Про кафедру

Кафедра молекулярної генетики та біотехнології відкрита в 2005 році під керівництвом доктора біологічних наук, професора Р.А. Волкова. Кафедра випускає бакалаврів та магістрів за напрямом «Біологія» (спеціалізація – «Молекулярна генетика») та «Біотехнологія». Після завершення навчання на базі кафедри випускники успішно поступають до аспірантури або працевлаштовуються у вищих навчальних закладах України, медичних діагностичних центрах, клінічних, промислових та приватних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, коледжах, ліцеях та школах.

У 2006 році на кафедрі створено науково-дослідну лабораторію, у якій використовуються найсучасніші фізико-хімічні та молекулярно-біологічні методи досліджень. Значну частину сучасного обладнання отримано цільовим призначенням від фонду Олександра фон Гумбольдта (AvH, Німеччина) у межах багаторічного співробітництва з німецькими колегами. Матеріальна база лабораторії постійно поповнюється новим обладнанням.

З 2007 року при кафедрі відкрита постійно діюча аспірантура за спеціальністю «03.00.22 – Молекулярна генетика». З 2017 р. на базі кафедри відбувається підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 091 Біологія (гарант освітньо-наукової програми - зав. каф. молекулярної генетики та біотехнології заслужений діяч науки і техніки України, проф. Р.А. Волков). За час існування кафедри її співробітниками  підготовлено та захищено 6 кандидатських, 1 докторська та 1 дисертація доктора філософії.

На сьогодні кафедра є одною із провідних в Україні у галузі молекулярної генетики. На кафедрі працюють дві наукові групи: «Структурно-функціональна організація та еволюція геному» (науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України, проф. Р.А. Волков) та «Молекулярно-генетичні та біохімічні механізми абіотичного стресу» (науковий керівник – проф. І.І. Панчук), які займаються вивченням біорізноманіття, молекулярних механізмів еволюції та стійкості до стресу у рослин і тварин. Зокрема, співробітники обох робочих груп беруть участь у реалізації комплексного проєкту по вивченню фізіології, біохімії та молекулярної генетики медоносної бджоли.

За результатами цих досліджень викладачами кафедри опубліковано 3 монографії, більше 110 статей у міжнародних та українських наукових журналах, отримано 6 патентів та представлено більше 300 повідомлень на конференціях.

Співробітники кафедри регулярно беруть участь у з'їздах Українського товариства генетиків та селекціонерів, міжнародних конференціях, виступають як рецензенти у міжнародних рейтингових виданнях, як опоненти при захисті кандидатських та докторських дисертацій. Активну участь у науковій роботі приймають студенти кафедри.

Викладачі та співробітники кафедри регулярно підвищують свій кваліфікаційний рівень у провідних наукових центрах, зокрема - у Центрі молекулярної біології рослин університету м. Тюбінґен, у Вільному університеті м. Берлін (Німеччина) завдяки отриманню стипендій від німецької служби академічного обміну (DAAD), Фонду Олександра фон Гумбольта (AvH), 

в Університеті м. Грац (Австрія) за підтримки австрійської служби академічного обміну (ÖAD), а також в провідних вузах і академічних установах України (Київський національний університет ім. Шевченка, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України). Так, за рахунок гранту DAAD студенти та  викладачі кафедри відвідали Німеччину, де впродовж двох тижнів мали можливість засвоювати сучасні методи досліджень в галузі молекулярної біології та генетики на базі університетів міст Тюбінґен та Берлін, ознайомитись з організацією наукової та навчальної роботи. 

Результати досліджень публікуються у міжнародних рейтингових журналах Frontiers in Plant Science, BMC Plant Biology, Plant Physiology, Plant Molecular Biology, Molecular Biology and Evolution, Genetics, Journal of Experimental Botany, Planta, Plant Systematic and Evolution, Systematics and Biodiversity, Progress in Botany, Polar Science та українських фахових виданнях.

Публікації кафедри

 

Положення про кафедру ЧНУ