Cилабуси навчальних дисциплін ОП "Лісове господарство"

Перелік компонентів бакалаврської ОПП, що забезпечує кафедра

(щоб перейти на електронну версію курсу чи переглянути силабус, клацніть на відповідну піктограму, або на назву навчальної дисципліни для перегляду силабусу)

Компоненти освітньої програмиСилабус (Syllabus)е-курс (Moodle)
Цикл загальної підготовки
Обов’язкові навчальні дисципліни
Фізикапіктограмапіктограма
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)піктограмапіктограма
Основи хіміїпіктограмапіктограма
Основи наукових досліджень та історія наукипіктограмапіктограма
Основи вищої математикипіктограмапіктограма
Зоологіяпіктограмапіктограма
Ботанікапіктограмапіктограма
Дисципліни вільного вибору студентів
Господарське правопіктограмапіктограма
Фізичне вихованняпіктограмапіктограма
Правові аспекти ведення лісового господарствапіктограмапіктограма
Громадянське здоров'я та медицина порятункупіктограмапіктограма
Цикл професійної підготовки
Обов’язкові навчальні дисципліни
Біометрія з основами інформатикипіктограмапіктограма
Дистанційне зондування Земліпіктограмапіктограма
Лісова меліораціяпіктограмапіктограма
Екологія рослин з основами фізіологіїпіктограмапіктограма
Лісівництво з основами лісознавствапіктограмапіктограма
Лісова таксаціяпіктограмапіктограма
Лісова селекція та насінництво з основами генетикипіктограмапіктограма
Лісова ентомологіяпіктограмапіктограма
Спецпрактикум з лісового господарства та лісової таксаціїпіктограмапіктограма
Дендрологіяпіктограмапіктограма
Лісові культурипіктограмапіктограма
Фітопатологіяпіктограмапіктограма
Лісова пірологіяпіктограмапіктограма
Механізація лісогосподарських робітпіктограмапіктограма
Організація лісогосподарського виробництвапіктограмапіктограма
Економіка лісового господарствапіктограмапіктограма
Основи лісоексплуатаціїпіктограмапіктограма
Практична підготовкапіктограмапіктограма
Мисливствознавствопіктограмапіктограма
Курсова роботапіктограмапіктограма
Дисципліни вільного вибору студентів
Професійна іноземна мовапіктограмапіктограма
Деревинознавствопіктограмапіктограма
Індикатори типів лісупіктограмапіктограма
Маркетинг у лісовому господарствіпіктограмапіктограма
Лісове товарознавствопіктограмапіктограма
Лісове грунтознавствопіктограмапіктограма
Транспорт лісупіктограмапіктограма
Соціальне лісівництвопіктограмапіктограма
Недеревні ресурси лісупіктограмапіктограма
Біологія лісових тваринпіктограмапіктограма
Релігієзнавствопіктограмапіктограма
Історія лісівництвапіктограмапіктограма
Військова підготовкапіктограмапіктограма
Природно-заповідна справапіктограмапіктограма
Дисципліни університетського виборупіктограмапіктограма
Топіарне мистецтвопіктограмапіктограма
Фітогеографіяпіктограмапіктограма
Демократія: від теорії до практикипіктограмапіктограма
Садово-паркове мистецтво і дизайнпіктограмапіктограма
Паркознавствопіктограмапіктограма
Декоративна дендрологіяпіктограмапіктограма
Основи біотехнології рослинпіктограмапіктограма
Лісопаркове господарствопіктограмапіктограма
Рекреаційне лісівництвопіктограмапіктограма
  • Цикл загальної підготовки. Обов'язкові компоненти ОП

Метеорологія

Фізіологія рослин

  • Цикл професійної підготовки. Обов’язкові компоненти ОП

Технічна механіка

Навчальна практика з ботаніки

Навчальна практика з зоології

Виробнича практика з лісівництва

Навчальна практика з лісової таксації

Навчальна практика з фітопатології

Виробнича практика з лісових культур

Виробнича практика

Випускна кваліфікіційна робота

Комплексний державний іспит з фахових дисциплін