Про кафедру

Кафедра молекулярної генетики та біотехнології відкрита в 2005 році під керівництвом доктора біологічних наук, професора Р.А. Волкова. Кафедра випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Біологія» (спеціалізація – «Молекулярна генетика») та «Біотехнологія». Після завершення спеціалізації на базі кафедри випускники успішно поступають до аспірантури або працевлаштовуються у вищих навчальних закладах України, медичних діагностичних центрах, клінічних, промислових та приватних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, коледжах, ліцеях та школах.

У 2006 році на кафедрі створено науково-дослідну лабораторію, у якій використовуються найсучасніші фізико-хімічні та молекулярно-біологічні методи досліджень. Значну частину сучасного обладнання отримано цільовим призначенням від фонду Олександра фон Гумбольдта(AvH, Німеччина) у межах багаторічного співробітництва з німецькими колегами.

З 2007 року при кафедрі відкрита постійно діюча аспірантура за спеціальністю «03.00.22 – Молекулярна генетика».

На сьогодні кафедра є одною із провідних в Україні у галузі молекулярної генетики. На кафедрі створені наукові групи під керівництвом професора Р.А. Волкова,  доцентів І.І. Панчук, В.Ф. Череватова  та Л.С. Язловицької,  які займаються вивченням молекулярних механізмів еволюції та стійкості до стресу  еукаріотичних організмів, а також дослідженнями теоретичних та прикладних аспектів бджільництва. За результатами цих досліджень викладачами кафедри за останні п'ять років опубліковано 1 монографію, 1 патент, 102 статті у журналах та збірниках наукових праць, 264 публікації у матеріалах і тезах конференцій.

Співробітники кафедри регулярно беруть участь у з'їздах Українського товариства генетиків та селекціонерів, міжнародних конференціях, виступають як рецензенти у міжнародних рейтингових виданнях, як опоненти при захисті кандидатських та докторських дисертацій. Активну участь у науковій роботі приймають студенти кафедри.

Результати досліджень публікуються у міжнародних рейтингових та академічних журналах: “Plant Physiology“, „Plant Molecular Biology“, “Molecular Biology and Evolution”, „Genetics“, „Journal of Experimental Botany“, „Planta“, „Plant Systematic and Evolution“, „Systematics and Biodiversity“, „Progress in Botany“, „Polar Science“, українських академічних виданнях „Цитологія і генетика“, „Доповіді НАНУ“, „Фізіологія і біохімія культурних рослин“ та ін.

Викладачі та співробітники кафедри регулярно підвищують свій кваліфікаційний рівень у провідних наукових центрах, зокрема - у Центрі молекулярної біології рослин університету м. Тюбінген та у Вільному університеті м. Берлін (Німеччина) завдяки отриманню стипендій від німецької служби академічного обміну (DAAD) та Фонду Олександра фон Гумбольта (AvH), а також в провідних вузах і академічних установах України (Київський національний університет ім. Шевченка, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України). Так, за рахунок гранту DAAD студенти та  викладачі кафедри відвідали Німеччину, де впродовж двох тижнів мали можливість засвоювати сучасні методи досліджень в галузі молекулярної біології та генетики на базі університетів міст Тюбінген та Берлін, ознайомитись з організацією наукової та навчальної роботи. За результативністю наукової роботи у 2010 році кафедра посіла перше місце у Чернівецькому національному університеті.

За період існування кафедри, її співробітниками,  в результаті плідної науково-дослідної роботи, підготовлено та захищено 6 кандидатських дисертацій та 1 докторська.