Волуца Олена Дмитрівна

Наукові публікації

Монографії

Чорней І. І., Буджак В. В., Токарюк А. І., Волуца О. Д. Хорологія раритетного біорізноманіття Буковини. Частина І. Архегоніати. – Чернівці: ДрукАрт, 2014. – 128 с.

Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В., Протопопова В. В., Шевера М. В., Коржан К. В., Волуца О. Д. Інвазійні рослини в Буковинському Передкарпатті: монографія / наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 180 с.

Ефемероїди флори України. Атлас-довідник / Глеб Р., Безсмертна О., Новіков А., Шиндер О., Куземко А., Бондаренко Г., Вашеняк Ю, Волуца О., Гузь Г., Данько А., Захарова М., Калашнік К., Мойсієнко І., Пашкевич Н., Спрягайло О., Ширяєва Д.  Київ: Паливода А.В., 2022. 173 с.

Публікації у фахових українських виданнях

Токарюк А. І., Волуца О. Д., Буджак В. В., Чорней І. І. Peucedanum latifolium DC. (Apiaceae Lindl.) у Чернівецькій області: хорологічні та екологічні особливості // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2016. – Т. 7, вип. 1. – С. 92–97.

Токарюк А., Чорней І., Буджак В., Волуца О. Поширення та еколого-ценотичні особливості популяцій Iris sibirica L. (Iridaceae Juss) у Чернівецькій області // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 74. – С. 116–126.

Krasylenko Yuliya A., Gleb Ruslan Yu., Volutsa Olena D. Loranthus europaeus (Loranthaceae) in Ukraine: an overview of distribution patterns and hosts // Укр. бот. журн. – 2019. – 76 (5). – С. 406– 417.

Шевера М.В., Орлов О.О., Волуца О.Д., Кіш Р.Я. Rudbeckia triloba L. (Asteraceae), новий вид адвентивних рослин у флорі України // Чорноморський ботанічний журнал. – 2020. –  том 16, № 2. – С. 135–143.

Волуца О. Д., Токарюк А. І. Salvia austriaca Jacq. (Lamiaceae) у Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 1. – С. 111–114.

Булах О.В., Волуца О.Д., Токарюк А.І., Буджак В.В., Коржан К.В., Зав’ялова Л.В., Кучер О.О., Шевера М.В. Portulaca oleracea aggregate (Portulacaceae) з території Чернівецької області (Україна) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 2. – С 66-72.

Матеріали закордонних конференцій

Velychko M.V., Tokaryuk A.I.,. Budzhak V.V, Chorney I.I., Volutsa O.D. Alien species in the vegetation of the reserve «Bernivsky island» (Chernivtsi region) // XIІ International Conference «Synanthropization of Flora and Vegetation». Book of Abstracts. – Uzhhorod: AUTDOR–SHARK Press, 2018. – Р. 65.

Матеріали міжнародних українських конференцій

Волуца О. Д. Мікофлора національного природного парку «Хотинський» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 26–31.

Матеріали всеукраїнських конференцій

Волуца О. Д., Якушенко Д. М., Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В. Dorycnium herbaceum Vill. (Fabaceae) у Буковинському Прикарпатті // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 16–17.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Волуца О.Д., Никирса Т.Д., Дмитраш-Вацеба І.І. Раритетні види судинних рослин Прут-Дністерського межиріччя // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: Мат. V Міжнар. конф. (25–28 червня 2018 р., Херсон, Україна). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 90–93.


Навчальні матеріали