Колектив кафедри

Волков Р.А.

Волков Роман Анатолійович

завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник, приват-доцент (Німеччина), професор

Почесне звання: Заслужений діяч науки і техніки України


Наукові інтереси: Молекулярні механізми гібридизації та сітчастої еволюції у рослин (особливо еволюція, структурні перебудови та диференційна експресія рибосомальної ДНК у рослинних гібридів / алополіплоїдів). Молекулярна таксономія. Молекулярна фізіологія стресу та адаптації, молекулярна еволюція стресових генів

Телефон: +38-0372- 58-47-93

E-mail: r.volkov


Панчук І.І. Панчук Ірина Ігорівна

професор кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси: Молекулярна фізіологія абіотичного стресу та адаптації. Сигнальні ланцюги та регуляція експресії стресових генів. Активні форми кисню

Телефон: +38-0372- 58-47-93

E-mail: i.panchuk


Савчук Г.Г.

 Савчук Галина Георгіївна

доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: фактори формування клітинного імунітету медоносних бджіл; гематологічні показники різних груп тварин.

E-mail: g.savchuk

Телефон: +38-0372- 58-48-42


Череватов В.Ф.
 Череватов Володимир Федорович
 

доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук 

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:  біотехнологія бджільництва; фауна, біологія, екологія дощових червів; раритетні види безхребетних тварин Чернівецької області; питання створення екомережі.

E-mail:  v.cherevatov

Телефон: +38-0372- 58-48-41


шелифіст А.Є.

Шелифіст Антоніна Євгенівна

доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: Особливості організації міжгенних спейсерів 5S рРНК у представників родини Solanaceae
та їх аналіз на предмет можливості/доцільності використання при вирішенні спірних
питань систематичного положення представників таксонів нижчого рівня.

Підтримання колекції видів та форм трав’янистих рослин, культивованих в умовах in
vitro

E-mail: a.shelifist

Телефон: +38-0372- 58-48-41


Язловицька Л.С. Язловицька Людмила Степанівна

доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: дослідження різних дієт та температури на антиоксидантну систему  медоносної бджоли.

E-mail: l.yazlovitska

Телефон: +38-0372- 58-48-42


Буздуга І.М.

Буздуга Інна Миколаївна

асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси:молекулярні та біохімічні механізми абіотичного стресу у рослин.

E-mail: i.buzduga

Телефон: +38-0372- 58-48-41  


Тимочко Л.І. Тимочко  Леся Іванівна

асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси: дослідження міжпородної гібридизації Apis mellifera L. Моніторинг смертності колоній Apis mellifera. Гістологічні дослідження кишечника Apis mellifera L.

 E-mail: l.tymochko

Телефон: +38-0372- 58-48-42 


Тинкевич Ю.О.Тинкевич Юрій Олегович

асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси: організація та еволюція генів рРНК, молекулярні маркери, систематика і таксономія рослин.

E-mail: y.tynkevich

Телефон: +38-0372- 58-48-41

___________________________________________________________________________________________

Череватов О.В. Череватов Олександр Володимирович

асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси: організація та еволюція генів рРНК, молекулярні маркери, систематика і таксономія комах.

E-mail: o.cherevatov

Телефон: +38-0372- 58-48-41


 

 Ліщинська М. А.Іщенко Ольга Олегівна 

Асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: доктор філософії з галузі Біологія

Наукові інтереси: --- молекулярні маркери, систематика і таксономія рослин

 E-mail: o.rusak

Телефон: +38-0372- 58-48-41

 


 

Рошка Надія Михайлівна

Аспірантка кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Наукові інтереси: організація та еволюція генів рРНК, молекулярні маркери, систематика і таксономія комах.

 E-mail: n.roshka

 Телефон: +38-0372- 58-48-41


 

 Бушила Крістіна Дмитрівна

 Аспірантка кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Наукові інтереси: молекулярна еволюція,  рибосомна ДНК, молекулярні маркери, систематика і таксономія дубів, РНК in situ гібридизація.

 Телефон: +38-0372- 58-48-41

 


 

 

 Козуб Людмила Володимирівна

Аспірантка кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Наукові інтереси: молекулярні маркери, систематика і таксономія рослин, регуляція експресії стресових генів. 

 E-mail: l.kozub

Телефон: +38-0372- 58-48-41

 

 

 


Іщенко Олександр Сергійович 

Зав. лаб. кафедри молекулярної генетики та біотехнології

 Наукові інтереси: --- молекулярні маркери, систематика і таксономія тварин і рослин

Телефон: +38-0372- 58-48-41


Коваль Ростислав Олександрович

Лаборант кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Наукові інтереси: молекулярні маркери, систематика і таксономія тварин.

Телефон: +38-0372- 58-48-41