журнал Біологічні системи

T9-V1-2017

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 11.10.2017

 УВАГА!!!

Шановні читачі та автори,

процедура подання нових статей, змінені правила для авторів та останні номери відтепер на новому сайті:

https://biosystems-journal.chnu.edu.ua/index.php/BioSystems

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

Ліпідний спектр крові та печінки щурів із трансплантованою карциномою Герена та його корекція ω-3 поліненасиченими жирними кислотами

О.В. Кеца, М.М. Марченко, О.О. Жмурська

3

Активність DHAR у рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу

І.М. Буздуга, І.Г. Гаврилюк, І.І. Панчук

11

Введення в культуру in vitro клонів тополь та верб перспективних для відновлюваної енергетики

Л.В. Худолєєва, Н.К. Куцоконь, О.Г. Нестеренко, Н.М. Рашидов, О.М. Дуган

18

Активність ензимів вуглеводного обміну у м’язовій тканині щурів із експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому

О.А.Шатинська, Р.Я. Іскра, О.З.Сварчевська

23

Можливість культивування Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. у міксотрофних умовах

Л.М. Чебан, Т.В. Шершен, М.М. Марченко

28

Оксикоричних і оксибензойних кислот на метаболізм та регенераційні процеси в експлантатах троянди ефіроолійної у культурі in vitro

О.О. Олійник, А.Ф. Ліханов, М.Д. Мельничук

33

Особливості зміни деяких біохімічних показників у різних екологічних груп риб за дії антропогенного навантаження

М.В. Причепа, О.С. Потрохов, О.Г. Зіньковський

39

Аналіз генетичного поліморфізму сортів суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) за SSR-маркерами

О.В. Дубін, О.В. Субін, М.Д. Мельничук, А.Ф. Ліханов

44

Вплив об’ємної клітинної системи на дозрівання ранніх ембріонів мишей in vitro

О.В. Штапенко, Н.М. Матвієнко

51

ЕКОЛОГІЯ

Уміст фосфатів у питній воді децентралізованого водопостачання (на прикладі Північної Буковини)

О.М. Лакуста, С.С. Костишин

57

Біотопи антропогенного типу території Національного природного парку «Олешківські піски»

Р.П. Мельник, І.І. Мойсієнко, О.Ф. Садова

65

Особливості гістологічної структури зябер деяких коропових риб Запорізького водосховища

В.О. Курченко, Т.С. Шарамок

70

Суточная динамика пространственного распределения Platynereis dumerilii (Polychaeta) в сообществе обрастания Одесского залива Черного моря

А.Ю. Варигин

75

БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ

Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Lemnetea R. Tx. 1955

Р.М. Данилик, В.М. Скробала

81

Види інвазійних рослин, небезпечні для природного фіторізноманіття об’єктів природно-заповідного фонду України

Л.В. Зав’ялова

87

Еколого-ценотична диференціація заплавної рослинності м. Луцька

Ю.В. Козак

108

Морфометричні параметри та вікова структура Elaeagnus angustifolia L. на північній та західній межі поширення

К.М. Норенко, Я.П. Дідух

115

Аналіз систематичної структури флори водних та болотних екосистем Поділля

О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська

123

Морфологічне різноманіття волосків листків Tilia L. (Tiliaceae) флори України

O.M. Царенко, T.Б. Вакуленко, Н.І. Карпенко

 

129

Фітотоксичність породних відвалів кам’яновугільних шахт за впливу кам’яновугільного попелу та вермигумату

Я.В. Шпак, І.Р. Запісоцька, В.І. Баранов, О.І. Терек

138

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. Ex Dc.(Asteraceae) у лучних комплексах Покуття

А.І. Токарюк, І.І. Чорней, В.В. Буджак

144

Формування дендрокомпозицій із використанням дендросозоекзотів штучних заповідних парків зони широколистяних лісів України

Л.В. Міськевич

147

Рецензія на підручник Остапченко Л.І. і Рибальченка В.К. "Біологічна і біоорганічна хімія" в двох томах (2014 - 2015 рр.)

М.М. Марченко

151

 

 

читати далі>>>