Наші конференції

«РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ»

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 18.08.2017

>>> Завантажити перший інформаційний лист
>>> Download the first information letter

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь в роботі міжнародної наукової конференції «Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття», що присвячена 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і відбудеться 5-6 жовтня 2017 року на базі Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Теоретичні і прикладні аспекти інтродукції рослин.
2. Вивчення й охорона фіторізноманіття in situ та ex situ.
3. Генетичний поліморфізм рослин.
4. Формування, функціонування й використання природничих музейних та гербарних колекцій у природоохоронних дослідженнях.
5. Історичні аспекти регіональних природничих досліджень.
6. Сучасні проблеми менеджменту Ботанічних садів і дендропарків. 

ФОРМИ УЧАСТІ: 

1. Доповідь на пленарному засіданні.
2. Доповідь на секціях.
3. Стендова доповідь.
4. Заочна участь (лише публікація). 

Для участі в конференції необхідно до 5 вересня надіслати:
1. Заявку учасника на електронну адресу оргкомітету: botaniche.conf@gmail.com (форма заявки додається).
2. Електронний варіант матеріалів конференції (назва файлу – за прізвищем першого автора; формат – *.rtf на зазначену вище адресу. 

Отримання заявки і тез буде підтверджено листом на Вашу електронну адресу впродовж 2-3 робочих днів. 

За зміст тез доповіді відповідальний автор. 

Другий інформаційний лист буде надіслано всім зареєстрованим учасникам після 10 вересня. 

3. Організаційний внесок за умови очної участі – 300 грн., іноземні учасники сплачують оргвнесок у валюті своєї країни згідно курсу валют на день пересилки. Оргвнесок покриватиме вартість 1 збірки матеріалів конференції, папку учасника та участь у coffe-break. Оргвнесок не покриває вартість на проїзд до Чернівців, проживання та участь у екскурсії. 

За умови заочної участі вартість публікації матеріалів – 100 грн. 

Гроші просимо надсилати поштовим переказом на адресу: 

Діденко Наталії Олександрівні, вул. Шептицького 21, кв.3, м. Чернівці, 58002, Україна. 

На електронну адресу оргкомітету необхідно надіслати копію квитанції про сплату з обов‘язковою вказівкою П.І.П. платників оргвнеску. 

Оргкомітет планує видати матеріали конференції окремою збіркою. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам чи тематиці конференції. В подібному випадку оргвнесок буде повернено з вирахуванням витрат на пересилку. Найбільш цікаві з оприлюднених на конференції доповідей планується видати у науковому журналі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Біологічні системи». 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

До друку приймаються матеріали обсягом до 2-х сторінок формату А4, складені у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *.rtf), шрифт Times New Roman 14 pt, міжрядковий інтервал – 1. Поля − 1,5 см по периметру, абзацний відступ 1,25 см.

Текст без переносів, рисунків, графіків, таблиць. Родові та видові латинські назви таксонів виділяються курсивом. За необхідності можна робити посилання на джерела інформації в круглих дужках автор чи назва публікації, рік. 

Список літератури не додається. 

Зразок оформлення матеріалів в інформаційному листі. 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

Організаційний комітет конференції: 

Голова оргкомітету: Директор Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, д.б.н. Михайло Марченко 

Члени оргкомітету: д.б.н. Роман Волков, д.б.н. Ілля Чорней, д.б.н. Світлана Руденко, к.б.н. Тетяна Деревенко, к.б.н. Василь Буджак, к.б.н. Олеся Решетюк, к.б.н. Світлана Літвіненко, Секретаріат оргкомітету: к.б.н. Оксана Ванзар, к.б.н. Тетяна Никирса, к.б.н. Наталя Діденко Олена Янчук 

Адреса оргкомітету: Ботанічний сад ЧНУ ім. Юрія Федьковича, вул.Федьковича,11, м. Чернівці, Україна, 58022 Тел. 8 (037) 53-63-42; +38 050 434 1398 (Олена Янчук); +38 099 266 21 28 (Наталя Діденко)