Колектив кафедри

Чорней Ілля Ілліч

Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Закінчив Чернівецький державний університет у 1984 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Флора верхів’я Білого Черемошу її аналіз та охорона», захищена у 1997 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Тема докторської дисертації – «Флора Чивчино-Гринявських гір (Українські Карпати)», захищена у 2009 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
Вчене звання доцента отримав у 2002 році, професора – у 2011 році.

Сфера основних наукових інтересів – регіональна та порівняльна флористика (Українські Карпати та прилеглі території), збереження фіторізноманіття, фітосоціологія.

Найвагоміші наукові здобутки: критичний аналіз таксономічного складу одного з флористичних районів Українських Карпат – Чивчино-Гринявських гір, уточнення таксономічного складу ендеміків флори Українських Карпат за результатами номенклатурно-таксономічної та ботаніко-географічної оцінки цієї групи рослин, розробка нової схеми флористичного районування Українських Карпат, уточнення та доповнення таксономічного складу раритетної фракції флори Буковини, знахідка низки нових для флори України, Українських Карпат та регіону видів судинних рослин.

Автор і співавтор понад 200 наукових публікацій, в т.ч. 15 монографій.

Керівник кафедральної наукової теми, держбюджетної теми, керував кількома госпдоговірними науковими темами, які виконувались за результатами конкурсного відбору і тендерних процедур Державного фонду фундаментальних досліджень та Мінприроди України. Як експерт з біорізноманіття приймав участь у виконанні кількох міжнародних проектів, які реалізовувались за підтримки програми TACIS, Міжнародної спілки охорони природи (IUCN) та Всесвітнього фонду охорони природи (WWF). Згідно наказу МОНмолодьспорту України за № 535 від 07.06.2011 «Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ» є керівником наукової школи «Охорона навколишнього середовища».

За ініціативи та безпосередньої участі І.І. Чорнея створена низка заповідних об’єктів різного рангу, в т.ч. національні природні парки «Вижницький», «Черемоський», «Верховинський», «Хотинський», розроблена схема регіональної екомережі Чернівецької області.

Науково-організаційна діяльність: голова Чернівецького відділення Українського ботанічного товариства, член президії Українського ботанічного товариства, член наукової ради з проблем ботаніки та мікології при відділенні загальної біології НАН України, член Національної комісії з питань Червоної книги України при НАН України (постанова Президії НАН України від 26.06.2013 № 97), член науково-технічних рад національних природних парків «Вижницький», «Верховинський», «Дністровський каньйон», «Черемоський», «Хотинський», координаційної ради з питань формування національної екомережі у Чернівецькій області.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 53.369.01. Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру та спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 76.051.05. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Нагороди: Почесні грамоти Міністрів освіти і науки України та охорони навколишнього природного середовища України, знак «Відмінник освіти України».

E-mail: il.chorneychnu.edu.ua

Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка (систематика вищих рослин)
2. Географія лісів
3. Лісова геоботаніка
4. Методологія наукових досліджень
5. Популяційна біологія
6. Таксономія і номенклатура


 Буджак Василь Васильович Буджак Василь Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, докторант кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1993 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – „Берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz) у Північній Буковині та Північній Бессарабії (хорологія, біоекологія, охорона)”, захищена 27 грудня 1996 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримав 8 лютого 2003 року.

Сфера основних наукових інтересів – флористика, фітоценологія, сіткове картування, охорона природи.

Найвагоміші наукові здобутки: Керівництво науково-дослідними темами за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень («Перспективи розвитку транскордонного україно-румунського співробітництва шляхом створення міждержавних заповідних територій» (2006 р.), «Созологічна характеристика біорізноманіття територій, перспективних для створення транскордонних україно-румунських природних резерватів» (2007 р.)) та Державної служби заповідної справи України («Підготовка матеріалів до проекту створення національного природного парку «Верховинський» (2006–2007 рр.), «Науково-експертне, правове та фінансово-економічне обґрунтування створення центрів штучного розведення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин» (2008 р.), «Проведення оцінки стану популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України в межах лучних екосистем з метою подальшого їх заповідання» (2009 р.), «Організація моніторингу за станом фіторізноманіття лучних екосистем в межах заповідних об’єктів Передкарпаття і Карпат» (2010 р.)).

Виконавець держбюджетних тем «Розробка і впровадження методики ідентифікації ключових ботанічних територій в регіоні Українських Карпат (на прикладі Буковини)» (2007–2009), «Інвазійний потенціал видів адвентивних рослин та інвазіабельність рослинних угруповань Буковинського Передкарпаття» (2007), «Біотопічна диференціація карбонатних утворень Буковини, їх созологічне значення, завдання охорони й оптимізації використання» (2009–2010 рр.), «Розробка методології функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин» (2011–2012 рр.).
Участь у розробці наукових обґрунтувань зі створення трьох національних природних парків на території Чернівецької (НПП «Хотинський», НПП «Черемоський») та Івано-Франківської (НПП «Верховинський») областей.
Досвід роботи у міжнародних проектах в якості експерта з вивчення фіторізноманіття Карпатського регіону та формування транснаціональної екологічної мережі (Проекти Tacis «Транснаціональна екомережа Карпат» (1999–2001 рр.), «Вдосконалення транскордонної системи збереження природи у Верховині, Україна» (2002–2003 рр.), проект PIN-MATRA «Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України в рамках формування Всеєвропейської екологічної мережі. Задум та втілення в пілотній зоні» (2004–2005 рр.), «Інвентаризація трав’яної рослинності Українських Карпат» (2008–2010 рр.), «Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)» (2009–2011 рр.), «Розробка НЕМ Молдови як частини Панєвропейської ЕМ, з акцентом на транскордонне співробітництво» (2010-2011 рр.)).

 Науково-організаційна діяльність: 1999–2013 заступник декана біологічного факультету; 2013-2014 заступник директора інституту біології, хімії та біоресурсів; з 2014 – докторант кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006); Почесна грамота Міністерства екології та природних ресурсів України (2008); нагрудний знак “Відмінник освіти України» (2008).

E-mail: v.budzhakchnu.edu.ua

Дисципліни, які читає:

1. Біометрія з основами інформатики
2. Екологія рослин
3. Комп'ютерне моделювання та обробка експериментальних даних
4. Лабораторні спеціалізації
5. Математичні методи в біології (Біометрія)
6. Статистичний аналіз в екології
7. Сучасні інформаційні технології у лісовому господарстві
8. Фітогеографія


 Ковальський Анатолій Йосипович, кандидат економічних наук, доцент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Закінчив Віницький технікум залізничного транспорту у 1972 році за спеціальністю «Лісове господарство», кваліфікація – «Технік лісового господарства». У 1978 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю "Лісоінженер"

Сфера основних наукових інтересів – 

Найвагоміші наукові здобутки

 Науково-організаційна діяльність: З 1987 р. був призначений директором Сімферопольського лісгоспу. В 1993 р. за рішенням ВР АР Криму був призначений Головою Республіканського комітету з лісового та мисливського господарства АР Крим. В 2006-07р.р. працював Начальником обласного управління з лісового господарства в Чернівнцькій області.

З травня 2014 р. по квітень 2015 р. працював Начальником обласного управління з лісового та мисливського господарства Чернівецької області.
За період роботи на посаді начальника управління 2014-15рр. було розпочато, вперше на Україні, розвиток лісового туризму та рекреації в лісовому господарстві.

Нагороди: Блаженійшого владики Філарета "Медаль за жертовність та любов до України"

Є членом НСФХУ, а також королівського фотографічного товариства Великобританії. Очолює ГО "Кримчани Буковини"

E-mail: lesnik2009@ukr.net

Дисципліни, які читає:

1. Економіка природокористування
2. Лісова політикаОрганізація та планування лісогосподарського виробництва
3. Лісові дороги і транспорт лісу
4. Маркетинг у лісовому господарстві
5. Основи лісоексплуатації
6. Охорона праці в галузі
7. Регіональне лісознавство
8. Спецпрактикум з лісового господарства
9. Управління лісогосподарським виробництвом


Ванзар Оксана МиколаївнаВанзар Оксана Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1994 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Інтродукція рододендронів у Північній Буковині», захищена у Києві в 1998 р. (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримала 2005 року.

Сфера основних наукових інтересів – інтродукція, декоративне садівництво і квітникарство, лікарські рослини, рододендрони, мікрофлора, раритетний компонент флори регіону.

Науково-організаційна діяльність: секретар кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

E-mail: o.vanzarchnu.edu.ua

Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка (Нижчі рослини)
2. Декоративна дендрологія
3. Декоративна дендрологія з основами інтродукції рослин
4. Дендрологія
5. Інвентаризація садово-паркових об'єктів
6. Квітникарство
7. Мікологія
8. Прикладна мікологія
9. Спецпрактикум


Літвіненко Світлана Георгіївна

Літвіненко Світлана Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1995 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Еколого-біологічні основи інтродукціії покритонасінних деревних рослин Атлантично-Північоамериканської флористичної області у Північній Буковині», захищена у 2000 році у м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримала 2011 року.

Сфера основних наукових інтересів – вивчення бріофлори Чернівецької області, дослідження адаптаційних здатностей інтродукованих деревних рослин та аборигенні деревні рослини.

Науково-організаційна діяльність: розподіл навантаження на кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

E-mail: s.litvinenkochnu.edu.ua

Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка
2. Лабораторні спеціалізації
3. Проблеми вивчення і збереження біорізноманіття
4. Сучасні досягнення в біології
5. Фітопатологія


 Решетюк Олеся ВолодимирівнаРешетюк Олеся Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1993 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Рід Cypripedium L. (Orchidaceae Juss.) в Україні (систематика, хорологія, фітоценологія та охорона його видів exsituта insitu)», захищена 13 червня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримала 31 травня 2013 року.

Сфера основних наукових інтересів – популяційні дослідження орхідних флори України, рід Cypripedium L., рекреаційні навантаження на природні комплекси та збереження біорізноманіття, сировинні запаси лікарських рослин, фітоіндикація, реставрація та реконструкція садово-паркових об’єктів, ландшафтний дизайн, озеленення населених місць.

E-mail: o.reshetyukchnu.edu.ua

Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка
2. Вступ до спеціальності
3. Загальна біологія (Ботаніка)
4. Історія садово-паркового господарства
5. Лабораторні спеціалізації
6. Методологія наукових досліджень
7. Основи наукових досліджень
8. Рекреаційне та заповідне лісівництво
9. Спецпрактикум з лісового господарства


Токарюк Алла Іларіонівна

Токарюк Алла Іларіонівна, кандидат біологічних наук, асистент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1996 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Раритетний компонент флори Буковинського Прикарпаття, його аналіз та охорона», захищена 17 листопада 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).

Сфера основних наукових інтересів – раритетний компонент флори, охорона біорізноманіття.

E-mail: a.tokaryukchnu.edu.ua

Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка (Анатомія рослин)
2. Ботаніка (Систематика вищих рослин)
3. Лабораторні спеціалізації


Никирса Тетяна ДмитрівнаНикирса Тетяна Дмитрівна, кандидат біологічних наук, асистент

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2002 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Магістр біології».
Тема кандидатської дисертації – «Флора Хотинської височини (Прут-Дністровське межиріччя): аналіз, порівняльна характеристика й охорона», захищена 16 листопада 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).

Сфера основних наукових інтересів – флора вищих судинних рослин, порівняльна флористика, раритетний компонент флори.

Науково-організаційна діяльність: модерування та інформаційний супровід сайту кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства.

E-mail: t.nykyrsachnu.edu.ua

Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка (Анатомія рослин)
2. Ботаніка (Нижчі рослини)
3. Ботаніка (Систематика вищих рослин)
4. Географія лісів
5. Екологія рослин
6. Інноваційні технології викладання біології
7. Лабораторні спеціалізації
8. Математичні методи в біології (Біометрія)
9. Методика викладання ботаніки у ЗОШ
10. Мікологія
11. Організація гурткової роботи та факультативних занять з ботаніки
12. Організація кабінету біології та шкільної навчально-дослідної ділянки
13. Організація лабораторного практикуму з ботаніки
14. Популяційна біологія
15. Таксономія і номенклатура Яковишин В.М.Яковишин Вадим Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, асистент за сумісництвом

Закінчив Київський національний університет біоресурсів і природокористування України у 2009 році за спеціальністю «Лісове і садово-паркове господарство», кваліфікація – «Магістр лісового господарства».
Тема кандидатської дисертації – «Протиерозійна стійкість буково-ялицевих екосистем Буковинського Передкарпаття», захищена 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Київський національний університет біоресурсів і природокористування України (шифр 06.03.01 – Лісові культури та фітомеліорація).

Сфера основних наукових інтересів – захисні властивості лісових формацій.

E-mail: v.yakovyshynchnu.edu.ua

 Дисципліни, які читає:

1. Лісознавство
2. Охорона праці в галузі
3. Практична підготовка
4. Розсадники і насінництво
5. Фітомеліорація


 Рачицький Федір МихайловичРачицький Федір Михайлович, завідувач лабораторії кафедри 

Матеріально-відповідальна особа, забезпечує приладами, інструментами та іншими необхідними матеріалами навчальний та науковий процес, організовує роботу НДП. Проводить інвентаризацію матеріальних цінностей, складає звіряльні відомості, списання обладнання, приладів, інвентарю та матеріалів, що стали непридатними або використалися. Є відповідальною особою за стан техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки.

 

 


Ковалець Мирослава Романівна, старший лаборант кафедри

 Обслуговує навчальний процес з систематики вищих рослин і готує заняття з курсу «Ботаніка», „Анатомії та морфології рослин”, „Систематики нижчих рослин”, "Мікології", "Фітопатології", „Фітомеліорація”, „Лісової фітопатології”. Друкує кафедральні матеріали, відповідає за бібліотеку кафедри і табелює співробітників. Відповідає за розклад, списки студентів, здійснює облік успішності, курсових, дипломних і магістерських робіт.

 


Бордіян Тетяна МиколаївнаБордіян Тетяна Миколаївна, старший лаборант кафедри

Допомагає обслуговувати навчальний процес з анатомії і морфології, систематики нижчих і вищих рослин та спецкурсів і спецсемінарів. Проводить роботу з впорядкування навчального гербарію кафедри, друкує і веде кафедральну документацію.

 

 

 


Мелещук Людмила Іванівна, старший лаборант кафедри

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у ___ році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Магістр біології».

Сфера основних наукових інтересів – 

Науково-організаційна діяльність: завідувач гербарію Чернівецького національного університету імені Юрія Федбковича (CHER).


 

Волуца Олена Дмитрівна Волуца Олена Дмитрівна, старший лаборант кафедри 

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2003 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».

Здійснюється підготовка кандидатської дисертації за темою: „Флора Північно-Бессарабського геоботанічного округу – її аналіз та охорона”

Сфера основних наукових інтересів – флора вищих судинних рослин, порівняльна флористика, раритетний компонент флори.

Науково-організаційна діяльність: модерування та інформаційний супровід сайту кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства та гербарію ЧНУ, завідувач гербарію Чернівецького національного університету імені Юрія Федбковича (CHER).

E-mail: o.volutsachnu.edu.ua