ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ОПП "Біотехнології та біоінженерія"-магістерського рівня