Публікації за 2020 рік

Навчальні посібники

 1. Систематика рослин. Розділ «Альгологія»: робочий зошит для лабораторних занять / Никирса Т.Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. – 106 с.
 2. Мікологія: робочий зошит для лабораторних занять / Никирса Т.Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. – 108 с.
 3. Дідух Я. П., Буджак В. В. Програма для автоматизації процесу розрахунку бальних показників екологічних факторів : методичні рекомендації. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. - 40 с.

Методичні роботи

 1. Орхідеї Буковини / В.В. Буджак, І. І. Чорней,  А.І. Токарюк, М.В. Білоконь, М.М. Аврам, І.М. Костишин. –  Чернівці: ДрукАрт, 2019. – 96 с.

Публікації у рейтингових закордонних журналах

 1. Hegedüšová K., Korzeniak J., Májeková J., Stoica A., Coldea G., Kuzemko A., Budzhak V., Tokaryuk A., Chorney I. & Škodová I. Syntaxonomical revision of the Triseto flavescentis-Polygonion bistortae alliance in the Carpathians. // Plant Biosystems. (2020) DOI: 10.1080/11263504.2020.1801877  Impact Factor (2019) = 1.787

Публікації у фахових українських виданнях

 1. Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В., Якушенко Д. М. Рослинний покрив ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» (м. Чернівці) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 1. – С. 58–71.
 2. Волуца О.Д., Токарюк А.І. Salvia austriaca Jacq. (Lamiaceae) у Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т.12, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2020. – С. 111–114.
 3. Іщенко О.О., Мельник В.М., Парнікоза І.Ю., Буджак В.В., Панчук І.І., Кунах В.А., Волков Р.А. Молекулярна організація 5s рибосомної ДНК і таксономічний статус Avenella flexuosa (L.) Drejer (Poaceae) // Цитологія і генетика. – 2020. – Т. 54. № 6. – С 28-33
 4. Буджак В.В.,  Дідух Я.П. Синфітоіндикаційна оцінка оселищ рослин Червоної книги України та ризиків їх втрат під впливом кліматогенних змін // Укр. ботан. журн. – 2020. – 77. – № 6. – С 432-441
 5. Булах О.В., Волуца О.Д., Токарюк А.І., Буджак В.В., Коржан К.В., Зав’ялова Л.В., Кучер О.О., Шевера М.В. Portulaca oleracea aggregate (Portulacaceae) з території Чернівецької області (Україна) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 2. – С 66-72
 6. Буджак В. В., Міськова О. В. Сіткова карта регіонального ландшафтного парку «Сеймський» // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 2. – С 78-81
 7. Токарюк А. І., Никирса Т. Д., Чорней І. І., Буджак В. В., Коржан К. В. Зозулинцеві (Orchidaceae Juss.) на території м. Чернівці: хорологічні та фітоценотичні особливості // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2020. – Т. 12, вип. 2. – С 85-89
 8. Решетюк О.В., Філіпенко А.Б. Ризики розвитку іржастих грибів (PUCCINIA GRAMINIS Pers.) на культивованих барбарисах (рід BERBERIS L.) Науковий журнал «Ukrainian Journal of Forest and Wood Science» («Український журнал лісівництва та деревинознавства»). 2020. С. . (прийнято до друку)
 9. Токарюк А., Ванзар О. Комплексний аналіз рослинного покриву парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк-сквер» (м. Чернівці, вул. Мирона Кордуби) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) – 2019, v. 11, n. 1, p. 101-106 https://doi.org/10.31861/biosystems2019.01.101
 10. Токарюк А., Романюк О. Флористичне різноманіття парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк-сквер» (м. Чернівці, Соборна площа)  // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) – 2020, – Т. 12, вип. 2. – С. 52-56.
 11. Шевера М.В., Орлов О.О., Волуца О.Д., Кіш Р.Я. Rudbeckia triloba L. (Asteraceae), новий вид адвентивних рослин у флорі України // Чорноморський ботанічний журнал. – 2020. –  том 16, № 2. – С. 135–143.