Публікації за 2016 рік

Перелік основних публікацій співробітників кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарств

Монографії

 1. Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський» / наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – 248 с.
 2. Чорней І. І., Буджак В. В., Токарюк А. І. Каталог типів лучних оселищ Буковини. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – 100 с.
 3. Буджак В. В., Токарюк А. І., Чорней І. І., Куземко А. А. Лучна рослинність Буковини: созологічна характеристика, охорона. – Чернівці: ДрукАрт, 2016. – 152 с.

Навчальні посібники

 1. Буджак В. В. Використання MAPINFO у флористичних та ценотичних дослідженнях: побудова тематичних карт / Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – 56 с.

Методичні роботи

 1. Ілюстрована інструкція для роботи в середовищі прикладного програмного пакету JUICE / Укладачі: Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2016. – 40 с.
 2. Ілюстрована інструкція для роботи в середовищі прикладного програмного пакету TURBOWEG / Укладачі: Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2016. – 40 с.

Публікації у рейтингових закордонних журналах

 1. Budzhak V. V., Chorney I. I., Tokariuk A. I. & Kuzemko A. A. Numeric syntaxonomical analysis of the communities with participation of species from Molinia caerulea complex in the southwest of Ukraine. // Hacquetia. – 15/2. – 2016. – P. 63–77. (Scopus)

Публікації у фахових українських виданнях

 1. Літвіненко С. Г. Підсумки інтродукції представників родини Vitaceae Lindl. у Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2015. – Т. 7, вип. 2. – С. 233–239.

Статті у збірниках наукових праць

 1. Літвіненко С.Г. Особливості органогенезу генеративних пагонів у бруньках відновлення північноамериканських деревних інтродуцентів в умовах Буковини // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково–технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – С. 118–122.
 2. Решетюк О.В. Біологічна оцінка насаджень дендропарку «Нижньостановецький» / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково–технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – С. 151–158.

Матеріали закордонних конференцій

 1. Dengler J., Becker T., Biurrun I., Boch S., Dembicz I., Dolnik C., Ermakov N., Janišová M., García–Mijangos I., Guarino R., Kuzemko A., Löbel S., Pedashenko H., Polyakova M., Ruprecht E. & the participants of the EDGG Expeditions. Diversity patterns in Palearctic dry grassland vegetation – commonalities and differences across large biogeographic gradiens derived from the data of the EDGG research Expeditions // From Population Biology to Community Ecology. 12th European Dry Grassland Meeting. Book of Abstracts (22–27 May 2015 Mainz, Germany). – Mainz–Trier, 2015. – P. 11.
 2. Anna Kuzemko, Dmytro Dubyna, Tatiana Dziuba, Ivan Moysienko, Yulia Vasheniak, Maryna Zakharova. Syntaxonomy of the sandy and rocky grasslands of Ukraine: preliminary results of large–scale analysis // From Population Biology to Community Ecology. 12th European Dry Grassland Meeting. Book of Abstracts (22–27 May 2015 Mainz, Germany). – Mainz–Trier, 2015. – P. 24.
 3. Budzhak V., Chorney I., Tokariuk A., Kuzemko A. Classification of grassland and wetland vegetation of the Upper Prut River and Upper Siret River within Ukraine // 13th Eurasian Grassland Conference Management and Conservation of Semi–natural grasslands: from theory to practice Sighişoara, Romania 20–24 September 2016. Book of abstracts.   P. 8.
 4. Kuzemko A. A. Changes of meadow vegetation of the Forest and Forest–Steppe zones of Ukraine in the second half of the 20th and beginning of the 21st century // 13th Eurasian Grassland Conference Management and Conservation of Semi–natural grasslands: from theory to practice Sighişoara, Romania 20–24 September 2016. Book of abstracts. – p. 35.
 5. Shevera M., Protopopova V., Didukh Y., Kozak O., Chorney I., Budzhak V., Tokaryuk A. Reaktion of invasive species on climatic changes // Advances in research of the flora and vegetation of the Carpato–Pannonian region. 11th International Conference (Budapest, 12–14 February 2016). Book of abstracts .   P. 106–107.

Матеріали міжнародних українських конференцій

 1. Чорней І. І., Буджак В. В., Токарюк А. І. Адвентивна фракція флори Чивчино–Гринявський гір / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 11–18.
 2. Волуца О. Д. Мікофлора національного природного парку «Хотинський» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 26–31.
 3. Ванзар О. М., Романюк В. В., Дричак О. М. Систематична структура та раритетний компонент мікофлори заказника «Скит Манявський» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 87–90.
 4. Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В. Iris hungarica Waldst. & Kit. (Iridaceae Juss.) у Буковинському Прикарпатті – хорологічні та еколого–ценотичні особливості // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 120–122.
 5. Ванзар О. М., Романюк В. В., Равлюсь І. В. Видовий склад і систематична структура флори Галицького національного природного парку // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 157–161.
 6. Ванзар О. М., Романюк В. В., Скоропляс С. В. Систематичний склад макроміцетів парків історичної частини м. Чернівці // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 193–195.
 7. Осьодло Л. М., Токарюк А. І. Хорологічні та репродуктивні особливості Solidago canadensis L. (Asteraceae) у Чернівецькій області // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 233–238.
 8. Буджак В. В., Чорней І. І., Токарюк А. І., Скільський І. В. До вивчення біорізноманіття Національного природного парку «Верховинський» методом сіткового картування // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 245–256.
 9. Решетюк О. В. Регіональний аналіз особливостей трапляння оселищ лікарських рослин родини Rosaceae L. у флорі Буковини // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 263–266.
 10. Кручко К. В., Токарюк А. І. Участь Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) у рослинному покриві природно–заповідних територій м. Чернівці // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 291–295.
 11. Каланжій С. І., Літвіненко С. Г. Оцінка запасів лікарської сировини Potentilla erecta (L.) Raeusch. і P. alba L. у Чернівецькій області // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І.В.  Скільський, А.В.  Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – С. 333–334.
 12. Решетюк О. В., Терлецкий В. К. Глобалізація та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні (20–21 травня 2016 р., м. Березне): матер. I Міжн. науково–практичної конференції. – Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. –С. 70–71.
 13. Ванзар О. М., Романюк В. В., Сеник В. В. Таксономічний склад та систематичний аналіз дендрофлори парку культури і відпочинку імені Івана Франка м. Калуш // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків», присвяченої 70–річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України, 23–25 травня 2016 року. – Біла Церква, 2016. – С. 68–70.
 14. Ванзар О. М., Романюк В. В., Скоропляс С. В. Еколого–трофічна характеристика макроміцетів парків історичної частини м. Чернівці // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій», присвяч. 20–річчю створення НПП «Подільські Товтри» (25–27 травня 2016 р., м. Кам’янець–Подільський). – м. Кам’янець–Подільський: «Друкарня «Рута»», 2016. – С. 27–30.
 15. Решетюк О. В. Організований екотуризм в охороні природи // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали доповідей учасників ІІ Міжнародної науково–практичної конференції (26–27 травня 2016 року). – Луцьк: ЛІРоЛ, 2016. –С. 176–178.
 16. Решетюк О. В. Заказники Буковини в розбудові екологічної мережі // Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130–річчя створення «Пам’ятки Пеняцької» – першої природоохоронної території у Європі): Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів–Броди–Пеняки, 26–27 жовтня 2016 року). – Львів: Ліга–Прес, 2016. –С. 208–210.