Методичні рекомендації

Основні вимоги до кваліфікаційних робіт cтудентів

  •  Загальний обсяг дипломної роботи студента 4-го курсу (без додатків) має складати 30-35 стор., 6-го курсу 40-60 стор.
  • У розділ «Матеріали і методи дослідження» необхідно включити підрозділ «Статистична обробка даних».
  • Підрозділ «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» винести в додатки.
  • Титульний аркуш роботи має бути оформлений за формою, яка відповідає актуальним вимогам МОН України.
  • Обсяг огляду літератури у дипломних роботах студентів 4-го та 6-го курсів не повинен перевищувати 30% від загального об’єму роботи.
  • Під час написання роботи студент 4-го курсу має використати 20-25, 6-го – не менше 25-30 літературних джерел, із яких мінімум 20% джерел іноземною мовою. Приблизно половина джерел має бути видана за останні 5 років.
  • Для дипломної роботи студента 4-го курсу достатньо 2-4 висновки, 6-го – 4-5. Загальний обсяг висновків не має перевищувати 1 стор.
  • Тривалість доповіді для студентів 4-го курсу становить 5-6 хв, 6-го курсу – 6‑7 хв.

Титульна сторінка дипломної роботи

Титульна сторінка курсової роботи