Cавчук Галина Георгіївна

Наукові публікації

 • Савчук Г. Г., Язловицька Л. С. Морфометрична характеристика гемоцитів робочих бджіл Apis mellifera L. / Вісник Одеського національного університету. Біологія. 2020. Т. 25, № 2(47). С. 173-184. DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.2(47).218065.
 • Череватов В.Ф., Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Феркаляк В.Ю., Хлус В.К. Оцінка породної приналежності та клітинного складу гемолімфи бджіл, районованих в Чернівецькій області // Бджільництво України. Науково-виробничий журнал. – 2015. – Вип. 1. – С. 125-128.
 • Савчук Г.Г., Гавьюк Е.А. Физическое развитие детей среднего школьного возраста экологически чистой и радиационно загрязнённой территорий // Экологический мониторинг и биоразнообразие. - 2015. – № 1 (8). – С. 127-131.
 • Язловицкая Л.С., Череватов В.Ф., Савчук Г.Г., Хлус В.К. Типологические особенности клеток гемолимфы пчел Apis mellifera L., районированных в Черновицкой области // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2014. - № 1 (10). – С.134-138.
 • Савчук Г.Г., Никифорук М.О. Онтогенетические особенности морфологии клеток гемолимфы Leptinotarsa decemlineata Say // Экологический мониторинг и биоразнообразие. - 2013. – № 1 (8). – С. 69-71.
 • Савчук Г.Г., Матушевская М.П. Влияние загрязнения почвы на клеточный состав крови Lumbricus terrestris L. // Вестник Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова. – 2014. – №4 (16). – С. 93-96.

Навчальні матеріали

 • Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Тестові та практичні завдання з фізіології людини і тварин: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2021. – 160 с.
 • Савчук Г.Г., Тимочко Л.І., Череватов О.В.  Навчально-польова практика із зоології та популяційної генетики : навч.-метод. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 196 с. 
 • Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Фізіологія людини і тварин : навч. посібник – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019., 216 с.
 • Язловицька Л.С., Волков Р.А., Савчук Г.Г. Анатомія та фізіологія дитячого організму з основами генетики : навч. посібник – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. ім. Ю. Федьковича, 2018, 322 с.
 • Савчук Г.Г. Анатомія людини. Робочий зошит для лабораторних занять // Г.Г. Савчук. – Чернівці, 2020. – 92 с.
 • Анатомія та фізіологія дитини: Навчально-методичний посібник /Укл. Язловицька Л.С., Савчук Г.Г.– Чернівці: Технодрук, 2012. –   184 c.
 • Анатомія людини. Опорно-руховий апарат. Навчальний посібник / Савчук Г. Г. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 72 с.
 • Фізіологія людини: Навчально-методичний посібник. / Укл. Язловицька Л.С., Савчук Г.Г., Марценяк І.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 160 с.
 • Тестові завдання з фізіології людини і тварин / Укл. Язловицька Л.С., Халаїм Є.А., Савчук Г.Г. - Чернівці: Чернівецький на.ун-т, 2010. – 112 с.