Cилабуси навчальних дисциплін ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

Перелік компонентів бакалаврської ОПП, що забезпечує кафедра

(щоб переглянути силабус чи перейти на електронну
версію курсу, клацніть на відповідну піктограму, або на назву курсу)

Компоненти освітньої програмиСилабус (Syllabus)е-курс (Moodle)
Цикл загальної підготовки
Обов’язкові навчальні дисципліни
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)піктограмапіктограма
Актуальні питання історії та культури України
піктограмапіктограма
Основи загальної хіміїпіктограмапіктограма
Основи наукових досліджень та історія науки
піктограмапіктограма
Українська мова (за професійним спрямуванням)піктограмапіктограма
Основи вищої математикипіктограмапіктограма
Педагогіка з основами педагогічної майстерностіпіктограмапіктограма
Психологія (загальна, вікова, педагогічна)піктограмапіктограма
Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовахпіктограмапіктограма
Риторикапіктограмапіктограма
Філософіяпіктограмапіктограма
Дисципліни вільного вибору студентів
Фізичне виховання: Футбол /  Волейбол / Баскетбол / Настільний теніс / Аеробіка / Атлетична гімнастика / Боротьба / Гандбол / Туризм
піктограмапіктограма
Професійна іноземна мова: Англійська мова / Німецька мова / Французька мова
піктограмапіктограма
Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського переліку
піктограмапіктограма
Цикл професійної підготовки
Обов’язкові навчальні дисципліни
Загальна цитологія
піктограма
піктограма
Гістологіяпіктограмапіктограма
Біологія індивідуального розвиткупіктограма
піктограма
Анатомія людини
піктограмапіктограма
Фізіологія та біохімія рослинпіктограмапіктограма
Екологія
піктограмапіктограма
Вступ до спеціальності
піктограмапіктограма
Ботаніка піктограмапіктограма
Зоологія безхребетнихпіктограмапіктограма
Загальна біохіміяпіктограмапіктограма
Біорізноманіттяпіктограмапіктограма
Зоологія хребетнихпіктограмапіктограма
Фізіологія людини і тварин
піктограмапіктограма
Генетикапіктограмапіктограма
Молекулярна біологіяпіктограмапіктограма
Біометрія з основами інформатикипіктограмапіктограма
Мікробіологія
піктограмапіктограма
Вірусологія 
піктограмапіктограма
Біофізикапіктограма
піктограма
Метаболічна біохіміяпіктограмапіктограма
Вікова анатомія та фізіологія з основами гігієни
піктограмапіктограма
Імунологія
піктограмапіктограма
Здоров'язбережувальні технології та домедична допомога
піктограмапіктограма
Біотехнологія
піктограмапіктограма
Курсова робота
піктограмапіктограма
Методика викладання біології та основ здоров'япіктограмапіктограма
Теорія еволюції
піктограмапіктограма
ІТ та онлайн-сервіси в професійній діяльності вчителяпіктограмапіктограма
Інклюзивна освітапіктограмапіктограма
Навчальна практика з біорізноманіття (ботанічна, зоологічна)піктограмапіктограма
Ознайомлювальна педагогічна практикапіктограмапіктограма
Педагогічна практикапіктограмапіктограма
Дисципліни вільного вибору студентів
МікологіяПаразитологіяҐрунтознавствопіктограмапіктограма
Загальна біогеографіяОхорона біорізноманіття / Охорона довкілля
піктограмапіктограма
Фітопатологія ГідробіологіяЕкологія людинипіктограма піктограма
Польові та камеральні методи біологічних досліджень / Лабораторні спеціалізації в біохімії, ботаніці, зоології, генетиціпіктограмапіктограма
БіоінформатикаСучасні інформаційні технології та ресурси у викладанні біологіїТехнічне забезпечення кабінету біологіїпіктограмапіктограма
Організація роботи пришкільної науково-дослідної ділянкиОрганізація роботи шкільного кабінету біології / Біологічний експеримент у шкільній практиціпіктограмапіктограма
Екологія рослинКорисні рослини та фітооздоровленняФітодизайн приміщень та територійпіктограмапіктограма
Гурткова робота в школіПозакласна робота з біологіїОрганізація НДР учнів з біології та основ здоров'япіктограмапіктограма
Методика проведення виховної роботи з формування мотивації до ЗСЖОснови фізичної реабілітаціїНутриціологіяпіктограмапіктограма
Біоетика та біобезпека  / Генетика людини / Морфо-функціональні особливості дітей шкільного вікупіктограмапіктограма
Сучасні досягнення в біологіїСучасні проблеми викладання біологіїСистемна біологіяпіктограмапіктограма
Інноваційні методи навчання біологіїМетодика розв'язування біологічних задачпіктограма / піктограма   піктограма
піктограма
Військова підготовка
піктограмапіктограма

 

Перелік компонентів магістерської ОПП, що забезпечує кафедра

(щоб переглянути силабус, клацніть на назву курсу) 

 

Компоненти освітньої програми

Силабус (Syllabus)

е-курс (Moodle)

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові навчальні дисципліни

Технологія викладання біологічних дисциплін

   

Дипломування

   

Професійне та особистісне становлення вчителя ЗНЗ

   

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові навчальні дисципліни

Екологічна культура та виховання

   

Організація лабораторного практикуму з біології та екології

   

Морфо-функціональні особливості дітей шкільного віку

   

Інформаційно-комунікаційні методи навчання біології

   

Педагогічна (наукова) практика

   

Педагогічна практика

   

Вибіркові навчальні дисципліни

Організація гурткової роботи та факультативних занять з біології / Позакласна робота з біології

/ 

 

Методика навчань основ здоров'я / Методика формування мотивації здорового способу життя

/

 

Біотехнологія та генна інженерія / Сучасні досягнення біотехнології

/

 

Основи обміну речовин та енергії / Біоенергетика

   

Соціальна педагогіка / Основи інклюзивної педагогіки

   

Організація роботи шкільного кабінету біології / Шкільна навчально-дослідна ділянка та організація кутка живої природи

   

Інноваційні технології навчання в сучасній школі / Педагогічний менеджмент