Акредитація та ліцензування

Наказ про призначення експертної групи >>>


 Пакет документів для акредитації

Результати анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності «Лісове господарство» з метою оцінки та аналізу якості освітніх послуг >>>

п. 14_Академічна кваліфікація >>>

п. 22_Група забезпечення спеціальності 205 "Лісове господарство" >>>

п. 41_Рівень активності >>>

 Документи, що стосуються ОП

ОПП підготовки бакалавра >>>

Титульні сторінки завірені (скан) >>>

Навчальний план підготовки бакалавра (3-4 курс, денна ф.н.) >>>

Протокол обговорення освітньої програми з фахівцями управління ЛМГ >>>

Аналіз тенденцій розвитку праці >>>

Протокол засідання кафедри від 05.11.2019 року >>>

Кафедральна документація

Журнал взаємовідвідування (скан) >>>

Рапорт на зарахування співробітників кафедри на 2019/20 н.р. >>>

Звіт про стажування викладачів кафедри >>>

Протокол внесення змін до освітньої програми спеціальності 205 "Лісове господарство" >>>

Участь у міжнародній співпраці

Семестрове навчання в рамках угоди про співробітництво >>>

Трудова угода, 2016 >>>

Трудова угода, 2015 >>>

Трудова угода, 2014 >>>

Міжнародні проекти_APENA >>>

Навчальний процес

Заяви студентів на вибіркові дисципліни >>>

Практики-лісівники, які були залучені до проведення занять на регулярній основі >>>

Індивідуальні навчальні плани >>>

Публікації студентів ОП ЛГ >>>

Звіт і щоденник із практики_Фітопатологія >>>

п. 46. Куросові роботи >>>

Рапорт про перевірку робіт на наявність академічного плагіату >>>