Навчальна робота

Розклад занять

читати далі >>>

Сесія, державні іспити та захисти кваліфікаційних робіт

розклад заліків та іспитів (денна форма навчання) >>>

розклад захистів робіт і державних іспитів

(заочна і денна форма навчання) >>>

 

Дистанційне навчання

Перелік дисциплін, доступних для дистанційного навчання, та місцезнаходження на платформі дистанційної освіти Moodle

читати далі >>>


Навчальні плани

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 205 Лісове господарство для студентів 3-4 курсу / денна форма навчання 2018-19 р.

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 205 Лісове господарство для студентів 2-4 курсу / денна форма навчання 2019 р.

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 205 Лісове господарство для студентів 2-4 курсу / денна форма навчання 2020 р.

- Базовий навчальний план чотирьохрічної підготовки бакалавра спеціальності 205 "Лісове господарство" >>>


Освітні програми підготовки

Програма дворічної підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство"

Програма трирічної підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство"

Програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 091 "Біологія"

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство"

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

Рецензії на освітні програми

Рецензії на освітню програму і навчальний план спеціальності 205 "Лісове господарство" освітнього рівня "Бакалавр"

Cилабуси навчальних дисциплін

ОП "Лісове господарство"

ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

Силабуси вибіркових дисциплін


Інформаційне забезпечення навчальних дисциплін

читати далі >>>


Атестація

Порядок проведення тестового Державного екзамену та критерії оцінювання знань студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 091 Біологія >>>

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 091 «Біологія» >>>

Програма комлексного державного іспиту з біології для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 091 Біологія >>>

 

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» >>>

Програма комплексного державного іспиту з фахових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 205 "Лісове господарство" >>>

Тестові завдання до комплексного державного іспиту з фахових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 205 "Лісове господарство">>>

 

Методичні рекомендації до бакалаврських робіт>>>

Теми бакалаврських робіт 4 курсу>>>

Зразок завдання на виконання бакалаврської роботи ОП ЛГ>>>

Зразок завдання на виконання дипломної роботи ОП СО>>>

Зразок бакалаврської роботи>>>

Методичні рекомендації до кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 014.05 "Середня освіта (Біологія)" >>>

Зразки титульних сторінок

курсова робота >>>

дипломна робота >>>