Шелифіст Антоніна Євгенівна

Наукові публікації

Наукові статті

 1. Чебан Л.М., Шелифіст А.Є. Характеристика лужних пероксидаз рослин роду Saussurea DC., культивованих in vitro // Укр. біохім. журн. – 2005. – Т. 77. – № 5. – С.161.
 2. Ровенко Б.М., Чебан Л.М., Шелифіст А.Є. Вплив мінерального живлення та забезпеченості БАП на нітратредуктазну та глутаматдегідрогеназну активність експлантів Saussurea discolor (Willd.) DC., культивованих in vitro // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 297. – С. 40 – 44.
 3. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Характеристика електрофоретичних спектрів пероксидаз та пероксидазної  активності експлантів Saussurea discolor (Willd.) DC., культивованих in vitro // Фізіологія та біохімія культ. рослин. – 2007. - № 5. – С. 419-425.
 4. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Характеристика електрофоретичних спектрів естераз насіння  Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen // Доповіді НАН України. – 2008. - № 1. – С. 177-180.
 5. Шелифіст А.Є., Мельник В.В. Дослідження впливу спиртового екстракту Saussurea porcii Degen на аланінамінотрансферазну активність сироватки крові та інтенсивність процесів ліпопероксидації у печінці щурів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 373: Біологія. – Чернівці: «Рута», 2008. – С. 204 – 209.
 6. Марченко М.М., Шелифіст А.Є. ,  Чебан Л.М. Характеристика біологічно активних речовин Saussurea porcii Degen. // Біологічні системи. – 2010. – Т.2, Вип.1. – С. 12 – 15.
 7. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Характеристика електрофоретичних спектрів естераз експлантатів Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen // Біотехнологія. – 2011. – Т.4, № 2. – 86-91.
 8. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Властивості сесквітерпенових лактонів Saussurea discolor (Willd.) DC. та. S. porcii Degen, культивованих  in vitro // Біотехнологія. – 2014. – Т.7, №2. – 86-91.
 9. Шелифіст А.Є., Дзвінчук М.Д. Характеристика функціонування деяких компонентів антиоксидантної системи захисту рослин в тканинах Ligularia glauca (L.) J. Hoffm. i L. sibirica (Cass.) за різних умов вирощування / «Біологічні системи». – 2014. – Т. 6, №2. – С. 110-114.
 10. Шелифіст А.Є., Чебан Л.М., Чорней І.І., Буджак В.В. Особливості введення в культуру in vitro Ligularia glauca (L.) J. Hoffm. та L. sibirica (L.) Cass. // Заповідна справа в Україні. – 2015.  – Т.21, №1. – С. 39-42.

 Державні патенти (зареєстровані через ЧНУ)

 1. Пат. А01Н4/00. Спосіб мікроклонального розмноження видів Saussurea discolor (Willd.) DC. та Saussurea porcii Degen. / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; опуб. Бюл. № 23, від 12.12.2011.
 2. Пат. А61К31/365 Спосіб отримання сесквітерпенових лактонів з листків Saussurea discolor (Willd.) DC. / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; опуб. Бюл. № 8, від 25.04.2012.
 3. Пат. А01Н 4/00 Спосіб стерилізації насіння Ligularia sibirica (L.) CASS. Для введення в культуру in vitro / Марченко М.М., Чорней І.І., Чебан Л.М., Шелифіст А.Є., Буджак В.В.; опуб. 10.07.2013, Бюл. №13.

Навчальні матеріали

1. Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Біотехнологічні методи досліджень. Методичні вказівки до спецпрактикуму. –Чернівці: Рута, 2005. – 43с.
2. Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Лабораторні роботи з мікробіології: навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 100 с.
3. Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Зошит для лабораторних робіт із мікробіології. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 44 с.
4. Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Зошит для лабораторних робіт із мікробіології. –  2-е вид., переробл. І доп. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 52 с.