Колектив кафедри

Волков Р.А. Волков Роман Анатолійович

завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник, приват-доцент (Німеччина), професор


Наукові інтереси: Молекулярні механізми гібридизації та сітчастої еволюції у рослин (особливо еволюція, структурні перебудови та диференційна експресія рибосомальної ДНК у рослинних гібридів / алополіплоїдів). Молекулярна таксономія. Молекулярна фізіологія стресу та адаптації, молекулярна еволюція стресових генів

Телефон: +38-0372- 58-47-93

E-mail: r.volkov


Панчук І.І. Панчук Ірина Ігорівна

професор кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси: Молекулярна фізіологія абіотичного стресу та адаптації. Сигнальні ланцюги та регуляція експресії стресових генів. Активні форми кисню

Телефон: +38-0372- 58-47-93

E-mail: i.panchuk


Савчук Г.Г.

 Савчук Галина Георгіївна

доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: фактори формування клітинного імунітету медоносних бджіл; гематологічні показники різних груп тварин.

E-mail: g.savchuk

Телефон: +38-0372- 58-48-42


Череватов В.Ф.
 Череватов Володимир Федорович
 

доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук 

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:  біотехнологія бджільництва; фауна, біологія, екологія дощових червів; раритетні види безхребетних тварин Чернівецької області; питання створення екомережі.

E-mail:  v.cherevatov

Телефон: +38-0372- 58-48-41


шелифіст А.Є.

Шелифіст Антоніна Євгенівна

доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: дослідження компонентного складу рослинної сировини рідкісних рослин флори Буковинських Карпат Ligularia (L) Cass. и L. glauca (L) J.Hoffm., зібраних в природних місцях зростання та вирощених in vitro за умови вирощування на різних поживних середовищах. 

E-mail: a.shelifist

Телефон: +38-0372- 58-48-41


Язловицька Л.С. Язловицька Людмила Степанівна

доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: антиоксидантна система як фактор формування імунітету медоносної бджоли; дослідження функціональних можливостей карідореспіраторної системи школярів та студентів, що проживають на теренах Західної України;

E-mail: l.yazlovitska

Телефон: +38-0372- 58-48-42


Буздуга І.М.

Буздуга Інна Миколаївна

асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси:молекулярні та біохімічні механізми абіотичниого стресу у рослин.

E-mail: i.buzduga

Телефон: +38-0372- 58-48-41  


Тимочко Л.І. Тимочко  Леся Іванівна

асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси: молекулярна систематика та філогенія паразитичних перетинчастокрилих родини Diapriidae

 E-mail: l.tymochko

Телефон: +38-0372- 58-48-42 


Тинкевич Ю.О.Тинкевич Юрій Олегович

асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси: організація та еволюція генів рРНК, молекулярні маркери, систематика і таксономія рослин.

E-mail: y.tynkevich

Телефон: +38-0372- 58-48-41

___________________________________________________________________________________________

Череватов О.В. Череватов Олександр Володимирович

асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси: організація та еволюція генів рРНК, молекулярні маркери, систематика і таксономія комах.

E-mail: o.cherevatov

Телефон: +38-0372- 58-48-41


Діденко Н.О. Діденко Наталія Олександрівна

асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси: молекулярні та біохімічні механізми абіотичниого стресу у рослин.

E-mail: n.didenko

Телефон: +38-0372- 58-48-41

  ____________________________________________________________

 Ліщинська М. А.Іщенко Ольга Олегівна аспірант 

Наукові інтереси: --- молекулярні маркери, систематика і таксономія рослин

 E-mail: o.rusak

Телефон: +38-0372- 58-48-41

 


____________________________________________________________

Рошка Надія Михайлівна

 Аспірант кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Наукові інтереси: організація та еволюція генів рРНК, молекулярні маркери, систематика і таксономія комах.

 E-mail: n.roshka

 Телефон: +38-0372- 58-48-41

____________________________________________________________

 Бушила Крістіна Дмитрівна

  Лаборант кафедри  молекулярної генетики та біотехнології

Наукові інтереси: молекулярні маркери, систематика і таксономія кленів

 Телефон: +38-0372- 58-48-41

 


 

Іщенко Олександр Сергійович 

Зав. лаб. кафедри молекулярної генетики та біотехнології

 Наукові інтереси: --- молекулярні маркери, систематика і таксономія тварин і рослин

Телефон: +38-0372- 58-48-41

 ____________________________________________________________

 Гузун Ольга Сергіївна 

Старший лаборант кафедри молекулярної генетики та біотехнології

Наукові інтереси: молекулярні та біохімічні механізми абіотичниого стресу у рослин.

 Телефон: +38-0372- 58-48-41