Язловицька Людмила Степанівна

Наукові публікації

Кaravan V.,  Kachmaryk D., Yazlovytska L., Panchuk I Glutathione-S-transferase activity and TBARS level in Apis mellifera L. under the combined effects of temperature and nutritional stress // 2020 е-COLOSS Conference 12-13 Oct. 2020

Язловицька Л.,  Паламар О., Паламар В., Кравчук В., Волков Р., Панчук І. Оцінка темпу весняного розвитку колоній медоносних бджіл за дії препарату «Апіплазма» //Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології: матеріали V Міжнародної  наукової конференції, 1-2  жовтня 2020 р. Дніпро, України: Дніпро: ЛІРА, 2020 - С.148-151.

V.Karavan, G. Borsuk, V.Tzaruk, L. Yazlovitska Biochemical adaptation of honey bees to the nutritional composition of the pollen and beebread from different plant (willow and rape) // Sustainable beekeeping in Ukraine: Materials of the first international scientific-practical conference (Chernivtsi, November 6-8, 2019). – Chernivtsi: DrukArt, 2019. – P 41-43.

 V.V. Кaravan, D.Yu. Kachmaryk, L.S. Yazlovitska, I.I. Panchuk TBARS level in Aapis mellifera L. under the combined effects of temperature and nutritional stress //Sustainable beekeeping in Ukraine: Materials of the first international scientific-practical conference (Chernivtsi, November 6-8, 2019). – Chernivtsi: DrukArt, 2019. – P.15-17

Караван В.В., Панчук І.І., Язловицька Л.С.. Патент на корисну модель № 142698 //Клітка для тривалих досліджень кластеру бджіл в лабораторних умовах. Видано відповідно до закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Зареєстровано (заявка № u201911643) в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі та опубліковано 25.06.2020. бюл.  12

Караван В.В., Язловицька Л.С., Волков Р.А. Патент на користу модель № 128495 // Клітка для дослідження бджіл в лабораторних умовах. Видано відповідно до закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Зареєстровано (заявка № u201801800) в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі та опубліковано 25.09.2018. бюл.  18, 


Караван В.В., Царук В.І., Череватов В.Ф., Язловицька Л.С. Глутатіон-S-трансферазна активність бджіл-фуражирів Apis mellifera L. при літній підгодівлі певними вуглеводними дієтами // Біол. Cист. Наук. Bіс. Чернів. Ун.– 2018. – Т. 10, вип. 1 . – С. 20-28. DOI: https://doi.org/10.31861/biosystems2018.01

Yazlovytska L., Boruk O. The antioxidant system of honey bee under different temperature conditions during wintering// 13th COLOSS Conference 2-3rd November 2017, Athens,Greece – p.44

Язловицька Л.С., Косован М.І., Череватов В.Ф., Волков Р.А.Активність каталази Apis mellifera L., під час літньої підгодівлі різною вуглеводною дієтою//Біологічні системи. - 2016. - Т.8., Вип.2. - С.183-189. DOI: https://doi.org/10.31861/biosystems2016.02

Yazlovytska L., Paliichuk I.,  Torak V.,Volkov R. Dietary carbohydrates affect catalase activity in honey bees // 12th COLOSS Conference, Cluj-Napoca, Romania 10-11th September, 2016, Proceeding. - P.36

Череватов В.Ф., Язловицька Л.С., Савчук Г.Г., Феркаляк В.Ю., Хлус В.К. Оцінка породної приналежності та клітинного складу гемолімфи бджіл, районованих у Чернівецькій області // Бджільництво України. – 2015. - № 1. – С.125-129. 

Savchuk G., Kosovan  M., Yazlovytska L Composition of haemocytes and Catalase activity in honey bee (Apis mellifera L) // 11th COLOSS Conference, Lucovica, Sloveniya, 21-23th October. 2015. Proceeding. - P.40

Yazlovytska L., Chunkivsky E., Volkov R. Effect of summer feeding on catalase and ascorbate peroxidase activity in honey bee(Apies mellifera L)// New trends in the ecological and biological research International scientific conference // 9-11, September, 2015. University of Presov, Slovak republic   Book of abstract. -P. 68 

Lyudmila Iazlovitskaya, Vladimir Cherevatov, Roman Volkov  Effect of summer feeding on the ascorbate peroxidase activity of honey bees (Apis mellifera L.) /The COLOSS workshop on “monitoring beelosses”, Copenhagen, 27-28 Januar, 2015// Proceeding COLOSS Monitoring workshop

Язловицкая Л.С. Череватов В.Ф., Савчук Г.Г., Хлус В.К. Типологические особенности клеток гемолимфы пчел Apis mellifera L., районированных в Черновицкой области // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2014. - № 1 (10). – С.134-138.

Язловицкая Л.С., Грещук Р.А.Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов-первокурсников медицинского колледжа Западной Украины (г.Коломыя) // Вестник ИГПИ им П.П.Ершова. – 2014. - № 4 (16).- С. 35-41.

Язловицкая Л.С., Романчич О.Ю., Кушнир А.И. Физическое развитие и функциональное состояние дыхательной системы гимназистов г.Черновцы // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2013. - № 1 (8). – С.103-104

Язловицька Л.С., Грещук Р.А. Оцінка функціонального стану дихальної системи студентів-першокурсників медичного коледжу м. Коломия // Природничий альманах. Біологічні науки.- Збірник наукових праць.- Херсон: ПП Вишемірський. – 2013 – С.35-41

Язловицька Л.С., Цинтар Є.І., Гречко С.І. Сезонна оцінка адаптаційних можливостей серцево-судинної системи осіб з артеріальною гіпертензією // Клінічна та експериментальна патологія – 2012. – Т. ХІ, № 3 (41) – Ч.1.– С.191-195.

Язловицкая Л.С., Плихтяк Т.Т., Халаим Е.А. Физическое развитие, функциональное состояние кардио-респираторной системы детей 12-13 лет, проживающих в разных населенных пунктах Карпатского региона// Вестник Ишимского государственного пединиститута им П.П.Ершова. Серия «Естетсвенные науки. - №1 (4). – 2012. – С.107-116.

Язловицька Л.С., Хара М.Р., Паламар Л.Г. Вікові особливості функціонального стану серцево-судинної системи дітей із церебральним паралічем //Язловицька Л.С., Хара М.Р., Паламар Л.Г. // Фізіол.журн.- 2011. – Т.57. - № 2. – С.58-65.

Язловицкая Л.С., Тодерян В.А. Функциональное состояние нервной системы детей 4-5 лет, посещающих детские дошкольные учреждения //Экологический мониторинг и биоразнообразие - Т.6. № 1 – 2011. – С.69 – 71

Язловицька Л.С. Оцінка функціонального стану організму дітей молодшого шкільного віку з урахуванням впливу циркадних рітмів та навчального навантаження // Природничий альманах. Біологічні науки.- Збірник наукових праць.- Херсон: ПП Вишемірський. – 2011 – С.187-197.

Язловицька Л.С., Хара М.Р., Паламар Л.Г. Вікові особливості функціонального стану серцево-судинної системи дітей із церебральним паралічем //Язловицька Л.С., Хара М.Р., Паламар Л.Г. // Фізіол.журн.- 2011. – Т.57. - № 2. – С.58-65.

Язловицька Л.С., Козуб Ю.В., Паламар Л.Г. Вікова оцінка фізичного розвитку дітей із церебральним паралічем/ Л.С. Язловицька, Ю.В. Козуб, Л.Г.Паламар // Клінічна та експериментальна патологія. – Т.ХІ, № 3. – 2010. – С.133-137.

Язловицкая Л.С. Морфофункциональное состояние и адаптационный статус детей среднего школьного возраста сельских районов Черновицкой области/ Л.С.Язловицкая// Экологический мониторинг и биоразнообразие - Т.5. № 1 – 2010. – С.149 – 151.

Плихтяк Т.Т., Язловицкая Л.С. Оценка адптационного статуса детей среднего школьного возраста (на примере города Косова) // Полевые и экспериментальные исследования биологических систем: материалы 3 Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых – Ишим: узд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. – С. 108-111

Язловицька Л.С., Оплачко Л.Т. Вплив учбового навантаження на функціональний стан організму студентів // VI Міжнародна наукова конференція «Фальцфейнівські читання». 21-23 травня 2009 року м.Херсон. Збірник наукових праць конференції. С.451-456.

Язловицька Л.С. Комбінований вплив робочої напруги, втоми та добових ритмів на увагу студентів під час навчання // Науковий вісник ЧНУ. Серія Біологія. Вип.223.- 2004. – С 72-82

Оплачко Л. Т., Язловицька Л.С. Інноваційні підходи до організації викладання біологічних дисциплін //Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Педагогіка та психологія. Вип. 183. – 2003. - С. 77-82.

Язловицька Л.С. Голембйовська О.Ю.,Оплачко Л.Т. Ефективність використання новітніх методів навчання при викладанні біології в ЗОШ І-ІІ ступеня //”Теорія і практика сучасного природознавства.” Збірник наукових праць. – Всеукраїнська науково-практич. конф. , 6-8 жовтня 2003р.м. Херсон. – 2003. – С. 193-196

Язловицька Л.С., Рогозинський М.С., Костишин С.С., Волков Р.А. Вплив Си та Ni на інтенсивність синтезу РНК у проростках кукурудзи // Укр. біохім. журн. - 1999. - Т.71. - № 1. - С. 56-60.

Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю, Язловицька Л.С. Функціональний стан печінки при поєднаній гострій хірургічній патології // Вісник морської медицини. - 1999. - № 2 (6). - С. 163-164.

Рогозинський М.С., Язловицька Л.С., Волков Р.А. Нагромадження важких металів рослинами картоплі та кукурудзи // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 20. - Біологія, Чернівці:: ЧДУ, 1998. - С. 77-83.

Л.С.Язловицька, Л.Т.Оплачко, В.С.Тирнов, Р.А,Волков Синтез білка у гаплоїдів та диплоїдів кукурудзи при вирощуванні їх за нормальних умов та за присутності фенолу // Укр. біохім. журн. - 1997. - Т.69. - № 5-6. - С. 152-158.

Рогозинський М.С., Язловицька Л.С., Мардаревич М.Г., Волков Р.А. Вплив іонів важких металів на інтенсивність синтезу РНК in vitro та in vivo у рослин // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 17, - Біологія., Чернівці; ЧДУ, 1997. - С.38-49.

Язловицька Л.С. Інтенсивність синтезу білка та РНК у гаплоїдів та диплоїдів кукурудзи; Автореф. дис. ... канд. біол. наук. - Київ, 1994. - 24 с.

Р.А.Волков, С.С.Костышин, В.С.Тирнов, Л.С.Язловицкая Интенсивность синтеза РНК у форм кукурузы с различным уровнем плоидности в норме и при воздействии фенола // Физиол. и биохим. культ. раст. - 1993. - № 6. - С. 591-596.

Л.С.Язловицкая, А.Н.Завалишина, С.С.Костышин, Р.А.Волков Полиморфизм белков при изменении уровня плоидности у кукурузы // Физиол. и биохим. культ. раст. - 1993. - № 5. - С. 472-478.

Марченко М.М., Оплачко Л.Т., Костышин С.С., Язловицкая Л.С. Особенности синтеза белка на эндогенных мРНК в бесклеточных системах из зародышей различных форм кукурузы. // Биополимеры и клетка. - 1989. - 5, № 4. - С. 103 -106. 


Навчальні матеріали

Генетика: Навчально-методичний посібник / укл.: Язловицька Л.С., Череватов О.В.., Тинкевич Ю.О.., Волков Р.А. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – 120 с.

Механізми адаптації еукаріот до дії стресових факторів. // Панчук І.І., Язловицька Л.С.-  Чернівці, Чернівецький національний університет, 2019 – 154 с.

Язловицька Л.С., Волков Р.А., Савчук Г.Г. Анатомія та фізіологія дитячого організму з основами генетики: навчальний посібник – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. – 322 с.

Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Фізіологія людини і тварин. Навчальний посібник – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. – 160 с.

Волков Р.А., Язловицька Л.С  Генетика. Збірник задач . - Чернівці, 2015. - 143 с.
Язловицька Л.С., Панчук І.І Адаптогенез у біологічних системах /. - Чернівці, 2015. - 132 с.
Анатомія та фізіологія дитини: Навчально-методичний посібник /Укл. Язловицька Л.С., Савчук Г.Г.– Чернівці: Технодрук, 2012. –   184 c.

Язловицька Л.С. Функціональна морфологія хордових. Консп.лекц. /Укл.Л.С.Язловицька – Чернівці: Технодрук, 2012 

Фізіологія людини і тварин. Лабораторний практикум /Укл. Язловицька Л.С., Халаїм Є.А. .- Чернівці, Чернівецький нац.ун-т, 2011. – 96 с.

Тестові завдання з фізіологія людини і тварин. / Укл. Язловицька Л.С., Халаїм Є.А., Савчук Г.Г. - Чернівці :Чернівецький на.ун-т, 2010. – 112 с

Фізіологія людини: Навчально-методичний посібник. / Укл. Язловицька Л.С., Савчук Г.Г., Марценяк І.В. – Чернівці: Чернівецький на.ун-т, 2010. – 160 с.

Язловицька Л.С. Екологічна фізіологія тварин.// Конспект лекцій. Чернівці: Технодрук, 2008.- 108 с.

Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Біологія //Лабораторний практикум Чернівці: Рута, 2006.

Халаїм Є.А., Язловицька Л.С. Марценяк І.В. Основи фізіології людини Навчальний посібник.. Чернівці; Рута, 2005

Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Фізіологія людини. //Лабораторний практикум Чернівці: Рута, 2004.- 72 c.

Язловицька Л.С., Халаїм Є.А. Фізіологія людини і тварин. //Лабораторний практикум Чернівці: Рута, 2004. 99 c.

Мардар Г. І., Халаїм Є. А., Бабак С. В., Язловицька Л.С., Марценяк І. В Анатомія та фізіологія дитини. Навчальний посібник. Чернівці; Рута, 2002.- 175 c

Є.А.Халаїм, Л.С.Язловицька. Фізіологія нервової системи; Лабораторний практикум (для небіологічних спеціальностей). - Чернівці; Рута, 2000. - 39 с.

Мардар Г.І., Остапович М.В., Язловицька Л.С.Бабак С.В.  Фізіологія мязової і нервової систем. Лабораторний практикум. - Чернівці; ЧДУ, 1999. - 32 с.

Мардар Г.І., Остапович М.В., Халаїм Є.А., Бабак С.В., Язловицька Л.С. Фізіологія вісцеральних систем. Лабораторний практикум. - Чернівці; ЧДУ, 1999. - 36 с.