Тимочко Леся Іванівна

Наукові публікації

Федоряк М.М., Тимочко Л.І., Шкробанець О.О., Жук А.В., Делі О.Ф., Подобівський С.С., Миколайчук В.Г., Калиниченко О.О., Легета У.В., Зароченцева О.Д. Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Apis mellifera L. в Україні після зимівлі 2018–2019 рр. / Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2020, вип. 23. С. 124 – 138.  DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-11

Язловицька Л.С., Тимочко Л.І., Федоряк М.М., Волков Р.А. I Міжнародна науково-практична конференція «Стале бджільництво в Україні». Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2019. Т. 17, № 2. С. 227-231.  ISSN 2415-3680, ISSN 1810-7834. http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/1228

Федоряк М. М. Результати щорічного моніторингу втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2017-2018 рр. / М. М. Федоряк, Л. І. Тимочко, О. M. Кульманов, О. О. Шкробанець, А. В. Жук, Ю. С. Дронь, О. Ф. Делі, С. С. Подобівський, Г. М. Мельниченко, У. В. Легета, А. М. Холівчук // Біологічні системи. – 2019. – Т.11, Вип.1. – С. 60-70. https://doi.org/10.31861/biosystems2019.01.060).

Fedoriak  Mariia M. Ukraine is Moving Forward from “Undiscovered Honey Land” to Active Participation in International Monitoring of Honey Bee Colony Losses //  Mariia M. Fedoriak, Per K. Angelstam, Oleksandr M. Kulmanov, Lesia I. Tymochko, Svitlana S. Rudenko & Roman A. Volkov // Bee World. – 2019. – P. 1-5. DOI:10.1080/0005772X.2018.1554279

Федоряк М. М., Втрати колоній медоносних бджіл (Apis mellifera L.) В Україні за результатами зимівлі 2016-2017 рр. в рамках міжнародного моніторингу / М. М. Федоряк, Л. І. Тимочко, О. M. Кульманов, С. С. Руденко, О. Ф. Делі, С. С. Подобівський, Г. М. Мельниченко, Р. Бродшнайдер, Р. А. Волков // Біологічні системи. – 2018. – Т. 10. Вип. 1. – С. 37-46. https://doi.org/10.31861/biosystems2018.01.037

Fedoriak M.M. Monitoring of honey bee (Apis mellifera L.) colony losses after the winter 2015-2016 in Ukraine / M.M.Fedoriak,  L.I. Tymochko, O.M. Kulmanov, R.A. Volkov, S.S. Rudenko // Ukrainian journal of Ecology. – 2017, 7(4): 604-613, doi: 10.15421/2017-167

Тимочко Л.І. Моніторинг cмертності медоносних бджіл Північної Буковини за результатами зимівлі 2014-2015 рр. / Л.І. Тимочко, Л.Т. Пущук, М.М.Федоряк // Біологічні системи. Науковий вісник Чернівецького університету.– 2016. – Т. 8, вип. 1. – С.59-65.

Тимочко Л.І. Визначник триб і родів діапріїд (Hymenoptera: Proctotrupoidea, Diapriidae) Українських Карпат. Частина 1 / Л.І. Тимочко // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2011. – Т. XIX. – Вып. 1. – С. 32-38.

Тимочко Л.И. Диаприиды (Hymenoptera, Diaprioidea, Diapriidae) юго-запада Украинской лесостепи / Л.И. Тимочко, А.А. Брынзак // Вестник ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова. – 2013. – №6 (12). – С.86-92.

Тимочко Л.И. Диаприиды подсемейства Diapriinae (Hymenoptera, Diaprioidea, Diapriidae) Украинских Карпат: определительные таблицы триб, родов и видов / Л.И. Тимочко // Евразиатский энтомологический журнал. – 2013. – Т.12. – №. 3. – С.297-308.

Тимочко Л.И. Предварительные сведения о фауне наездников-диаприид (Hymenoptera, Diaprioidea, Diapriidae) некоторых заповедников степной зоны Украины / Л.И. Тимочко // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2013. – №1, вып. 8. – С.72-74.

Тимочко Л.И. Диаприиды подсемейства Diapriinae (Hymenoptera, Diaprioidea, Diapriidae) Украинских Карпат: определительные таблицы триб, родов и видов / Л.И. Тимочко // Евразиатский энтомологический журнал. – 2013. – Т.12. – №. 3. – С.297-308.

Тимочко Л.И. К изучению мирмекофауны (Hymenoptera, Formicidae) Предкарпатской возвышенной области Украинских Карпат / Л.И. Тимочко, Н.В. Кручкевич, Н.В. Копчук, О.Г. Татарен // Поведение, экология и эволюция животных. – 2012. – Т. 3. – С.338-346.

Тимочко Л.И. Предварительные данные о фауне наездников-диаприид некоторых природных заповедников Крымских гор / Л.И. Тимочко // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2012. – С. 124-128.

Тимочко Л.И. К изучению фауны диаприид (Hymenoptera, Proctotrupoiea, Diapriidae) заповедных оъектов запада Украины / Л.И. Тимочко // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2011.– Т.6. – №1. – С.47-49.

 


Навчальні матеріали

Череватов В.Ф., Тимочко Л.І. Зоологія: тестові завдання: навчальний посібник / В.Ф. Череватов, Л.І. Тимочко. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – 2020. – 155 с.

Савчук Г.Г., Тимочко Л.І., Череватов О.В. Навчально-польова практика з зоології та популяційної генетики : навч.-метод. посібник / Г.Г. Савчук, Л.І. Тимочко, О.В. Череватов. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 196 с.

Череватов В.Ф., Шелифіст А.Є., Тимочко Л.І. Біологія та паразитологія: Навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання – Чернівці, 2018. – 80 с.

Череватов В.Ф., Тимочко Л.І. Зоологія: навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання. – Чернівці, 2018. – 124 с.

Хлус Л.М., Тимочко Л.І. Зоологія: Навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи  напряму підготовки 6.090103 – «лісове та садово-паркове господарство». – Чернівці, 2014. – 192 с.

Хлус Л.М., Череватов В.Ф, Тимочко Л.І. Зоологія: Навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання – Чернівці, 2014. – 256 с.

Основи ботаніки та зоології: робочий зошит / Укл.: В.Ф. Череватов, С.Г. Літвіненко, Л.І. Тимочко – Чернівці: Книги – XXI, 2013. – 86 c.

Гістологія: робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи / Укл.: О.І. Худий, Л.І. Тимочко – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 48 c.

Основи зоології: робочий зошит / Укл.: В.Ф. Череватов, Л.І. Тимочко – Чернівці: Книги – XXI, 2012. – 69 c.