Колектив кафедри

Чорней Ілля Ілліч

Чорней Ілля Ілліч

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Закінчив Чернівецький державний університет у 1984 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».

Тема кандидатської дисертації – «Флора верхів’я Білого Черемошу її аналіз та охорона», захищена у 1997 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Тема докторської дисертації – «Флора Чивчино-Гринявських гір (Українські Карпати)», захищена у 2009 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
Вчене звання доцента отримав у 2002 році, професора – у 2011 році.

Сфера основних наукових інтересів – регіональна та порівняльна флористика (Українські Карпати та прилеглі території), збереження фіторізноманіття, фітосоціологія.
Найвагоміші наукові здобутки: критичний аналіз таксономічного складу одного з флористичних районів Українських Карпат – Чивчино-Гринявських гір, уточнення таксономічного складу ендеміків флори Українських Карпат за результатами номенклатурно-таксономічної та ботаніко-географічної оцінки цієї групи рослин, розробка нової схеми флористичного районування Українських Карпат, уточнення та доповнення таксономічного складу раритетної фракції флори Буковини, знахідка низки нових для флори України, Українських Карпат та регіону видів судинних рослин.

Автор і співавтор понад 200 наукових публікацій, в т.ч. 15 монографій.

Керівник кафедральної наукової теми, низки держбюджетних тем, керував кількома госпдоговірними науковими темами, які виконувались за результатами конкурсного відбору і тендерних процедур Державного фонду фундаментальних досліджень та Мінприроди України. Як експерт з біорізноманіття приймав участь у виконанні кількох міжнародних проектів, які реалізовувались за підтримки програм TACIS, APENA, National Geographic, Міжнародної спілки охорони природи (IUCN) та Всесвітнього фонду охорони природи (WWF).

За ініціативи та безпосередньої участі І.І. Чорнея створена низка заповідних об’єктів різного рангу, в т.ч. національні природні парки «Вижницький», «Черемоський», «Верховинський», «Хотинський», розроблена схема регіональної екомережі Чернівецької області.
Науково-організаційна діяльність: голова Чернівецького відділення Українського ботанічного товариства, член наукової ради з проблем ботаніки та мікології при відділенні загальної біології НАН України, член Національної комісії з питань Червоної книги України при НАН України (постанова Президії НАН України від 26.06.2013 № 97), член науково-технічних рад національних природних парків «Вижницький», «Верховинський», «Дністровський каньйон», «Черемоський», «Хотинський», координаційної ради з питань формування національної екомережі у Чернівецькій області.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 26.211.01. Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 76.051.05. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Стажування: Національний лісотехнічний університет України, кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу (наказ № 522 від 24.11.2014 р.). У 2014-2018 роках працював професором візитаційним у Європейській вищій суспільно-технічній школі (м. Радом, Польща).

Нагороди: знак «Відмінник освіти України»(2009), Почесна грамота Міністра освіти і науки України (2008), Почесна грамота Міністра охорони навколишнього природного середовища України (2008), Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації (2018), муніципальна відзнака ім. Антона Кохановського в номінації «Наукове відкриття року» (2019).

E-mail: il.chorney@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

Дисципліни, які читає:

1. Біорізноманіття (систематика вищих рослин)
2. Вступ до спеціальності
3. Популяційна біологія
4. Позакласна робота з біології 
5. Загальна біогеографія (фітогеографія)


 

Ванзар Оксана МиколаївнаРоманюк Оксана Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1994 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Інтродукція рододендронів у Північній Буковині», захищена у Києві в 1998 р. (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримала 2005 року.

Сфера основних наукових інтересів – паркознавство, мікофлора, альгофлора, фітодизайн, інтродукція, декоративне садівництво і квітникарство, лікарські рослини, рододендрони, мікрофлора, раритетний компонент флори регіону.

Науково-організаційна діяльність: секретар кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства, старший куратор.

Стажування: Національний лісотехнічний університет України (м. Львів), кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології  (лютий-листопад 2017 р.), довідка № 1/17 від 14.11.2017 р.; №2/17 від 14.06.2017 р.

E-mail: o.vanzar@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка 
2. Мікологія
3. Прикладна мікологія
4. Дендрологія
5. Декоративна дендрологія
6. Фітодизайн територій та приміщень
7. Садово-паркове мистецтво та фітодизайн


Літвіненко Світлана Георгіївна

Літвіненко Світлана Григорівна

кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1995 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Еколого-біологічні основи інтродукціії покритонасінних деревних рослин Атлантично-Північоамериканської флористичної області у Північній Буковині», захищена у 2000 році у м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримала 2011 року.

Сфера основних наукових інтересів:

1. Бріофлора природних та антропогенно змінених територій.
2. Інтродуковані та аборигенні деревні рослини (еколого-біологічні особливості, аутфітосозологічний аналіз, використання у озелененні).
3. Хвороби рослин.
4. Лікарські рослини (поширення, стан популяцій, оцінка запасів лікарської сировини).

Стажування: кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України у період з листопаду 2016 р. по травень 2017 р. (довідка НЛТУ України № 1/17, видана 22 травня 2017 р.).

Науково-організаційна діяльність: розподіл навантаження на кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

E-mail: s.litvinenko@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

 Дисципліни, які читає:

1. Фітопатологія
2. Мікологія (лабораторні заняття)
3. Корисні рослини та фітооздоровлення
4. Загальна біологія (розділ "Біологія")
5. Вивчення і збереження біорізноманіття
6. Організація роботи пришкільної навчально-дослідної ділянки
7. Організація кабінету біології
8. Сучасні досягнення біології
9. Навчальна практика з біорізноманіття (ботанічна)
10. Навчальна практика з фітопатології
11. Педагогічна практика (4 курс)


 Решетюк Олеся ВолодимирівнаРешетюк Олеся Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1993 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Рід Cypripedium L. (Orchidaceae Juss.) в Україні (систематика, хорологія, фітоценологія та охорона його видів exsituта insitu)», захищена 13 червня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримала 31 травня 2013 року.

Сфера основних наукових інтересів – раціональне природокористування, оптимізація рекреаційних навантажень на природні комплекси із збереженням ландшафтного та біорізноманіття, заповідна справа, ресурсознавчі дослідження лікарських рослин, орхідні флори України, садово-паркове будівництво.

Найвагоміші наукові здобутки: Розроблено ценохорологічну характеристику роду Cypripedium L. (Orchidaceae Juss.), виконано прогнозування успішності інтродукції його представників для впровадження видового асортименту в озеленення. Визначено біологічні та ценотичні особливості С. сalceolus ex situ та in situ, що стало основою для індикації та ординації локалітетів виду в природних умовах. Складено оригінальні методики розмноження та візуальної оцінки віку С. сalceolus in situ. Виконано успішну репатріацію C. сalceolus до складу природних угруповань. Здійснено оцінку кількісного і якісного складу ПЗФ Буковини, запропоновано напрями його оптимізації. Розроблено методологічні та організаційні основи рекреаційної оцінки лісопаркових територій, систематизовано теоретичні основи рекреаційного лісокористування. Обґрунтовано ліміти використання сировинних  запасів лікарських рослин родини Rosaceae L. флори Буковини, рекомендації раціонального використання природних запасів лікарської рослинної сировини, науково-методичні основи обліку ресурсів.
Автор і співавтор понад 100 наукових публікацій, в т.ч. 4 монографій, 17 навчальних посібників (1 з грифом МОНУ).

Науково-організаційна діяльність: методист кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства.

Стажування: Національний лісотехнічний університет України, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології (2019 р.) (довідка № 25/18 від 28.12.2018 та довідка №13/19 від 26.06.2019). Сертифікат "Основи користування Moodle" (3 кредити, 90 год.), 5srS7g7Tlc від 2.04.2020. Кафедра педагогіки і соціальної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (наказ №322 - від 11.10.2021 р., довідка №02/15-2329  від 01.11.2021).

E-mail: o.reshetyuk@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

 Дисципліни, які читає:

1. Загальна біологія (ботаніка)
2. Рекреаційне лісівництво
3. Кормовиробництво та луківництво
4. Недеревні ресурси лісу
5. Природно-заповідна справа
6. Екологія рослин з основами фізіології
7. Основи наукових досліджень
8. Методологія наукових досліджень
9. Методика викладання біології та основ здоров'я
10. Технології викладання біологічних дисциплін
11. Організація науково-дослідної роботи учнів з біології та основ здоров'я
12. Організація гурткової роботи та факультативних занять з біології


Токарюк Алла Іларіонівна

Токарюк Алла Іларіонівна

кандидат біологічних наук, асистент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1996 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».

Тема кандидатської дисертації – «Раритетний компонент флори Буковинського Прикарпаття, його аналіз та охорона», захищена 17 листопада 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).

Сфера основних наукових інтересів – раритетний компонент флори, охорона біорізноманіття.

E-mail: a.tokaryuk@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

 Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка 
2. Біорізноманіття
3. Лабораторні спеціалізації


 

 Бойчук Світлана ВасилівнаБойчук Світлана Василівна

Аспірант кафедри

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2018 році за спеціальністю "Біологія".

Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему: "Muscari botryoides (L.) Mill. (Asparagaceae) в Україні (хорологія, біолого-морфологічні та популяційні дослідження, охорона)".

 


Волуца Олена Дмитрівна 

Волуца Олена Дмитрівна

завідуюча Гербарієм Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (CHER) 

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2003 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».

Здійснюється підготовка кандидатської дисертації за темою: „Флора Північно-Бессарабського геоботанічного округу – її аналіз та охорона”

Сфера основних наукових інтересів – флора вищих судинних рослин, порівняльна флористика, раритетний компонент флори.

Науково-організаційна діяльність: модерування та інформаційний супровід сайту кафедри та гербарію ЧНУ, допомагає в обслуговуванні навчального процесу, секретар екзаменаційної комісії з атестації випускників кафедри спеціальності 014.05 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)" першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Матеріально відповідальна особа за об'єкт національного надбання - Гербарій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

E-mail: o.volutsa@chnu.edu.ua

 Посилання на персональну сторінку


 Ковалець Мирослава 

Ковалець Мирослава Романівна

старший лаборант кафедри

Обслуговує навчальний процес з систематики вищих рослин і готує заняття з курсів: «Ботаніка», «Анатомія та морфологія рослин», «Систематика нижчих рослин», «Мікологія», «Фітопатологія», «Фітомеліорація». Друкує кафедральні матеріали, відповідає за бібліотеку кафедри і табелює співробітників. Відповідає за розклад, списки студентів, здійснює облік успішності, курсових, дипломних і магістерських робіт.
Матеріально відповідальна особа кафедри.

E-mail: m.kovalets@chnu.edu.ua