Бібліотека кафедри

 

Публікації кафедри в Google Scholar


Публікації у міжнародних наукових журналах та українських фахових журналах (2017-2021 рр.) 


МонографіЇ


 

5s

5S рибосомна ДНК квіткових рослин: монографія / за ред. Р.А. Волкова. - Чернівці: Чернівецький національний університет. - 2021. - 168с.; 9,2 д.а. ISBN 978-966-423-678-9

 

 

 

 

 

 

 

 


 

askorbat

Панчук І.І., Волков Р.А. Аскорбат пероксидаза та абіотичний стрес. - Чернівці: Чернівецький національний університет. - 2020. - 184с.; 10,1 д.а. ISBN 978-966-423-570-6

 

 

 

 

 

 

 


 

apis

Стале бджільництво в Україні / Г. Борсук, В.Д. Броварський, Р.А. Волков, В.А. Гайдар, М.М. Федоряк, В.Ф. Череватов, Л.С. Язловицька – Чернівці. ДрукАрт, 2019. - 102 с. - 6.4 д.а. ISBN 978-617-7849-07-9

 

 

 

 

 

 

 


  Список навчальних підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, методичних розробок з грифом університету 

(2017-2021 рр.)


 

ohorn Волков Р.А, Буздуга І.М. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – 2021. – 290 c.; 18.1 д.а.

 

 

 

 

 

 

 


 

test_prakt_fiziol Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Тестові та практичні завдання з фізіології людини і тварин: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет. ім. Ю. Федьковича. –2021.  160 с.; 10 д.а

 

 

 

 

 

 

 


 

 anatom_testСавчук Г.Г. Анатомія людини: тестові завдання: навч. посіб. Чернівці: ЧНУ, 2021. 112 с. 7 д.а

 

 

 

 

 

 

 

 


 

gen Язловицька Л.С., Череватов О.В.., Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Генетика: Чернівці: ЧНУ, 2021. 148 с. 9,25 д.а

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 zoo_posЧереватов В.Ф, Тимочко Л.І. Зоологія: навч. посіб. Чернівці: ЧНУ, 2021. 119 с. 7,4 д.а

 

 

 

 

 

 

 

 


 

zag_biotehnol Панчук І.І., Буздуга І.М. Загальна біотехнологія. Навчальний посібник. – 2020. – 95 с.; 5,6 д.а.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

rakt Савчук Г.Г., Тимочко Л.І., Череватов О.В. Навчально-польова практика з зоології та популяційної генетики : навч.-метод. посібник. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – 2020. – 196 с.; 12.3 д.а.

 

 

 

 

 

 

 


 

zoo_test Череватов В.Ф., Тимочко Л.І. Зоологія: тестові завдання: навчальний посібник – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – 2020. – 155 с.; 9.7 д.а.

 

 

 

 

 

 

 


 

 fiziol_roslПанчук І. І., Должицька А. Г. Фізіологія та біохімія рослин. – Чернівці: Рута. – 2020 -  170 с.; 10.6 д.а.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 fisiol_ludЯзловицька Л.С., Савчук Г.Г. Фізіологія людини і тварин. Навчальний посібник – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019., 216 с.; 13,5 д.а.

 

 

 

 

 

 

 


 

zoo

 Череватов В.Ф., Тимочко Л.І. Зоологія: навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання. – Чернівці, 2018, 124 с.; 7.75 д.а.

 

 

 

 

 

 

 


 

teor_evol ВолковР.А., Череватов О.В. Теорія еволюції. Навчально-методичний посібник. Чернівці. 2018, 80 с.; 5 д.а.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

anatom_fisiolЯзловицька Л.С., Волков Р.А., Савчук Г.Г. Анатомія та фізіологія дитячого організму з основами генетики: навчальний посібник – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018, 322 с.; 20.125 д.а. 

 

 

 

 

 

 

 


 

biol_parazit Череватов В.Ф., Шелифіст А.Є., Тимочко Л.І. Біологія та паразитологія: навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання. – Чернівці, 2018, 80 с. (для студентів спеціальності «Фізична реабілітація»); 5 д.а.

 

 

 

 

 

 


 

gen_cult

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Генетика культурних рослин. – Чернівці: Чернівецький національний університет. - 2017. – 84 с.;5 д.а.

 

 

 

 

 

 

 


 

 fisiolПанчук І.І., Буздуга І.М. Практикум з фізіології рослин. - Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2017. – 160 с. 10.д.а.

 

 

 

 

 

 

 


 

bihim_met_fisiol

Волков Р.А., Панчук І.І., Буздуга І.М. Біохімічні методи дослідження рослин. - Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2017 – 120 с.7.5.д.а.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Інші навчально-методичні видання (2017-2021 рр.) 


 

fiziol_rosl_rob_zoh

 Панчук І.І., Буздуга І.М. Зошит для лабораторних робіт із фізіології та біохімії рослин. - Чернівці: Чернівецький національний університет. - 2020. - 64с.

 

 

 

 

 

 

 


 

anatom_zosh

 Савчук Г.Г. Анатомія людини робочий зошит для лабораторних занять. -  Чернівці: Чернівецький національний університет. - 2020. - 92с.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

gen_test

 Волков Р.А., Тинкевич Ю.О. Генетика тестові завдання. - Чернівці: Чернівецький національний університет. - 2020. - 92с.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

gen_prot

Язловицька Л.С., Череватов О.В., Тинкевич Ю.О. Зошит протоколів лабораторно-практичних робіт з генетики.– Чернівці: ЧНУ, 2017. – 32 с.

 

 

 

 

 

 

 


 

gen_zad

 Волков Р.А., Язловицька Л.С. Генетика збірник задач. - Чернівці: Чернівецький національний університет. - 2015. - 144с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ СТУДЕНТСЬКІ РОБОТИ (ОР Бакалавр, спеціальність 091-біологія) 2020

КВАЛІФІКАЦІЙНІ СТУДЕНТСЬКІ РОБОТИ (ОР Бакалавр, спеціальність 091-біологія) 2021