Публікації за 2021 рік

Перелік публікацій співробітників кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства за 2021 рік

Навчальні посібники

 1. Фітопатологія: робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальності «Лісове господарство». Вид. 2-е, випр. і доп. / С. Г. Літвіненко, В. В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 154 с.
 2. Фітопатологія. Конспект лекцій. Вид. 2-е, випр. і доп. / С. Г. Літвіненко, В. В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 70 с.
 3. Решетюк О. В. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки (для спеціальності «Лісове господарство»). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 100 с.
 4. Основи наукових досліджень та історія науки: навч. посіб. для спеціальності «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» / укл. О. В. Решетюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. – 171 с.

Методичні роботи

 1. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових і випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» / Укладачі: І. І. Чорней, С. Г. Літвіненко, О. В. Решетюк, О. М. Романюк, А.І. Токарюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 45 с.
 2. Лісове насінництво: методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Лісове насінництво» (для студентів денної форми навчання за спеціальністю 205 – Лісове господарство) / уклад. К. В. Мирончук. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 61 с.
 3. Лісові культури: методичні рекомендації та інструкція для практичних робіт і практики із лісових культур / уклад. В. М. Яковишин, К. В. Мирончук. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 98 с.
 4. Топіарне мистецтво: методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» / уклад. К. В. Мирончук. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 48 с.

Публікації у рейтингових закордонних періодичних виданнях

 1. Biurrun I., Pielech R., Dembicz I., Gillet F., Kozub Ј., ... Budzhak V., ... Zhao L., & Dengler J. Benchmarking plant diversity of Palaearctic grasslands and other open habitats // Journal of Vegetation Science. Vol. 32 (4). 2021: 1-21. IF =2,698
 2. Myronchuk K., Henyk Y., Kurnytska M. Species composition, structure and quality status of hedges in Bukovynian Carpathian region of Ukraine. Forestry Ideas, 2021, vol. 27, No 1 (61): 74-88.
 3. Vasyl Budzhak, Illia Chorney, Alla Tokariuk & Anna Kuzemko «Sinozhati» – the sacred place of Pokuttya (Western Ukraine) as a center of meadow-steppe diversity preservation // Palaearctic Grasslands. 2021 (№ 50): 18–26.

Публікації у фахових українських виданнях

 1. Бойчук С. В., Буджак В. В. Онтогенетична та віталітетна структури популяцій Мuscari botryoides (L.) Mill. (Asparagaceae Juss.) на північно-східній межі ареалу. Чорноморськ. бот. ж., 2021, 17 (2): 107–118.
 2. Літвіненко С. Г., Виклюк М. І. Аутфітосозологічне оцінювання дендроекзотів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2021. том 31, № 1. С. 30–36.
 3. Мирончук К. В., Курницька М. П. Пилозахисна функція живоплотів на прикладі урбоекосистем Чернівецької області. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2021, том 31, № 4. С. 48–53.