Баглей Оксана Василівна

Наукові публікації

 1. Тимчук К., Баглей О., Жук А., Фиипчук Т., Федоряк М. Епізоотична ситуація щодо варроозу медоносних бджіл (Apis mellifera) окремих районів Чернівецької області. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Серія "Екологія". 2021. №24. С.133-140
 2. Ситнікова І.О., Баглей О.В., Филипчук Т.В. Дослідження якості меду з деяких пасічних угідь Чернівецької області. Пасіка.2021. №6. С.24-27
 3. Баглей О.В. Дослідження показників грунту за різних умов вирощування сорго цукрового // Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем: монографія / за заг.ред. проф. М.М. Федоряк. Чернівці.-Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. 2019. 176 с.
 4. Буждиган О.Я. Вплив діоксиду карбону і температури на ріст Ambrosia artemisifolia L. /О.Я. Буждиган, О.В.Баглей, С.С.Костишин, Н.М. Марків // Агроекологічний журнал, 2017,№1.С.107-113 
 5. Буждиган О.Я., Баглей О.В., Руденко С.С., Марків Н.М. Вплив Ambrosia artemisifolia L. на розвиток рослин аграрних та лучних фытоценозів. Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка Серія Біологія. 2016.№ 1 (65). С. 61-67
 6. Буждиган О.В., Баглей О.В. Особливості розвитку лучних та аграрних рослин за дії амброзії. Біологічні системи. 2016. Т.8. №2. С. 202-207
 7. Буждиган О.Я., Баглей О.В., Руденко С.С. Антропогенна трансформація фітоценозів лучних екосистем за впливу пасторальної господарської діяльності. Вісник аграрної науки. 2016. №11. С. 66-71 
 8. Baglei O. Demekological research of Saussurea discolor (Willd.) DC. in Chyvchyny Mountains. - Bulletin Prykarp. nat. Univ., Series Biology, 2014 – P. 32-36
 9. Baglei O. Application of the concept of ecological niches to the study of rare species of plants // Biological systems - 2011. , Vol.3, № 4. - P. 329-334
 10.  Baglei O.V., Rudenko S.S. Comparison of approaches to integrated assessment of viability populations // Biological Systems - 2011., Vol.3, № 2. - P.24-28
 11. Baglei O., Danylyk I. Ecological and biological characteristics of the separated populations of Saussurea porcii Degen (Asteraceae) in the Ukrainian Carpathians // Scientific Bulletin NLTU Ukraine: collection of scientific manuscripts. Lviv - 2009. - № 4.19 - P. 67-71.
 12. Rudenko S.S, Baglei O.V. Life strategy of Saussurea porcii Degen in the Ukrainian Carpathians // Bulletin of the problems of biology and medicine. - 2009. - № 1. - P. 28-33.

 


Навчальні матеріали

 
1) Баглей О.В.
Стратегія сталого розвитку. - Навчальний посібник. Чернівці: Рута. 2020. 123 с.
2) Баглей О.В., Легета У.В. Лабораторні спеціалізації - навчальний посібник. Чернівці. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. 2020. 132 с. 
3) Biodiversity of National Park “Cheremoskiy” / I. Chorney, I. Skilskiy, O. Baglei, V. Budzhak, A. Tokaruyk, M. Velychko – Chernivtsi, DrukArt, 2013. – 330 p.
4) Легета У.В., Баглей О.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища:методичні вказівки до лабораторних і практичних занять. Видання 2-ге, доповнене / Укл.: У.В. Легета, О.В. Баглей. - Чернівці: Рута, 2009.-70 с.
5) Баглей О.В. Сорохан В.В. Екологічна експертиза. Чернівці: "Рута". - 2007. 128 с. 
6) Легета У.В., Баглей О.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища:методичні вказівки до лабораторних і практичних занять./Укл.: У.В. Легета, О.В. Баглей. - Чернівці: Рута, 2007. - 56 с.