Навчальна робота

Навчальні плани

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 205 Лісове господарство для студентів 3-4 курсу / денна форма навчання 2018-19 р.

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 205 Лісове господарство для студентів 2-4 курсу / денна форма навчання 2019 р.

- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 205 Лісове господарство для студентів 2-4 курсу / денна форма навчання 2020 р.

- Базовий навчальний план чотирьохрічної підготовки бакалавра спеціальності 205 "Лісове господарство" >>>


Освітні програми підготовки

205 "Лісове господарство"

Програма дворічної підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2018 року

Програма трирічної підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2019 року

Програма трирічної підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2020 року

Програма (проект) трирічної підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2021 року

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня 2019 року

 014 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)"

Програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2020 року

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня 2018 року

 014 "Середня освіта (біологія)"

Програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2018 року

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня 2019 року

 091 "Біологія"

Програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2020 року

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня 2020 року

 206 "Садово-паркове господарство"

Програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня 2019 року

 

Рецензії на освітні програми

Рецензії на освітню програму і навчальний план спеціальності 205 "Лісове господарство" освітнього рівня "Бакалавр" 2019

Рецензії на освітню програму і навчальний план спеціальності 205 "Лісове господарство" освітнього рівня "Бакалавр" 2020


 Cилабуси навчальних дисциплін

ОП "Лісове господарство"  >>>

ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"   >>>

Інші спеціальності:

091-Біологія: Біорізноманіття, Мікологія, Фітопатологія, Популяційна біологія,

201 - Агрономія: Кормовиробництво та луківництво, Ботаніка

6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство: Спецпрактикум, Садово-паркове будівництво, Організація робіт у садово-парковому господарстві

101 - Екологія: Ботаніка, 162 Біотехнологія та біоінженерія: Ботаніка

 Силабуси вибіркових дисциплін >>>


Інформаційне забезпечення навчальних дисциплін

Читати далі >>>


Розклад

Розклад занять  >>>

Розклад заліків та іспитів (денна форма навчання) >>>

Розклад захистів робіт і державних іспитів >>>

Графік заїздів для студентів заочної форми навчання >>>


Дистанційне навчання

Перелік дисциплін, доступних для дистанційного навчання, та покликання на платформу дистанційної освіти Moodle

читати далі >>>


Атестація

Тестовий державний екзамен та критерії оцінювання знань бакалаврів спеціальності 091 Біологія >>>

Атестація бакалаврів спеціальності 091 «Біологія» >>>

Програма комлексного державного іспиту з біології для бакалаврів спеціальності 091 Біологія >>>

Атестація бакалаврів спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» >>>

Програма комплексного державного іспиту з фахових дисциплін бакалаврів спеціальності 205 "Лісове господарство" >>>

Тестові завдання до комплексного державного іспиту з фахових дисциплін для бакалаврів спеціальності 205 "Лісове господарство">>>

Методичні рекомендації до бакалаврських робіт>>>

Теми бакалаврських робіт 4 курсу>>>

Зразок завдання на виконання бакалаврської роботи ОП ЛГ>>>

Зразок завдання на виконання дипломної роботи ОП СО>>>

Зразок бакалаврської роботи>>>

Методичні рекомендації до кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 014.05 "Середня освіта (Біологія)" >>>

Зразки титульних сторінок

курсова робота >>>

дипломна робота >>>