Новини

До Міжнародного дня Біорізноманіття - про унікальні об'єкти фіторізноманіття Буковини

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 22.05.2023

  Організація Об'єднаних Націй оголосила 22 травня Міжнародним днем біорізноманіття з метою підвищення розуміння та обізнаності людства з питаннями біорізноманіття. Цю дату було обрано у зв’язку з тим, що 22 травня 1992 року на Генеральній асамблеї ООН з проблем глобальної екології було прийнято Конвенцію про біологічне різноманіття. Україна є однією із сторін Конвенції і ратифікувала її у 1994 році.

 Центр збереження біорізноманіття, який функціонує при кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, продовжує серію матеріалів про унікальні, найцінніші об’єкти біорізноманіття Буковини і Карпатського регіону загалом, за збереження яких ми відповідаємо перед світовою спільнотою.

 До цього переліку належать заповідні об’єкти Рухотинського лісництва, яке розташоване у центральній частині Хотинської височини. В межах цього лісництва знаходяться 7 об’єктів природно-заповідного фонду: ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Рухотинський ліс» (49 га), п’ять заповідних урочищ – «Буковий праліс» (33 га), «Дубовий праліс» (13 га), «Ділянка пралісу» (10 га), «Бучок» (25,8 га), «Реліктова бучина» (60 га) та орнітологічний заказник місцевого значення «Чапля» (8,3 га), де охороняються осередки пралісових екосистем.

  За ініціативи керівництва ДП «Ліси України» (філія Сокирянське лісове господарство), у підпорядкуванні якого знаходиться лісництво, співробітниками кафедри ботаніки проведено обстеження цих заповідних об’єктів.

 За результатами аналізу описів рослинності на зазначених ділянках встановлено, що вони належать до союзу Fagion sylvaticae Luquet 1926 (порядок Fagetalia sylvaticae Pawłowski 1928, клас Carpino-Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968). Цей союз об’єднує букові й буково-ялицеві ліси Західної, Центральної та Північної Європи на сірих лісових і карбонатних ґрунтах. На території України вони відзначені у Карпатах і Передкарпатті та на прилеглій до них частині Західного Поділля.

 Угруповання цього союзу мають міжнародне природоохоронне значення і охороняються відповідно до положень Резолюції 4 (1996) Постійного комітету Бернської конвенції: G1.6: Букові ліси (Fagus woodland).

 Крім того, ці угруповання є складовими типу оселищ 9130 Букові ліси Asperulo-Fagetum, які охороняються на території Європейського союзу і включені в Додаток І Директиви Європейського Союзу 92/43/ЄEC від 21 травня 1992 «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори». Цей тип оселищ об’єднує ліси з буком лісовим (Fagus sylvatica), які сформувалися на нейтральних або близьких до нейтральних ґрунтах з м’яким гумусом, середньоєвропейського та атлантичного регіонів, а також центру та півночі Центральної Європи, для яких характерне широке представництво видів, що належать до екологічних груп Anemone nemorosa-типу, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon-типу, Galium odoratum та Melica uniflora-типу та Dentaria spp.-типу.

 Директива про оселища («Habitats Directive») є законодавчим інструментом Європейського Співтовариства в галузі збереження природи, який встановлює спільні засади збереження природних видів тварин і рослин та природних оселищ, що є важливими для Співтовариства; у ній йдеться про створення мережі територій з особливим природоохоронним статусом, яка називається Natura 2000, з метою «відновлення та підтримання у сприятливому стані збереженості природних оселищ і видів природної фауни і флори, які становлять інтерес для Співтовариства».

 Варто відзначити, що всі лісові масиви в межах заповідних об’єктів Рухотинського лісництва це вікові деревостани, які сягають віку до 300 років. Така концентрація пралісових деревостанів, які мають міжнародне природоохоронне значення, в межах одного лісництва є унікальним явищем.

 Крім того, в межах лісництва виявлено понад 20 видів судинних рослин занесених до Червоної книги України. Серед них зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus L.), які також охороняються Бернською конвенцією та Директивою про оселища ЄС.