Перспективи вирощування рододендронів у Північній Буковині: Монографія. – Чернівці: Рута, 2005. – 94 с.

2. Ванзар О.М., Романюк В.В. Особливості насіннєвого розмноження рододендронів, інтродукованих в Ботанічному саду ЧНУ //Зб.наук.праць «Фальцфейнівські читання».-Херсон,2007.-С.34-35.

3. Ванзар О.М., Романюк В.В. Репродуктивні особливості рододендронів в умовах інтродукції //Наукові записки Тернопільського нац.пед.ун-ту ім..В.Гнатюка. Серія:Біологія.-2007.-№2(32).-С.162-164.

4. Ванзар О., Романюк В. Біологія розвитку Galantus nivalis L. в природі та культурі //Зб.наук.праць «Вісник прикарпатського нац.ун-ту ім..В.Стефаника. Серія:Біологія.-Вип.7-8. (по матеріалам Міжнар.наук.конф. «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій, 8-9 листопада 2007р.)- Івано-Франківськ, 2007.-С.252-254.

5. Романюк В.В., Ванзар О.М. Загальна характеристика перелогових грунтів як компоненту трансформованих біоценозів //Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб.наук.праць. Серія Біологія.-Вип.403-404. (по матеріалам Міжнар. наук-практ.  конф. «Проблеми класифікації та діагностики грунтів»-Чернівці: Рута, 2008.-С.224-229.

6. Ванзар О., Романюк В. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №19-21: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 51-53.

7. Ванзар О., Романюк В. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №19-21: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 51-53.

8. Романюк В.В., Ванзар О.М. Водно-фізичні властивості чорнозему вилугуваного перелогових земель Прут-Дністровського межиріччя //Науковий вісник чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи).- Т.4, Вип.1.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.-С.81-84.

9. Ванзар О.М., Каланча О.Д., Романюк В.В. Стан раритетного флорофонду  ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» //Флорологія та фітосозологія.-Т.3-4.- К.:Фітон, 2014.-С.107-110.
10. Ванзар О.М., Романюк В.В., Равлюсь І.В. Аналіз адвентивної фракції флори лучних комплексів    Галицького національного природного парку // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». Спецвипуск. Т.21.- Асканія- Нова, 2019.- С. 153-161.
11. Токарюк А., Ванзар О. Комплексний аналіз рослинного покриву парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк-сквер» (м. Чернівці, вул. Мирона Кордуби) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 2019, v. 11, n. 1, p. 101-106 https://doi.org/10.31861/biosystems2019.01.101
12. Токарюк А., Романюк О. Флористичне різноманіття парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк-сквер» (м. Чернівці, Соборна площа) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) – 2020, – Т. 12, вип. 2. – С.279-281. https://biosystems-journal.chnu.edu.ua/index.php/BioSystems/article/view/381/261

 


Навчальні матеріали

1. Ванзар О.М. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Водорості. Гриби. Вищі спорові рослини: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 72 с.

2. Ванзар О.М., Чорней І.І. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Насінні рослини. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 76 с.

3. Ванзар О.М. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Водорості. Гриби. Вищі спорові рослини. – Чернівці, 2010.- 72с.

4. Ванзар О.М., Чорней І.І.  Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Насінні рослини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.- 68с.

5. Баканова Н.В., Ванзар О.М.  Водорості: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.- 82с.

6. Баканова Н.В., Ванзар О.М.  Мікологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.- 82с.