Корисні матеріали

Нормативні документи

Опубліковано: Іщенко Ольга Олегівна, 21.04.2022

Статут ЧНУ, Академічна доброчесність .....

читати далі>>>


Методичні рекомендації

Опубліковано: Козуб Людмила Володимирівна, 31.08.2020

Основні вимоги до кваліфікаційних робіт cтудентів

  • Загальний обсяг бакалаврської роботи студента 4-го курсу (без списку літератури та додатків) має складати 30-35 стор.,  магістерської роботи 6-го курсу – 40-60 стор.
  • Титульний аркуш роботи має бути оформлений за формою, яка відповідає актуальним вимогам МОН України.
  • Обсяг огляду літератури у роботах студентів 4-го та 6-го курсів не повинен перевищувати 30% від загального об’єму роботи. Посилання на літературні джерела наводяться у тексті у круглих дужках із зазначенням прізвища та року видання (див. APA-style нижче).
  • У розділ «Матеріали і методи дослідження» за необхідності включити підрозділ «Статистична обробка даних».
  • Для роботи студента 4-го курсу достатньо 2-4 висновки, 6-го – 4-5. Загальний обсяг висновків не має перевищувати 1 стор.
  • Під час написання роботи студент 4-го курсу має використати не менше 20-25, 6-го –  25-30 літературних джерел, із яких мінімум 40% джерел іноземною мовою. Приблизно половина джерел має бути видана за останні 5 років.
  • «Список літератури» та посилання у тексті слід оформлювати відповідно до APA-style (https://www.scribbr.co.uk/referencing/apa-style/)
  • Підрозділ «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» виноситься в Додатки.
  • Тривалість доповіді для студентів 4-го курсу становить 5-6 хв, 6-го курсу – 6-7 хв.

  

Титульна сторінка бакалаврської роботи

Титульна сторінка курсової роботи

читати далі>>>


Ми в соцмережах

Опубліковано: Іщенко Ольга Олегівна, 24.05.2020

Ми є в соцмережах

Будемо раді познайомитись!

читати далі>>>