Студентська наукова робота

- 2021 -

 Чергова студентська наукова конференція проведена на базі Чернівецького національного університету 20-22 квітня 2021 р.; кількість студентських доповідей – 21, з них доповідей студентів спеціальності 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» – 17, спеціальності 205 «Лісове господарство» – 4. Публікації студентів кафедри висвітлюють результати використання та впровадження різноманітних технологій, методів, форм, засобів навчання при викладанні біології у закладах загальної середньої освіти, дослідження адвентивної фракції флори пам'яток природи садово-паркового мистецтва, насіннєвої продуктивності трав'янистих інтродуцентів, фітопатогенної мікобіоти старовинних парків, лісів з використанням інтродуцентів та пралісів, біотопічної диференціації природних лісів, життєвого та санітарного станів вікових дерев  регіону.

ознайомитись із матеріалами студентської наукової конференції ЧНУ (за 2021 р.) >>>

- 2020 -

 Загальна кількість публікацій студентів – 9; з них у матеріалах чергової студентської конференції у збірнику матеріалів Чернівецького національного університету – 8, у збірниках матеріалів міжнародних конференцій – 1 публікація у співавторстві з науковим керівником. 
Публікації студентів кафедри висвітлюють результати дослідження флори старовинних парків та зелених насаджень, зокрема дендрофлори, мікофлори,  вивчення раритетних видів регіону.
У черговій студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (22-23 квітня 2020 року) брали участь 8 студентів.

ознайомитись із матеріалами студентської наукової конференції ЧНУ (за 2020 р.) >>>

- 2019 -

Загальна кількість публікацій студентів – 18; з них у матеріалах чергової студентської конференції у збірнику матеріалів Чернівецького національного університету – 12, у збірниках матеріалів міжнародних конференцій – 6 публікацій у співавторстві з науковими керівниками.
Спільні публікації студентів та викладачів кафедри (6 публікацій) висвітлюють результати дослідження дендрофлори старовинних парків та зелених насаджень , вивчення раритетних дендроекзотів.
У черговій студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (16-17 квітня 2019 року) брали участь 12 студентів. У  міжнародних конференціях брали участь 6 студентів.

ознайомитись із матеріалами студентської наукової конференції ЧНУ (за 2019 р.) >>>

- 2018 -

Кількість студентів, які були задіяні у виконанні наукових досліджень, – 9. Наукова спрямованість – вивчення фіторізноманіття регіону.
У черговій студентській науковій конференції, проведеній на базі Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 р.), брали участь 14 студентів; з них 2 – студенти кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України (Глоговський Любомир, доповідь на тему «Формування декоративних форм туї у ТзОВ «Плантпол-Україна» та Обуханич Наталія із доповіддю «Півонії дослідної ділянки ботанічного саду НЛТУ України»), 12 – студенти кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету.
У міжнародних науково-практичних конференціях брали участь 2 студентів.
У студентській науковій конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового  господарства та урбоекології» 24 квітня 2018 року на базі кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України (Львів) виступили із доповідями 3студентів кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства: Галкіна Сніжана (наук. керівник – доц. Літвіненко С.Г.), Волошин Тетяна (наук. керівник – доц. Літвіненко С.Г.), Козак Соломія (наук. керівник – доц. Ванзар О.М.).
Спільні публікації студентів та викладачів кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства (2 публікації) висвітлюють результати дослідження дендрофлори старовинних парків та зелених насаджень пришкільної території.
Загальна кількість публікацій студентів – 11; з них у матеріалах чергової студентської конференції у збірнику матеріалів Чернівецького національного університету – 9, у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій – 2 публікації у співавторстві з науковими керівниками.

ознайомитись із матеріалами студентської наукової конференції ЧНУ (за 2018 р.) >>>

- 2017 -

Кількість студентів, які були задіяні у виконанні наукових досліджень, - 10. Наукова спрямованість – вивчення флористичного різноманіття Чернівецької та сусідніх областей, дослідження інтродукованих видів, оцінка стану паркових насаджень.
Загальна кількість публікацій студентів - 16; з них у матеріалах чергової студентської конференції у збірнику матеріалів Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 р.) – 10, у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнської конференцій – 6 публікацій у співавторстві з науковими керівниками.
Спільні публікації студентів та викладачів кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства висвітлюють результати досліджень видового різноманіття аборигенної та інтродукованої флор Чернівецької, Івано-Франківської областей, оцінку стану паркових насаджень Прикарпаття і Поділля.

ознайомитись із матеріалами студентської наукової конференції ЧНУ (за 2017 р.) >>>

- 2016 -

 Кількість студентів, які були задіяні у виконанні наукових досліджень, - 10. Наукова спрямованість – вивчення флористичного різноманіття Чернівецької та Івано-Франківської областей.
Спільні публікації студентів та викладачів кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства (5 публікацій) висвітлюють результати досліджень таксономічного складу флори заповідних територій Чернівецької та Івано-Франківської областей, хорологічних та репродуктивних особливостей адвентивних видів флори Буковини і таксономічного складу мікобіоти.
Загальна кількість публікацій студентів - 15; з них у матеріалах чергової студентської конференції у збірнику матеріалів Чернівецького національного університету (20-22 квітня 2016 р.) – 10, у збірнику матеріалів міжнародних конференцій – 5 публікацій у співавторстві з науковими керівниками.

ознайомитись із матеріалами студентської наукової конференції ЧНУ (за 2016 р.) >>>


Науковий гурток

Плани студентського наукового гуртка>>>

Звіти студентського наукового гуртка>>>


Наукові проблемні групи

Положення про студентські наукові проблемні групи

План роботи студентської наукової проблемної групи "Проблеми і перспективи збереження фіторізноманіття" на 2021/2022 н.р.