Конференції, співорганізаторами яких була кафеда

Матеріали конференцій, співорганізаторами яких була кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

   Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці) / наук. ред. І. І. Чорней, І. В. Скільський, А. В. Юзик; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 240 с.
ISBN 978-617-7465-31-6

  У матеріалах конференції представлені результати досліджень науковців з України, Польщі, Республіки Молдова і Російської Федерації. Вони відображають теоретичні, методологічні та практичні проблеми моніторингу біологічного і ландшафтного різноманіття, становлення й розвитку заповідної справи, актуальні питання охорони природи, екологічної освіти, рекреації.
  Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.


 Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 жовтня 2017 р. м. Чернівці) / наук. ред. І.І. Чорней, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2017. – 144 с.
ISBN 978-966-423-412-9

 Збірник містить результати досліджень науковців України та Польщі, присвячені теоретичним і прикладним аспектам інтродукції рослин, вивченню й охороні фіторізноманіття in situ та ex situ, генетичному поліморфізму рослин, формуванню, функціонуванню й використанню природничих музейних і гербарних колекцій у природоохоронних дослідженнях, історичним аспектам регіональних природничих досліджень, сучасним проблемам менеджменту ботанічних садів і дендропарків.
  Для працівників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, краєзнавців, учителів біології та географії, працівників лісового господарства, природоохоронних організацій.


   Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 квіт. 2017 р., смт Путила, Чернівецька обл., Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – 288 с.
ISBN 978-617-7172-97-9

  У матеріалах конференції представлені результати досліджень науковців з України, Польщі, Республіки Казахстан і Російської Федерації. Вони відображають теоретичні, методологічні та практичні проблеми моніторингу біологічного і ландшафтного різноманіття, становлення й розвитку заповідної справи, актуальні питання охорони природи, екологічної освіти, рекреації.
  Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.


  Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 трав. 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 352 с.
ISBN 978-617-7172-44-3

  У матеріалах конференції представлені результати досліджень науковців з України, Польщі, Румунії, Республіки Молдова і Російської Федерації. Вони відображають теоретичні, методологічні та практичні проблеми моніторингу біологічного і ландшафтного різноманіття, становлення й розвитку заповідної справи, актуальні питання охорони природи, екологічної освіти, рекреації.
  Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.


  Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. природ. парку «Вижницький» (17–19 вересня 2015 р., смт Берегомет, Чернівецька обл., Україна) наук. ред. І. В. Скільський; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Вижницький» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2015. – 368 с.
ISBN 978-617-7172-45-0

  У матеріалах конференції представлені результати досліджень науковців з України, які відображають теоретичні, методологічні та практичні проблеми становлення й розвитку заповідної справи, моніторингу біологічного і ландшафтного різноманіття, актуальні питання созології, екологічної освіти, рекреації.
  Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.


 Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 квіт. 2015 р., смт Путила, Чернівецька обл., Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2015. – 544 с.
ISBN 978-617-7172-40-5

 У матеріалах конференції представлені результати флористичних та фауністичних досліджень науковців з України, Польщі, Румунії, Республіки Білорусь і Російської Федерації. Вони відображають теоретичні, методологічні та практичні проблеми моніторингу біологічного і ландшафтного різноманіття, становлення й розвитку заповідної справи, актуальні питання охорони природи, екологічної освіти, рекреації.
  Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.


 

 Регіональні  аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин) / відп. ред. І. В. Скільський; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: ДрукАрт, 2014. – 368 с.
ISBN 978-617-7172-01-6

  У матеріалах конференції представлені результати флористичних та фауністичних досліджень науковців з України, Російської Федерації, Республіки Бєларусь і Румунії за такими напрямками: рослинний світ, тваринний світ, охорона природи, музейні колекції й історія науки.
  Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології загальноосвітніх шкіл, екологів та краєзнавців.