Підготовка до ЕК

Склад комісій 

 

Критерії оцінювання

кваліфікаційних робіт на присвоєння ОР «Бакалавр» зі спеціальності 091 «Біологія»

 

Критерій

Кількість балів

 

Основні бали

 1.  

Наукова новизна роботи, оригінальність, обгрунтованість висновків

5

 1.  

Оформлення роботи,

відповідність до вимог

5

 1.  

Обсяг та якість фактичного матеріалу

10

 1.  

Доповідь, вільне володіння матеріалом, дотримання регламенту, грамотність, етикет, культура

15

 1.  

Чіткість та повнота відповідей на запитання

20

 1.  

Якість презентації

5

 1.  

Оцінка роботи кафедрою

30

 1.  

Наявність публікацій:

-          тези (не більше 3-х)

-          статті

 

3 (за кожні)

10 (за кожну)

 

Бонусні бали

 1.  

Практична цінність роботи

до 5

 1.  

Документально підтверджені результати

10

 1.  

Призове місце в конкурсах

10

 

 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка (бали)

Пояснення за розширеною шкалою

Відмінно

 А (90-100)

відмінно

 

Добре

 

В (80-89)

 

дуже добре

             С (70-79)

                добре

Задовільно

D (60-69)

              задовільно

             Е (50-59)

              достатньо

 

Незадовільно

FХ (35-49)

(недостатньо)

з можливістю повторного складання

F (1-34)

(недостатньо)

з обов’язковим  повторним курсом

 

 

 

Розклад проведення засідань комісії спеціальності 091 «Біологія»

 

Захист роботи

Дата проведення

Адреса відео конференції

 

   

 

 

 

 

 

Програма комплексного державного іспиту з біології для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 091 – Біологія

Програма комплексного державного іспиту з біології для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 091 – Біологія 

Порядок проведення тестового державного екзамену та критерії оцінювання знань студентів  

 

 

 


 

 

 

Критерії оцінювання

кваліфікаційних робіт на присвоєння ОР «Бакалавр»

зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

 

Критерій

Максимальна сума балів

Наукова новизна роботи, оригінальність, обґрунтованість висновків

5

Оформлення роботи, відповідність до вимог

5

Об`єм та якість зібраного матеріалу

10

Доповідь, вільне володіння матеріалом, дотримання регламенту, грамотність, етикет, культура

15

Чіткість та повнота відповідей на запитання

20

Якість презентації

5

Оцінка роботи кафедрою

30

Наявність і рівень публікацій

тези (не більше 3-х)

по 5

статті

по 10

Бонусні бали

Практична цінність роботи

до5

Документально підтверджені результати

10

Призові місця в конкурсах

до 10

Загальна сума

100

 

 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка (бали)

Пояснення за розширеною шкалою

Відмінно

А (90-100)

відмінно

 

Добре

В (80-89)

дуже добре

С (70-79)

добре

Задовільно

D (60-69)

задовільно

Е (50-59)

достатньо

 

Незадовільно

FХ (35-49)

(недостатньо)

з можливістю повторного складання

F (1-34)

(недостатньо)

з обов’язковим  повторним курсом

 

 

Розклад проведення засідань комісії 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

 

Іспит/Захист роботи

Дата проведення

Адреса відео конференції