ОС Магістр

 Освітньо-професійна програма:
Навчальні плани:
Відгуки стейкхолдерів: 
  • Рецензія Руденко С. - д.б.н., професора, професора кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса
  • Рецензія Білоконя М. - начальника управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, заслуженого природоохоронця України
  • Рецензія Рильського О. - д.б.н., проф., завідувача кафедри загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету
  • Рецензія Павличенка А. - д.т.н., проф., першого проректора, професора кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"
  • Рецензія Попеску Г. - директора Чернівецької фітосанітарної лабораторії
  • Рецензія Гаврилець Н. - к.с-г.н., заступниці директора з наукової роботи Придністровської дослідної станції садівництва Інституту садівництва ННАН України
  • Рецензія Лукашова Д. - д.б.н., професора, завідувача кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(12.02.2023) ОПП. ОС Магістр. Протокол (Робоча група)
(01.02.2023) ОПП. ОС Магістр. Протокол (Стейкхолдери)
(16.12.2022) ОПП. ОС Магістр. Протокол (Студенти)

Силабуси навчальних дисциплін:

Анкетування випускників: