Освітні програми


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ


Бакалаврські програми

• «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія»
• «Біотехнології та біоінженерія» зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерії»
• «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія»
• «Землеустрій та кадастр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
• «Лісове господарство» зі спеціальності 205 «Лісове господарство»
• «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
• «Середня освіта (Хімія)» зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія)
• «Технології виробництва та агроменеджмент» зі спеціальності 201 «Агрономія»
• «Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів» 
• «Хімія» зі спеціальності 102 «Хімія» 


Магістерські програми (1,5 роки навчання) 

• «Агрономія» зі спеціальності 201 «Агрономія» 
• «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія»
• «Біотехнології та біоінженерія» зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»
• "Біологія та здоров'я людини" зі спеціальності 014 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини"
• «Біохімія та лабораторна діагностика» зі спеціальності 091«Біологія»
• «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія»
• «Землеустрій та кадастр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
• «Лісове господарство» зі спеціальності 205 «Лісове господарство»
• «Середня освіта (Хімія)» зі спеціальності 014.06 середня освіта (Хімія)
• «Хімія» зі спеціальності 102 Хімія


ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ


 PhD програми (4 роки навчання) 

• 091 - «Біологія» 
• 101 - «Екологія»
• 102 - «Хімія»