Публікації за 2017 рік

Перелік основних публікацій співробітників кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Монографії

 1. Important Plant Areas of Ukraine / V.A.  Onyshchenko, V.P.  Kolomiychuk, I.I.  Chorney, R.Ya.  Kish, A.I.  Tokariuk, V.V.  Budzhak, et ol. – Kyiv: Alterpress, 2017. – 375 p.

Навчальні посібники

 1. Методологія та організація наукових досліджень у лісовому господарстві / укл. І.І.  Чорней, О.В.  Решетюк. – Чернівці, 2016. – 168 с.
 2. Решетюк О.В. Рекреаційне та заповідне лісівництво: Навч. посібник / Чернівці, 2017. – 225 с.

Методичні роботи

 1. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Яковишин В.М. Рослини і тварини з Червоної книги України на території державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство » (ілюстрований довідник). Судинні рослини. – Чернівці, 2017. – 40 с.
 2. Літвіненко С.Г., Никирса Т.Д. Конспект лекцій з «Анатомії рослин»: навч.–метод. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т, 2017. – 50 с.
 3. Ботаніка: анатомія і морфологія рослин : навч. посібник / уклад. Літвіненко  С.Г. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2017. – 48 с.
 4. Робочий зошит для лабораторних занять з «Анатомії рослин»: Навчально–методичний посібник / уклад. Т.Д.  Никирса. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–тет, 2017. – 36 с.
 5. Кагало О.О., Проць Б.Г., Круглов І.С.,. Данилик І.М, Кіш Р.Я., Чорней І.І., Реслер І.Я. Методи вивчення оселищного різноманіття / Ред. Б.Г. Проць, О.О. Кагало. – Львів: Ліга Пресс, 2017. – 61 с.

Публікації у фахових закордонних журналах

 1. Vanzar Оksana, Romanyuk Vasil. Estimation of the stability of exotic species of dendroflora of green plantations of the historical part of Chernivtsi // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality». – Nitra, 2017. doi: https:/dx.doi.org/10.5219/XXX
 2. Didukh Ya., Chorney I., Budzhak V., Tokaryuk A., Kish R., Protopopova V., Shevera M., Kozak O., Rosenblit Yu. Norenko K. The impact of climate change on vegetation cover in the Ukrainian Carpathians // Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Biologia. – 2017 – Vol. 62. – P. 105–106. http://science.thomsonreuters.com/cgi–bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1221–8103
 3. Iakushenko D., Chornei I., Tokaryuk A., Budzhak V. Solomakha V. Calcicolous subalpine vegetation of the Chyvchyny Mountains (Ukraine) // Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Biologia. – 2017 – Vol. 62. – P. 125–126. http://science.thomsonreuters.com/cgi–bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1221–8103

Публікації в українських виданнях

 1. Начичко В.О., Гончаренко В.І., Буджак В.В., Прокопів А.І. Поширення видів роду Thymus L. (Lamiaceae) на території Чернівецької області (Україна) // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Том 11. № 1. – С. 117–134.
 2. Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V., Protopopova V.V., Shevera M.V. Chorological, ecological and coenotic characteristics of Symphyotrichum ciliatum (Lindl.) Nesom (Asteraceae) in the Bukovinian Cis–Carpathian // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Том 11. №2. – С. 103–114.
 3. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І., Бляхарська Л.О. Підсумки інвентаризації зелених насаджень міста Чернівці // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – т. 27, № 1. – С. 48–53.
 4. Решетюк О.В. Режими збереження популяцій Cypripedium calceolus L.) / О.В.  Решетюк // Лісове і садово–паркове господарство : електр. наук. фах. журн., № 11 – Київ. – 2017.

Публікації в українських фахових виданнях

 1. Решетюк О.В. Режими збереження популяцій Cypripedium calceolus L.) / О.В.  Решетюк // Лісове і садово–паркове господарство : електр. наук. фах. журн., № 11 – Київ. – 2017.

Статті у збірниках наукових праць та інших журналах

 1. Ванзар О.М., Романюк В.В., Скорейко Н.М. Репродуктивні властивості бегоній колекції Ботанічного саду ЧНУ // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін : Зб. ст. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150–річчю Ботанічного саду ім. акад. В.І.  Липського ОНУ ім.  І.І.  Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 141–144.
 2. Решетюк О.В. Типологічний аналіз заказників Буковини / О.В.  Решетюк // Заповідна справа. – Т. 1, Вип. 22. – 2016. – С. 52 (http://docs.wixstatic.com/ugd/7c080b_b449ca24ecc34dd389455540bd131d05.pdf)

Матеріали закордонних конференцій

 1. Iakushenko D., Chornei I., Tokaryuk A., Budzhak V. Notatki о roslinnosci wodnej і szuwarowej Gor Czywczyriskich (Ukraina) // The 2nd International Nature Conference of the Polish–Czech–Slovak Borderland. – Górki Wielkie, 2017. – S. 8.
 2. Turis P., Turisová I., Janišová M., Uhliarová E., Chorney I., Budzhak V., Tokaryuk A., Kuzemko A. & Kolyadzhin I.: Endemity pohoria Čivčiny v Ukrajinských Karpatoch. // «Ekologie a evoluce karpatské flóry» a valné shromáždění České botanické společnosti Praha, 26. – 27. listopadu 2016. – S. 31.
 3. Těšitel J., Vratislavská M., Novák P., Chorney I.I. & Roleček J. Molekulárni variabilita a stanovištni nároky Pedicularis exaltata a P. hacquetii. Co mohou vypovidat о holocenni historii karpatské flóry a vegetace? // «Ekologie a evoluce karpatské flóry» a valné shromáždění České botanické společnosti Praha, 26. – 27. listopadu 2016. – S. 30.

Матеріали міжнародних українських конференцій

 1. Буджак В. В., Чорней І. І., Токарюк А. І. Сіткова карта Прут–Дністерської височинної області як основа для вивчення динаміки її фіторізноманіття // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Матеріали Другої міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої 170–й річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14–15 вересня 2017 року, м. Заліщики, Тернопільська область, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 80–82.
 2. Ванзар О. М., Романюк В. В., Равлюсь І. В. Стан антропогенної трансформації адвентивної фракції флори лучних комплексів Галицького національного природного парку // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Матеріали Другої міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої 170–й річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14–15 вересня 2017 року, м. Заліщики, Тернопільська область, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 146–147.
 3. Скорейко Н.М., Ванзар О.М. Особливості вегетативного розмноження бегоній з колекції Ботанічного саду ЧНУ // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (21–22 квітня 2017 року). Частина І. – Ужгород, 2017. – С. 92–95.
 4. Ванзар О. М., Романюк В. В., Жищинська В.В. Інтегральна оцінка цінності парку–пам’ятки садово–паркового мистецтва «Сатанівська перлина» // Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (25–26 травня 2017 р, Біла Церква). – Біла Церква, 2017. – С. 20–22.
 5. Решетюк О.В., Полянська І.Г. Історія створення та сучасний стан колекції розарію ботанічного саду Чернівецького національного університету // Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (25–26 травня 2017 р, Біла Церква). – Біла Церква, 2017. – С. 119–122. www.btsau.kiev.ua/sites/default/files/tezy/tezy_mignarod_konf_ozelenen.
 6. Літвіненко С.Г., Гикава І.С. Таксономічний склад мохоподібних лісів Хотинського природного району (Чернівецька область) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 158–161.
 7. Решетюк О.В. Ретроспективний і типологічний аналіз мережі заповідних об’єктів Буковинського Передкарпаття у зв’язку з її значенням для формування регіональної екомережі // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 235–240.
 8. Осьодло Л. М., Токарюк А. І. Solidago сanadensis L. (Asteraceae) у лучних комплексах Буковинського Прикарпаття // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 47–50.
 9. Кручко К. В., Токарюк А. І. Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) у смт Глибока (Чернівецька область) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 109–113.
 10. Ванзар О. М., Равлюсь І. В., Романюк В. В. Созологічний аналіз раритетних видів рослин Галицького національного природного парку // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 163–165.
 11. Остапюк М.М. Родина Alliaceae Borkh. у флорі Буковини: таксономічний склад, ключ для визначення // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Четвертої міжнар. наук.–практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Україна). – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 187–188.

Матеріали всеукраїнських конференцій

 1. Ванзар О. М., Романюк В. В., Хімчак М.В. Комплексна оцінка декоративних ознак екзотичної дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115–річчю від дня нар. селекціонера–плодовода Д. С. Дуки, 10–11 травня 2017 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 222–224.
 2. Ванзар О. М., Романюк В. В., Сеник В.В. Географічний аналіз культивованої дендрофлори парку культури і відпочинку ім. І. Франка м. Калуш // там само– С. 224–226.
 3. Решетюк О.В. Екологічна освіта у збалансованому розвитку суспільства / Решетюк  О.В., Терлецкий  В.К. // Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації: ІІІ Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку» (12–13 квітня 2017 року). – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 30–33
 4. Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Партенокарпічна яблуня для садівництва // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 118–119
 5. Решетюк О.В. Проблеми менеджменту ботанічних садів і дендропарків України // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 96–98
 6. Ванзар О.М., Романюк В.В., Козак С.Т. Заліщицький парк– пам’ятка садово–паркового мистецтва місцевого значення (історія, систематичний склад та біоморфологічний аналіз) // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 11–12.
 7. Волуца О. Д., Якушенко Д. М., Токарюк А. І., Чорней І. І., Буджак В. В. Dorycnium herbaceum Vill. (Fabaceae) у Буковинському Прикарпатті // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 16–17.
 8. Ванзар О.М., Романюк В.В., Янчук О.П. Кількісна і якісна характеристика насіння рододендронів в умовах Ботанічного саду ЧНУ // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 12–14.
 9. Літвіненко С.Г., Галкіна С. П. Ginkgo biloba L. у Чернівецькій області // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 75–76.
 10. Кручко К.В., Токарюк А.І. Поширення Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) на території Чернівецької області // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 62–70.
 11. Осьодло Л. М., Токарюк А. І. Solidago сanadensis L. (Asteraceae) у рослинному покриві природно–заповідних територій м. Чернівці // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140–річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5–6 жовтня 2017 р., м. Чернівці). – Чернівці, Чернів. нац. ун–т, 2017. – С. 85–88.