Дистанційне навчання

Для полегшення навчання в умовах дистанційної роботи

студентам і викладачам рекомендується ознайомитися з матеріалами на сторінці

ЧНУ Онлайн >>>

Викладачам рекомендується ознайомитися із Додатком до «Положення про організацію освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» у частині проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання

читати далі>>>


Перелік дисциплін на платформі дистанційної освіти Moodle:

ОП "Лісове господарство"

Біометрія з основами інформатики (Буджак В.В., Никирса Т.Д.)>>>

Ботаніка (Чорней І.І., Ванзар О.М., Токарюк А.І., Никирса Т.Д.)>>>

Виробнича практика з лісознавства (Яковишин В.М.)>>>

Декоративна дендрологія (Ванзар О.М.)>>>

Екологія рослин з основами фізіології (Решетюк О.В.)>>>

Інтродукція та адаптація рослин (Ванзар О.М.)>>>

Лісова селекція і насінництво (Яковишин В.М.)>>>

Лісові дороги та транспорт лісу (Ковальський А.Й.)>>>

Лісознавство (Яковишин В.М.)>>>

Маркетинг у лісовому господарстві (Данілова О.М.)>>>

Методика і організація наукових досліджень (Решетюк О.В.)>>>

Основи лісоексплуатації (Ковальський А.Й.)>>>

Основи наукових досліджень (Решетюк О.В.)>>>

Природно-заповідна справа (Решетюк О.В.)>>>

Рекреаційне і заповідне лісівництво (Решетюк О.В.)>>>

Технічна механіка (Крамар В., Кройтор О.П.)>>>

Фітогеографія (Буджак В.В.)>>>

Фітомеліорація (Яковишин В.М.)>>>

Фітопатологія (Літвіненко С.Г.)>>>

ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

Біометрія з основами інформатики (Буджак В.В., Никирса Т.Д.)>>>

Ботаніка (Чорней І.І., Ванзар О.М., Токарюк А.І., Никирса Т.Д.)>>>

Інформаційно-комунікаційні методи навчання біології в школі (Шелифіст А.Є., Чебан Л.М., Никирса Т.Д.)>>>

Методика навчання біологї (Никирса Т.Д.)>>>

Організація науково-дослідної роботи учнів з біології (Никирса Т.Д.)>>>

ОП "Біологія"

Біометрія з основами інформатики (Буджак В.В., Никирса Т.Д.)>>>

Ботаніка (Чорней І.І., Ванзар О.М., Токарюк А.І., Никирса Т.Д.)>>>

Популяційна біологія (Чорней І.І., Никирса Т.Д.)>>>

Фітопатологія (Літвіненко С.Г.)>>>

ОП "Садово-паркове господарство"

Біометрія з основами інформатики (Буджак В.В., Никирса Т.Д.)>>>

Ботаніка (Чорней І.І., Ванзар О.М., Токарюк А.І., Никирса Т.Д.)>>>

Декоративна дендрологія (Ванзар О.М.)>>>

Інтродукція та адаптація рослин (Ванзар О.М.)>>>

Фітопатологія (Літвіненко С.Г.)>>>

інші спеціальності

Загальна біологія (розділ "Ботаніка") (Літвіненко С.Г.)>>>

Кормовиробництво та луківництво (Решетюк О.В.)>>>