Журнал НАУКОВИЙ ВІСНИК ЧНУ. СЕРІЯ: ХІМІЯ.

№ 805, 2018 р.

Опубліковано: Відповідальний секретар журналу Вісник ЧНУ. Хімія, 27.09.2019

Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук.
праць. – Вип. 805: Хімія. – Чернівці: Чернівецький націо-нальний університет, 2018. – 99с.
У збірнику подані результати наукових досліджень сучасних
проблем неорганічної, аналітичної, органічної та фізичної хімії.
Для викладачів, науковців, аспірантів, здобувачів і студентів вищих
навчальних закладів.
УДК 54
ББК 24
ISSN 2223-1722

читати далі>>>