ОС Бакалавр

Освітньо-професійна програма:
Обгрунтування (2022 р.)
Обгрунтування (2020 р.)

Навчальні плани:

Відгуки стейкхолдерів:
  • Рецензія Крижанівського А. - к.с.-г.н., завідувача лабораторії ентомології Інституту прикладної біотехнології групи компаній "БТУ-Центр"
     
  • Рецензія Миленької М. - к.б.н., доцента, завідувачки кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
  • Рецензія Федорчука І. - к.б.н., доцента кафедри біології та методики її викладання і екології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
  • Рецензія Коржика В. - к.г.н., старшого наукового співробітника НПП "Хотинський", Заслуженого природоохоронця України, президента Буковинського товариства природодослідників
     
  • Рецензія Хрутьби В. - д.т.н., доцента, завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету 

Силабуси навчальних дисциплін 

Практична підготовка

Обов'язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Анектування випускників: