Юрій Олегович Тинкевич

Наукові публікації

Articles:

Тинкевич Ю.О., Бушила К.Д., Волков Р.А. Організація міжгенного спейсера 5S рДНК Quercus rubra L. та його спорідненість з українськими видами роду Quercus. // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2020. - Т. 26. – С. 125-131.

Тинкевич Ю.О. Волков Р.А. 5S рибосомна ДНК віддалено споріднених видів роду Quercus: молекулярна організація та таксономічне використання // Цитология и генетика. -  2019. – Т.53, №6. – С. 26-35. IF - 0.408

Стратійчук А.С., Деревенко Т.О., Тинкевич Ю.О. Організація повторюваної послідовності 5S рДНК Quercus imbricaria Michx.// Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2019. – T. 17(2). – C. 179-186.

Шеліфіст А.Є., Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Організація 5S рДНК Brunfelsia uniflora // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2018. – Т.16, №1. – С. 61-68.

Тинкевич Ю.О., Невельська А.О., Чорней І.І. Волков Р.А. Організація міжгенного спейсера 5S рДНК Lathyrus venetus // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2015. - Т. 13, №1. – С. 81-87.

Tynkevich Y.O., Volkov R.A. Structural organization of 5S ribosomal DNA in Rosa rugosa // Cytol. Genet. – 2014. – Vol. 48, № 1. – P. 1-6.

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Новий структурний клас 5S рДНК Rosa wichurana Crep. // Доповіді НАН України. – 2014. – № 5. – С. 143-148.

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Структурна організація повторюваної ділянки 5S рДНК Rosa sericea Lindl. // Біол. сист. – 2011. - Т. 3, № 4. – С. 315-321.

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Структурна організація 5S рибосомальної ДНК Rosa nitida Wild. // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2011. – Т. 9, № 2. - С. 276-282.

Тинкевич Ю.О., Мельник П.О., Волков Р.А. Застосування 5S рДНК для молекулярної ідентифікації диких та культурних форм підродини Maloidea // Біол. сист. – 2010. - Т. 2, № 4. – С. 21-24.

Тинкевич Ю.О., Сербенюк М.П., Волков Р.А. Поліморфізм 5S рДНК видів роду Rosa L. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових праць. – Вип. 455 Сер. Біологія. – Чернівці: «Рута», 2009. - С. 142-144.

Череватов А.В., Тинкевич Ю.О. Видовое разнообразие бабочек семейства Lycaenidae (Lepidoptera) юго-западной части Украины // Muzeul national de Etnografie si Istorie Naturala a Moldovei. Buletin scientific. - №6(19), Chisinau, 2007. - 110-114 c.


Навчальні матеріали

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Генетика: тестові завдання. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2019. – 87 с.

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Генетика культурних рослин: тестові завдання. – Чернівці: Чернівецький національний університет. - 2018. – 48 с.