Навчальна робота

Навчальні плани

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 014 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)" 2021 р.

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 014 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)" 2020 р.

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 014 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)" 2018 р.

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 205 Лісове господарство для студентів 2-4 курсу / денна форма навчання 2020 р.


Освітні програми підготовки

 014 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)"

Освітня програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2021 року

Протокол засідання вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів Про внесення змін до освітньої-професійної програми «Середня освіта (біологія та здоров`я людини)» (спеціальності 014 – Середня освіта (біологія та здоров`я людини) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Таблиця врахування пропозицій, що надійшли в ході обговорення змін і доповнень (оновлення) ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» спеціальності 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) (2021 рік)

Протокол засідання кафедри про розгляд і затвердження змін до освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» спеціальності 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)"

Рецензії стейкхолдерів

Рецензія Григор'євої О.В.

Рецензія Семеннікової Т.В.

Рецензія Шемберко М.М.

Рецензія Фабіянової І.В.

Рецензія Міхєєвої Г.

Рецензія Гаврилюк Н.І.

Освітня програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2020 року

Протокол засідання вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів Про внесення змін до освітньої-професійної програми «Середня освіта (біологія та здоров`я людини)» (спеціальності 014 – Середня освіта (біологія та здоров`я людини) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Витяг з протоколу розширеного засідання кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства про зміни (оновлення) освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» спеціальності 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Таблиця врахування пропозицій, що надійшли в ході обговорення змін до ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» спеціальності 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) 

Витяг з протоколу розширеного засідання кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства про оновлення освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» спеціальності 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Протокол обговорення освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» спеціальності 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Рецензії стейкхолдерів

Рецензія Шепенюк І.М.

Рецензія Ліцей №3

Освітня програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2018 року

Освітня програма підготовки здобувачів магістерського рівня 2018 року

014 "Середня освіта (біологія)"

Освітня програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2019 року

Освітня програма підготовки здобувачів магістерського рівня 2019 року

205 "Лісове господарство"

Освітня програма трирічної підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2020 року

Програма усунення зауважень та недоліків до ОП за результатами акредитації

206 "Садово-паркове господарство"

Освітня програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2019 року

Анкетування здобувачів вищої освіти

Результати опитування здобувачів вищої освіти 2021 р.

Анкета "Викладач очима студента" 2020 р.

Результати анкетування "Викладач очима студента" 2020 р.

Результати анкетування 2020 р.


 Cилабуси навчальних дисциплін

ОП "Лісове господарство"  >>>

ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"   >>>

Інші спеціальності:

091-Біологія: Біорізноманіття, Мікологія, Фітопатологія, Популяційна біологія,

201 - Агрономія: Кормовиробництво та луківництво, Ботаніка

101 - Екологія: Ботаніка, 162 Біотехнологія та біоінженерія: Ботаніка

Вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського переліку: Садаво-паркове мистецтво та фітодизайн (Буклет)


Тематика курсових робіт 

Спеціальність 014.05 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)"

Спеціальність 205 "Лісове господарство" 


 Розклад

Розклад занять  >>>

Розклад заліків та іспитів (денна форма навчання) >>>

Розклад захистів робіт і державних іспитів >>>

Графік заїздів для студентів заочної форми навчання >>>


Дистанційне навчання

Перелік дисциплін, доступних для дистанційного навчання, та покликання на платформу дистанційної освіти Moodle

читати далі >>>


Атестація

Наказ про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів «Бакалавр», «Магістр» у 2022/2023 н.р.>>>

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.05 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини" >>>

Тестові завдання до комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.05 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини" >>>

Методичні рекомендації до проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр», ОР «Магістр» у 2022-2023 н. р.>>>

Тестові завдання до комплексного державного іспиту з фахових дисциплін для бакалаврів спеціальності 205 "Лісове господарство">>>

Зразок завдання на виконання дипломної роботи ОП СО>>>

Методичні рекомендації до кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 014.05 "Середня освіта (Біологія)" >>>

Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових і випускових кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності "Середня освіта (біологія та здоров'я людини"

Критерії оцінювання курсових робіт

Програма комплексного державного іспиту з фахових дисциплін бакалаврів спеціальності 205 "Лісове господарство" >>>

Тестові завдання до комплексного державного іспиту з фахових дисциплін для бакалаврів спеціальності 205 "Лісове господарство">>>

Зразки титульних сторінок та прикладів оформлення кваліфікаційних робіт

курсова робота >>>

кваліфікаційна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти >>>

кваліфікаційна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти >>>


 Тематика магістерських робіт, захищених на кафедрі (2019 - 2021 р.р.)

Спеціальність 014.05 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)"

Спеціальність 205 "Лісове господарство"