Чорней Ілля Ілліч

Наукові публікації

Монографії


Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М.... Чорней І.І....Якушенко Д.М. Продромус рослинності України. - К.: Наук. думка, 2019. - 784 с.

 • Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Протопопова В.В., Шевера М.В., Коржан К. В., Волуца О.Д. Інвазійні рослини в Буковинському Передкарпатті: монографія / наук. ред. І.І. Чорней. - Чернівці: ДрукАрт, 2018. - 180 с.
 • Куземко А.А., Дідух Я.П., Онищенко В.А....Чорней І.І....Шаповал В.В.Національний каталог біотопів України. К.: ФОП Клименко, 2018.- 442 с.
 • Заповідні перлини Буковини: атлас-довідник / наук. ред І.І. Чорней, І.В. Скільський, М.В. Білоконь. - Чернівці: ДркАрт, 2017. - 256 с. 
 • Чорней І.І., Коржик В.П., Скільський І.В. та ін. Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного і біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку «Черемоський». – Чернівці: ДрукАрт, 2018. – 240 с.
 • Заповідні перлини Буковини: атлас-довідник / наук. ред. І. І. Чорней, І. В. Скільський, М. В. Білоконь. – Чернівці: ДрукАрт, 2017. – 256 с.
 • Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko, V.P. Kolomiychuk, I.I. Chorney, R.Ya. Kish, A.I. Tokariuk, V.V. Budzhak, et ol. – Kyiv: Alterpress, 2017. – 375 p.
 • Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат : монографія / наук. ред. Я.П. Дідух, І.І. Чорней.[Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Кіш Р.Я., Протопопова В.В., Шевера М.В., Козак О.М., Контар І.С., Розенбліт Ю.В., Норенко К.М.];   – Чернівці: ДрукАрт, 2016. – 280 с.
 • Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський»: монографія / наук. ред. І.І. Чорней [І.І. Чорней, І.В. Скільський, В.П. Коржик, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, М.В. Величко, О.В. Баглей, Л.І. Мелещук, Н.А. Смірнов, А.В. Юзик,, З.Т. Паляниця] – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – 248 с.
 • Чорней І.І. Критична ревізія таксонів, що наводились як ендемічні для флори Українських Карпат – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 136 с.
 • Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Волуца О.Д. Хорологія раритетного біорізноманіття Буковини. Частина І. Архегоніати. – Чернівці: ДрукАрт, 2014. – 128 с.
 • Andreev A., Bezman-Moseiko О., Bondarenco A., Budzhak V., Cherevatov V., Chiornei I., Derjanschi V., Ghendov V., Jurminschi S., Izverskaia T., Mantorov O., Medvedenco D., Munteanu A., Redcozubov O., Romanciuc A., Rusciuc A., Rusciuc V., Sîrodoev Gh., Şabanova G., Skilskyi I., Sotnikov V., Şuberneţki O., Talmaci I., Tişenkov A., Tişenkova V., Ţurcan V. Registrul zonelor nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale a Republicii Moldova. – Chişinău: BIOTICA, 2012. – 356 с.
 • Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д., Смірнов Н.А., Годованець Б.Й., Бучко В.В., Мелещук Л.І. Хотинська височина. – Чернівці: ДрукАрт, 2012. – 336 с.
 • Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини / Ред. Б. Проць та О. Кагало [Богдан Проць, Олександр Кагало, Роман Кіш, Іван Данилик, Іван Круглов, Ілля Чорней, Василь Буджак, Генк Зінґстра, Каріна Кітнес, Стефан Геннекенс, Оксана Вовк, Олег Орлов, Микола Чернявський, Юрій Шпарик, Ія Реслер, Алла Токарюк, Оксана Омельчук]. – Львів: Меркатор, 2012. – 294 с.
 • Держипільський Л.М., Томич М.В., Юсип С.В., Лосюк В.П., Якушенко Д.М., Данилик І.М., Чорней І.І., Буджак В.В., Кондратюк С.Я., Нипорко С.О., Вірченко В.М., Михайлюк Т.І., Дарієнко Т.М., Соломаха В.А., Пророчук В.В., Стефурак Ю.П., Фокшей С.І., Соломаха Т.Д., Токарюк А.І. Національний природний парк «Гуцульщина». Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 9. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с.
 • Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. та ін. Созофіти лучних екосистем Українських Карпат. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 252 с.
 • Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 452 с.
 • Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007. – Т. 1: А-Е – 432 с; 2008. – Т. 2: Є-Н – 416 с; 2008. – Т. 3: О-Я – 472 с. (Чорней І.І. автор нарисів про заказники загальнодержавного значення Чернівецької області )
 • Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М., Чорней І.І., Буджак В.В., Нипорко С.О., Шпільчак М.Б., Чернявський М.В., Токарюк А.І., Олексів Т.М., Тимчук Я.Я., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Майор Р.В. Природний заповідник “Ґорґани”. Рослинний світ. Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 6. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с.
 • Національний природний парк “Вижницький”: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент / В.П. Коржик, І.І. Чорней, І.В. Скільський, та ін. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 356 с.
 • Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М., Коржик В.П., Соломаха В.А., Сорокан Ю.І., Токарюк А.І., Соломаха Т.Д. Національний природний парк “Вижницький”. Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 4. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с.
 • Карпатські сторінки Червоної книги України. / Авторський колектив: М.Б. Гапоненко, В.І. Комендар, А.П. Лебеда, В.І. Мельник, А.В. Мигаль, О.В. Решетюк, М.О. Смолінська, В.Г. Собко, Б.К. Термена, О.І. Турлай, А.Б. Філіпенко, В.І. Стефаник, І.І. Чорней, В.І. Чопик. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 280 с.
 • Судинні рослини флори Чернівецької області, які підлягають охороні: Атлас-довідник / Чорней І.І., Буджак В.В., Термена Б.К. та ін.; за ред. Чорнея І.І. – Чернівці: “Рута”, 1999. – 140 с.
 • Конспект флори Північної Буковини (судинні рослини) / Термена Б.К., Стефаник B.I., Серпокрилова Л.С., Якимчук М.К., Баканова Н.В., Вайнагій В.І., Смолінська М.О., Чорней І.І. – Чернівці: Вид-во газети від «Дністра до Карпат», 1992. – 227 с.

Розділи в монографіях

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. НПП Черемоський // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 530–547.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. НПП Вижницький // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 93–104.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. НПП Верховинський // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 74 –92.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. ПЗ Горгани // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні заповідники. / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 94–101.

Скільський І., Чорней І., Гербарій Чернівецького краєзнавчого музею // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ, 2011. – С. 351–352.

Чорней І., Волуца О. Гербарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ, 2011. – С. 346–350.

Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с. (Чорней І.І. автор нарисів про заказники Буковини загальнодержавного значення)

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. - К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 911 с. (Чорней І.І. автор і співавтор нарисів про 55 видів судинних рослин)

Чорней І.І. Рослинність // Ландшафти міста Чернівці: монографія / За ред. В.М. Гуцуляка. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 68-79.

Чорней І.І. НПП Вижницький // Фіторізноманіття національних природних парків України / Т.Л. Андрієнко, Р.Я. Арап, Д.П. Воронцов та ін.; Під заг. ред. Т.Л. Андрієнко та В.А. Онищенка – К.: Наук. світ, 2003. – С. 28-35.

Статті


 • Hededusova K., Korzeniak J., Majekova J....Chorney I. & Skodova I. Syntaxonomikal revision of the Triseto flavescentis-Pokygonion bistortae alliance in the Carpathians // Plant Biosistems - 2020/ (IF - 1,787)
 • Jan Rolecek, Michal Hajek, Pavel Drevojan... Illia I. Chorney Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslads in Western Podolien (Ukraine) // Phytocoenologia. - 2019 - Band 49 (Heft 4). - P. 1-19 (IF - 1,750, SNIP - 0,815)
 • J. Těšitel, M. Vratislavská, P. Novák, I.I. Chorney, J. Roleček Merging of Pedicularis exaltata and P. hacquetii in the Carpathians: from local history to regional phylogeography based on complex evidence // Folia Geobotanica. – 2018. – 53. – :P. 301–315.

Я. П. Дідух, І.І. Чорней, В.В. Буджак, Ю.А. Вашеняк, В.П. Коржик, Ю.В. Розенбліт, А.І. Токарюк, Т.І. Михайлюк Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра // Укр. бот. журн. – 2018. – 75 (2). – С. 149–159.

Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V., Protopopova V.V., Shevera M.V. Chorological, ecological and coenotic characteristics of Symphyotrichum ciliatum (Lindl.) Nesom (Asteraceae) in the Bukovinian Cis-Carpathian // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Том 11. №2. – С. 103-114.

Didukh Ya., Chorney I., Budzhak V., Tokaryuk A., Kish R., Protopopova V., Shevera M., Kozak O., Rosenblit Yu. Norenko K. The impact of climate change on vegetation cover in the Ukrainian Carpathians // Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia. – 2017 – Vol. 62. – P. 105-106.

Iakushenko D., Chornei I., Tokaryuk A., Budzhak V. Solomakha V. Calcicolous subalpine vegetation of the Chyvchyny Mountains (Ukraine) // Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia. – 2017 – Vol. 62.  – P. 125-126.

Budzhak V.V., Chorney I.I., Tokariuk A.I. & Kuzemko A.A. Numeric syntaxonomical analysis of the communities with participation of species from Molinia caerulea complex in the southwest of Ukraine. // Hacquetia – 15/2. – 2016. – P. 63-77. 

Токарюк А.І., Волуца О.Д., Буджак В.В., Чорней І.І.
Peucedanum latifolium DC. (Apiaceae Lindl.) у Чернівецькій області: хорологічні та екологічні особливості // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Біологія (Біологічні системи). – 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 92 –54. 

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. До поширення Pedicularis exaltata Besser (Orobanchaceae Vent.) у Чивчино-Гринявських горах // Біологічні студії / – 2016. – Т. 10, № 3-4. – С. 82-87 

Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Коротченко І.А. Поширення Waldsteinia geoides (Rosaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72 (4). – С. 344-351

Chorney I.I., Tokaryuk A.I., Budzhak V.V. Cirsium heterophyllum (L.) Hill (Asteraceae) In the Carpathian mountains of Ukraine // Біологічні Студії / Studia Biologica – 2015 – Том 9/№3–4 – С. 169–174

Roleček J., Čornej I.I. & Tokarjuk A.I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach // Preslia. – 2014. – 86: 1–XX. – P. 13-34.

Буджак В.В., Дідух Я.П., Чорней І.І., Токарюк АІ., Поліщук Ю.В. Еколого-ценотичні умови зростання нових видів для флори Чернівецької області // Біологічні Студії / Studia Biologica – 2014 – Том 8/№3–4 – С. 187–196

Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (Orchidaceae Juss.) у Буковинських Карпатах // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 3. – С. 220 – 225.

Токарюк А.І., Буджак В.В., Чорней І.І. Поширення Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. (Orchidaceae Juss.) у Чернівецькій області // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 3. – С. 215 – 219.

Буджак В.В., Коротченко І.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Геоботанічна характеристика рослинності урочища «Степ Масьок» // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5, вип. 2. – С. 220 – 234.

Alla I. Tokaryuk, Illya I. Chorney, Ksenia V. Korzhan, Vasyl V. Budzhak, Mykola V. Velychko, Vira V. Protopopova, & Myroslav V. Shevera. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) // Thaiszia Journal of Botany – 2012. – vol. 22, № 2. – P. 243-254

Iakushenko D., Burlaka M., Chornei I., Kvakovska I., Solomakha V. & Tokaryuk A. Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians // Annali di Botanica. Coenology and plant ecology – 2012. – № 2. – P. 67-78

Буджак В.В., Токарюк А.І., Чорней І.І. Aconitum pseudanthora Błocki ex Pacz. (Ranunculaceae) у флорі Чернівецької області // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 4. – С. 352–355.

Чорней І.І. Чивчино-Гринявські гори у флористичному районуванні Українських Карпат // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – Том 2 (9), № 1. – 229-242

Чорней І.І. Критична ревізія таксонів, що наводились як ендемічні для флори Українських Карпат // Наукові записки Буковинського товариства природодослідників / Ред. В.П. Коржик. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – Т. 1, вип. 1–2. – С. 23–59.

Токарюк А.І., Коржан К.В., Чорней І.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 17, вип. 1-2. – С. 22-28.

Величко М.В., Стефаник В.І., Чорней І.І., Буджак В.В. Процес видоутворення шляхом поліплоїдії як інструмент адаптації рослин // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 2. – С. 183-191.

Каземірська М.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Насіннєва продуктивність Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) в популяціях на північно-східній межі ареалу (Середнє Прут-Дністров’я) // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, вип. 2. – С. 9-14.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржан К.В. Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. 852-864.

Каземірська М.А., Чорней І.І. Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae): географічна характеристика, поширення в Україні // Біологічні системи. – 2010. – Т. 2, Вип. 3. – C. 63-68.

Чорней І.І., Коротченко І.А., Токарюк А.І., Буджак В.В. Еколого-ценотичні особливості Taxus baccata L. у Буковинському Прикарпатті // Біологічні системи. – Т. 2, Вип. 3. – C. –  74-78.

Каземірська М.А., Чорней І.І. Вікова та просторова структура популяцій Fritillaria montana Hoppe у Прут-Дністровському межиріччі // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2, Вип. 2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 62-66.

Волуца О.Д., Чорней І.І. Родина Зозулинцеві у флорі Північної Бессарабії // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 2. – С. 26-31.

Коротченко І.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Угруповання союзу Carpinion betuli (клас Querco-Fagetea) за участю раритетних видів у Буковинському Прикарпатті // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія. – С. 44-52.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Стан ценопопуляцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae Juss.) у Буковинському Прикарпатті // Інтродукція рослин. – 2009. – № 2. – С. 14-20.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Скільський І.В. Заповідні урочища Північної Буковини та Хотинщини: загальний огляд, рослинність, раритетні флора і фауна // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 1. – С. 82-100.

Illia Chorney, Vasyl Budzhak and Alla Tokaryuk. Rare, endangered and endemic species of plants of the Chyvchyny/Civcin Mountains (Carpathians) // Transylvanian review of systematical and ecological research «The Maramureş Mountains Nature Park». – Sibiu-Romania, 2008. – 5. – P. 37-44.

Чорней І.І., Буджак В.В., Андрієнко Т.Л. Болота Буковинських Карпат // Укр. ботан. журн., 2008. – Т. 65. – № 2. – С. 180-188.

Баглей О.В., Чорней І.І. Особливості онтогенезу Saussurea porcii Degen // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13, Вип. 1-2. – С. 44-46.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Зміни видового складу раритетних судинних рослин на урбанізованих територіях Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13, Вип. 1-2. – С. 12-20.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Fritillaria meleagris L. (Liliaceae) на Буковині – хорологічна характеристика, стан популяцій // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біологічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 145-150.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Зниклі та зникаючі види флори Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т. 12, Вип. 1. – С. 17-25.

Чорней І.І. До питання про ендемізм флори Українських Карпат // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т. 12, Вип. 2. – С. 7-16.

Федорончук М.М., Чорней І.І. Рід Dianthus L. (Caryophyllaceae Juss.) флори України: таксономічний і созологічний аналіз // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т.11., вип. 2. – C. 9-18.

Чорней І.І. Історія формування природно-заповідного фонду в Чивчинських горах (Українські Карпати) // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т.11., вип. 2. – C. 63-67.

Андрієнко Т.Л., Чорней І.І., Онищенко В.А., Буджак В.В. Флора та рослинність проектованого міждержавного україно-румунського біосферного резервату "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори" // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, №4. – С. 589-596.

Буджак В.В., Чорней І.І. Геоботанічна та созологічна характеристика букових лісів Чернівецької області // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т.10., вип.1-2. – С. 14-18.

Загульський М.М., Чорней І.І. Gentiana utriculosa L. (Gentianaceae Juss.) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, №2. – С. 79-83.

Величко М.В., Чорней І.І., Буджак В.В. До поширення Aconitum jacquinii Rehb. (Ranunculaceae Juss.) у Чивчинських горах (Українські Карпати) // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 194: Біологія. – Чернівці: Рута, 2004.. – С. 78-84.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Botrychium Sw. (Ophioglossaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 194: Біологія. – Чернівці: Рута, 2004 – С. 132-137.

Чорней І.І., Буджак В.В. Нове місцезнаходження раритетних видів флори у Чивчинських горах (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, №1. – С. 53-57.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В. Поширення та охорона Taxus baccata L. на Буковині // Наук. основи збереження біотичної різноманітності / Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Випуск 5. – Львів: “Ліга-Прес”, 2003. – С. 210-215.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Cephalanthera Rich. (Orchidaceae) у флорі  Буковини – хорологічна характеристика // Наукові основи збереження біотичної різноманітності / тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Випуск 4. – Львів: “Ліга-Пресс”, 2003. – С. 111-119.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Platanthera Rich. (Orchidaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика // Наук. Вісник Чернівецького університету. – Вип. 169. Біологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 183-193.

Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Остапко В.М., Попович С.Ю., Панченко С.М., Чорней І.І., Кагало О.О., Воронцов Д.П., Любінська Л.Г. Представленість раритетних видів судинних рослин у національних природних парках України // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, №4. – С. 476-486.

Чорней І.І. Поширення й охорона рослин зі Світового та Європейського Червоних списків на Буковині // Заповідна справа в Україні. – 2002. – Т.8, вип. 1. – С. 26-27.

Чорней І.І., Токарюк А.І. Про поширення Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. (Lycopodiaceae) на Буковині // Заповідна справа в Україні. – 2002. – Т.8, вип. 2. – С. 47-48.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Orchis L. (Orchidaceae Juss.) у флорі Буковини – хорологічна характеристика // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Біологія. – 2002. – Вип. 144. – С. 229-238.

Коржик В.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Скільський І.В. Розширення території національного природного парку “Вижницький” за кластерним принципом: доцільність, необхідність, модельність (на прикладі регіону Буковинських Карпат) // Заповідна справа в Україні. – 2001. – Т. 7., вип.1. – С. 70-90.

Чорней І.І., Скільський І.В., Коржик В.П., Буджак В.В. Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного значення як основа регіональної екологічної мережі // Заповідна справа в Україні. – 2001. – Т. 7, вип. 2. – С. 73-98.

Чорней І.І., Буджак В.В., Термена Б.К., та ін. Нові відомості про поширення на Чернівеччині судинних рослин з Червоної книги України та їх охорона // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, №1. – С. 78-83.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід Epipactis Zinn. (Orchidaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 126: Біологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 180-192.

Чорней І.І., Коржик В.П., Скільський І.В., Загульський М.М., Буджак В.В. Природні умови, созологічна характеристика флори та нарис фауни наземних хребетних регіонального ландшафтного парку “Черемоський” // Заповідна справа в Україні. – 2000. – Т.6., вип. 1-2. – С. 95- 100.

Буджак В.В., Чорней І.І., Гаврилюк В.О. та ін. Геоботанічна характеристика рослинних угруповань Північної Буковини та Північної Бессарабії за участю Sorbus torminalis (L.) Crantz // Наук. вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 77: Біологія. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 181-196.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Хорологічна характеристика ефемероїдних геофітів з Червоної книги України на території Чернівецької області // Наук. вісник Ужгородського держуніверситету: Сер. Біологія. – 2000. – № 8. – С. 18–22.

Чорней І.І. Ligularia bucovinensis Nakai (Asteraceae) – новий вид для флори Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 1. – С. 19-22.

Чорней І.І., Буджак В.В., Баканова Н.В. Dactylorhiza sambucina (L.) Soo (Orchidaceae) – новий вид флори Північної Буковини // Наук. записки Тернопільського педуніверситету ім. В. Гнатюка: Сер. Біологія. – 1999. – № 1 (4). – С. 27-30.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Гаврилюк В.О., Турлай О.І. Судинні рослини з Червоної книги України на території Буковинського Передкарпаття та їх охорона // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т. 5, вип. 1. – С. 21-25.

Чорней І.І., Буджак В.В., Загульський М.М., Гаврилюк В.О., Турлай О.І., Токарюк А.І. Флористичні знахідки у Буковинських Карпатах і Прикарпатті // Наук. вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 39: Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 3-14.

Чорней І.І., Буджак В.В., Гаврилюк В.О., Турлай О.І.. Судинні рослини з Червоної книги України на території Буковинських Карпат та їх охорона // Заповідна справа в Україні. – 1998. – Т. 4, вип. 2. – С. 7-10.

Чорней І.І., Смолінська М.О., Королюк В.І. Продромус рослинності верхів’я річки Білий Черемош (Українські Карпати) // Заповідна справа в Україні. – 1997. – т. 3, вип. 2. – С. 11-13.

Загульський М.М., Чорней І.І. Нове місцезнаходження Nigritella nigra (L.) Rich. (Orchidaceae) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 2. – С. 125-129.

 


Навчальні матеріали

Навчально-методичні та науково-методичні видання

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Яковишин В.М. Рослини і тварини з Червоної книги України на території державного підприємства Сторожинецьке лісове господарство (ілюстрований довідник). Судинні рослини. - Чернівці, 2017. - 50 с.
Кагало О.О., Проць Б.Г., Круглов І.С., Данилик І.М., Кіш Р.Я., Чорней І.І., Реслер І.Я. Методи вивчення оселищного різноманіття. - Львів: Ліга Пресс, 2017. - 56 с.
Основи роботи в середовищі програм TURBOVEG та JUICE / Укладачі Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с.

Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. Інструкція з ведення та використання баз даних у середовищі MapInfo для сіткового картування раритетного біорізноманіття національних природних парків Буковини: методичні рекомендації – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 36 с.

Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Когутяк Я.М. Національний природний парк «Хотинський». Щоденник польових досліджень. – Хотин, 2013. – 52 с.

Чорней І. І., Скільський І. В., Колотило М. П., Юзик А. В., Паляниця З. Т., Томнюк О. П., Думанська Т. П. Національний природний парк «Черемоський». Щоденник польових спостережень. – Чернівці: Друк Арт, 2013. – 68 с.