Підготовка до ЕК

Згідно Наказу №129 від 08.05.2020 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "бакалавр", "магістр" у 2019-2020 н.р." склад екзаменаційної комісії №2 спеціальності 091 - «Біологія», ОР «Бакалавр» наступний:

Голова ЕК:

Стратій Віталій Іванович – в.о. директора національного природного парку «Вижницький»

 Члени комісії

1. Волков Р.А. – д.б.н., проф., зав. кафедри  молекулярної генетики та біотехнології;

2. Череватов В.Ф. – к.б.н., доц.  кафедри  молекулярної генетики та біотехнології;

Тимочко Л.І. – к.б.н., асист. кафедри  молекулярної генетики та біотехнології – секретар ЕК

 

Критерії оцінювання

кваліфікаційних робіт на присвоєння ОР «Бакалавр» зі спеціальності 091 «Біологія»

Критерій

Кількість балів

 

Основні бали

 1.  

Наукова новизна роботи, оригінальність, обгрунтованість висновків

5

 1.  

Оформлення роботи,

відповідність до вимог

5

 1.  

Обсяг та якість фактичного матеріалу

10

 1.  

Доповідь, вільне володіння матеріалом, дотримання регламенту, грамотність, етикет, культура

15

 1.  

Чіткість та повнота відповідей на запитання

20

 1.  

Якість презентації

5

 1.  

Оцінка роботи кафедрою

30

 1.  

Наявність публікацій:

-          тези (не більше 3-х)

-          статті

 

3 (за кожні)

10 (за кожну)

 

Бонусні бали

 1.  

Практична цінність роботи

до 5

 1.  

Документально підтверджені результати

10

 1.  

Призове місце в конкурсах

10

 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка (бали)

Пояснення за розширеною шкалою

Відмінно

 А (90-100)

відмінно

 

Добре

 

В (80-89)

 

дуже добре

             С (70-79)

                добре

Задовільно

D (60-69)

              задовільно

             Е (50-59)

              достатньо

 

Незадовільно

FХ (35-49)

(недостатньо)

з можливістю повторного складання

F (1-34)

(недостатньо)

з обов’язковим  повторним курсом

 

 

Розклад проведення засідань комісії №2 спеціальності 091- «Біологія»

Іспит/Захист роботи

Дата проведення

 

Тестовий державний іспит

24.06.2020

meet.google.com/tdv-uudt-btf

Захист бакалаврської роботи

25.06.2020

meet.google.com/tyw-oarh-fhi

26.06.2020

meet.google.com/kja-kqoq-xgm

30.06.1010

meet.google.com/wsz-zcee-ivo

  

  Програма комплексного державного іспиту з біології для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 091 – Біологія https://drive.google.com/file/d/1fpd5F2YS6Be67si_XCTRCZa-lRJpK6JA/view?usp=sharing

Порядок проведення тестового державного екзамену та критерії оцінювання знань студентів  https://drive.google.com/file/d/1Kx2fnxD1fSRLTSTATdsFtaqvONRPsPMh/view?usp=sharing

 

Згідно Наказу №129 від 08.05.2020 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "бакалавр", "магістр" у 2019-2020 н.р." склад екзаменаційної комісії №4 спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», ОР «Бакалавр» наступний:

Голова ЕК:

Кобаса Ігор Михайлович – д-р хім. наук, зав. кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції – голова ЕК.

Члени комісії

1. Панчук І.І. – д-р біолог наук, проф. кафедри  молекулярної генетики та біотехнології.

2. Худий О.І. – д-р біолог наук, доц. кафедри біохімії та біотехнології.

Діденко Н.О. – к.б.н., асист. кафедри молекулярної генетики та біотехнології – секретар ЕК

 

Критерії оцінювання

кваліфікаційних робіт на присвоєння ОР «Бакалавр»

зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Критерій

Максимальна сума балів

Наукова новизна роботи, оригінальність, обґрунтованість висновків

5

Оформлення роботи, відповідність до вимог

5

Об`єм та якість зібраного матеріалу

10

Доповідь, вільне володіння матеріалом, дотримання регламенту, грамотність, етикет, культура

15

Чіткість та повнота відповідей на запитання

20

Якість презентації

5

Оцінка роботи кафедрою

30

Наявність і рівень публікацій

тези (не більше 3-х)

по 5

статті

по 10

Бонусні бали

Практична цінність роботи

до5

Документально підтверджені результати

10

Призові місця в конкурсах

до 10

Загальна сума

100

 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка (бали)

Пояснення за розширеною шкалою

Відмінно

А (90-100)

відмінно

 

Добре

В (80-89)

дуже добре

С (70-79)

добре

Задовільно

D (60-69)

задовільно

Е (50-59)

достатньо

 

Незадовільно

FХ (35-49)

(недостатньо)

з можливістю повторного складання

F (1-34)

(недостатньо)

з обов’язковим  повторним курсом

 

Розклад проведення засідань комісії №4

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Іспит/Захист роботи

Дата проведення

Адреса відео конференції

Захист бакалаврської роботи

22.06.2020

https://meet.google.com/ktj-mmbe-jgk