Кушнір Олег Васильович

Наукові публікації

1. Synthesis of polyfunctionalized pyrido[1,2-a]pyrazines and pyrazino[1,2-a]quinolines via one-pot multicomponent reactions / R. I. Eften’eva, O. V. Kushnir, O. S. Lyavinets, I. I. Mangalagiu, M. V. Vovk //  Monatsh. Chem. - 2016. - V.147 (12). - P. 2127-2133.
http://link.springer.com/article/10.1007/s00706-016-1836-1 

2. Синтез 4-арил-1,6-діалкіл-3,4-дигідро-1Н-піроло[3,4-d]піримідин-2,5,7-трионів та їх бактерицидна активність / Кушнір О.В., Гуменна А.В., Вовк М.В. // Наук. вісник ЧНУ- 2016. - Вип. 771. – С. 69 – 72.

3. Вплив деяких похідних 3,4-дигідропіримідин-2(1Н)-ону на розклад гідропероксиду кумену /  Єфтеньєва Р.І., Кошова Я.І., Велігіна Є.В., Кушнір О.В., Вовк М.В., Лявинець О.С. // Наук. вісник ЧНУ- 2015. - Вип. 753. – С. 96 – 107.

4. Synthesis and Antioxidant Activity of Ammonium Salts of 4-(3-Bromophenyl)-5-Methoxycarbonyl-1-(N,N-Dimethylaminopropyl)-3,4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-One / O. V. Kushnir, O. N. Voloshchuk, M. M. Marchenko, M. V. Vovk.  // Chem. Pharm. J. - 2015. - V. 49, №5. - Р.515-518.
http://link.springer.com/article/10.1007/s11094-015-1318-5.

5. Synthesis and antioxidant activity of 2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbamides / O.V. Kushnir, O.N. Voloshchuk, R.I. Eften’eva, M.M. Marchenko, M.V. Vovk // Pharm. Chem. J. – 2014. – V.48, № 4. – P. 246-248.
  
http://link.springer.com/article/10.1007/s11094-014-1087-6 

6. СКРИНИНГ IN VITRO АНТИКАНДИДОЗНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ 3,4- ПРОИЗВОДНЫХ 3,4-ДИГИДРОПИРИМИДИН-2(1Н)-ОНА / Гаврилюк О.И., Кушнир О.В., Дейнека С.Е.  // Уральский научный вестник. – 2014. - №34 (113). – С.24-28.

7. Електрофільні гетероциклізації єнамінів та споріднених реагентів / О.В. Кушнір, М.В. Вовк. // Журн. орг. фарм. хімії. – 2013. – Т.11, Вип. 2. – С. 20-40.

8. Борук С.Д., Савчук О.А., Дремлюженко С.Г, Томашик В.М., Кушнір О.В., Юрійчук І.М. Вплив енергії адгезійної взаємодії в системі дисперсійне середовище – адсорбент на адсорбційну здатність тіогліколевої кислоти високодисперсним // Наук. вісник Чернівецького університету. ─ Зб. наук. праць. ─ Вип. 606. ─ „Хімія”. ─ Чернівці: „Рута”. ─ 2012. ─ С.7-12.

9. Циклоконденсація 1-арил-2,2,2-трифторо-1-хлороетилізоціанатів з циклічними a-ароїл-N,N-кетенаміналями / Кушнір О.В., Дорохов В.І., Мельниченко Н.В., Вовк М.В. // Укр. хим. журн. – 2011. – Т.77, № 9. – С.58-61.

10.  Кушнір О.В., Єфтеньєва Р.І., Лявинець О.С., Гаврилюк О.І., Дейнека С.Є., Вовк М.В. Синтез амідів 4-арил-6-метил-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідро-піримідин-5-карбонових кислот та їх  антимікробна активність // Наук. вісник Чернівецького університету. ─ Зб. наук. праць. ─ Вип. 581. ─ „Хімія”. ─ Чернівці: „Рута”. ─ 2011. ─ С.58-61.

11. Кушнір О.В., Лебедь П.С., Дорохов В.І., Вовк М.В.. Взаємодія 2-азагетерилацетонітрилів із 1-хлоробензилізоціанатами // Наук. вісник Чернівецького університету. ─ Зб. наук. праць. ─ Вип. 555. ─ „Хімія”. ─ Чернівці: „Рута”. ─ 2011. ─ С.48-51.

12. Синтез, мембраностабілізуюча та бактерицидна активність катіоногенних похідних 4-арил-5-метоксикарбоніл-3,4-дигідропіримідин-2-ону / Кушнір О.В., Караван В.В., Бурденюк І.П., Мельниченко Н.В., Вовк М.В. // Укр. хим. журн. – 2011. – Т.77, № 2. – С.120-126.

13. Heterocyclization of functionalized heterocumulenes with C,N-, C,O-, and C,S-Binucleophiles:  ХIII*. Syntesis of Dialkyl 2-Oxo-3-аllyl-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4,5-dicarboxylates and Their Reaction with Arylhydroxymoyl Chlorides / O.V. Kushnir, N.V. Mel’nichenko, M.V. Vovk. // Russ. J. Org. Chem. – 2011. - Vol.47, №.11. - P. 1727–1732.
http://link.springer.com/article/10.1134/S1070428011110133

14. Syntesis of Alkyl Hexahydropyrazino[1,2-с]pyrimidine-9-carboxylates  / M.V. Vovk, O.V. Kushnir, N.V. Mel’nichenko, I.F. Tsymbal. // Chem. Het. Comp. – 2011. – Vol.47, № 8. – P. 989-995.
 http://link.springer.com/article/10.1007/s10593-011-0865-2.

Патенти:

1. Патент на корисну модель № 100491. Спосіб вирощування кукурудзи шляхом обробки онієвими похідними піримідину //   Гунчак В.М.., Зеля А.Г., Кушнір О.В. та ін. Зареєстровано 27.07.2015. Бюл. № 14. – 4с. 

2. Патент на корисну модель № 88208. Спосіб прискореного розмноження сортів картоплі в умовах in vitro // Зеля А.Г., Шевага Г.М., Мельник А.Т., Гунчак В.М., Борзих О.І., Кушнір О.В., Вовк М.В., Олійник Т.М., Захарчук Н.А., Бондарчук А.А., Лісовий М.М., Фурдига М.М., Слободян С.О.  Зареєстровано 11.03.2014. Бюл. № 5. – 4с. 

3. Патент на корисну модель № 88375. Спосіб визначення успадкування стійкості картоплі до збудника раку Synchytrium Endobioticum (SCHILB) Perc // Зеля Г.В., Гунчак В.М., Зеля А.Г., Кушнір В.М., Соломійчук М.П., Пилипенко Л.А., Борзих О.І., Козуб Н.О., Олійник Т.М., Кушнір О.В., Бондарчук А.А., Осипчук А.А., Захарчук Н.А., Писаренко Н.В., Сидорчук В.І., Фурдига М.М., Ільчук Р.В.  Зареєстровано 11.03.2014. Бюл. № 5. – 6с.

4. Патент на корисну модель № 88241. Спосіб стерилізації первинних експлантів сільськогосподарських культур в умовах in vitro // Гунчак В.М., Зеля А.Г., Бундук Ю.М., Григорюк І.П., Шевага Г.М., Хомяк В.В.. Мельник А.Т., Процюк М.Г.. Соломійчук М.П., Кушнір О.В., Вовк М.В., Олійник Т.М., Захарчук Н.А., Бондарчук А.А., Фурдига М.М.  Зареєстровано 11.03.2014. Бюл. № 5. – 6с.

5. Патент на корисну модель № 57923. Спосіб визначення успадкування стійкості соняшнику до фомопсису Phomopsis Helianthi Munt // Андрійчук Т.О., Зеля А.Г., Мельник П.О., Кирик М.М., Кушнір О.В. Зареєстровано 25.03.2011. Бюл. № 6. – 4с.

 


Навчальні матеріали

О.С. Лявинець, О.М. Букачук, О.В. Скрипська, О.В. Кушнір, Ю.М. Андрійчук, Н.О. Риндич. Практикум з органічної хімії. Навчальний посібник - Харків. - Мачулин, 2014. - 440 с.

Основи медичної та фармацевтичної хімії: навчально-методичний посібник // Укл.: Лявинець О.С., Скрипська О.В., Андрійчук Ю.М., Кушнір О.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с.