Юрій Олегович Тинкевич

Наукові публікації

Articles:

Тинкевич Ю.О., Невельська А.О., Чорней І.І. Волков Р.А. Організація міжгенного спейсера 5S рДНК Lathyrus venetus // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2015. - Т. 13, №1. – С. 81-87.

Tynkevich Y.O., Volkov R.A. Structural organization of 5S ribosomal DNA in
Rosa rugosa // Cytol. Genet. – 2014. – Vol. 48, № 1. – P. 1-6.

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Новий структурний клас 5S рДНК Rosa wichurana Crep. // Доповіді НАН України. – 2014. – № 5. – С. 143-148.

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Структурна організація повторюваної ділянки 5S рДНК Rosa sericea Lindl. // Біол. сист. – 2011. - Т. 3, № 4. – С. 315-321.

Тинкевич Ю.О., Волков 
Р.А. Структурна організація 5S рибосомальної ДНК Rosa nitida Wild. // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2011. – Т. 9, № 2. - С. 276-282.

Тинкевич Ю.О., Мельник П.О., Волков Р.А. Застосування 5S рДНК для молекулярної ідентифікації диких та культурних форм підродини Maloidea // Біол. сист. – 2010. - Т. 2, № 4. – С. 21-24. 

Тинкевич Ю.О., Сербенюк М.П., Волков Р.А. Поліморфізм 5S рДНК видів роду Rosa L. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових праць. – Вип. 455 Сер. Біологія. – Чернівці: «Рута», 2009. - С. 142-144. 

Череватов А.В., Тинкевич Ю.О. Видовое разнообразие бабочек семейства Lycaenidae (Lepidoptera) юго-западной части Украины // Muzeul national de Etnografie si Istorie Naturala a Moldovei. Buletin scientific. - №6(19), Chisinau, 2007. - 110-114 c. 

 


Навчальні матеріали

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Генетика: тестові завдання. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2016. – 87 с.

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Генетика культурних рослин: тестові завдання. – Чернівці: Чернівецький національний університет. - 2013. – 48 с.